HOTEL CONTINENTAL (Nettavisen Økonomi): Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo før jul at havbruksnæringen skulle ilegges en grunnrenteskatt på hele 40 prosent. Tanken bak en grunnrente er at visse innsatsfaktorer kommer fra faktorer som ikke er knyttet direkte til verdiskapningen i bedriften, som naturressurser.

Visse næringer nyter fra naturens side godt av fellesskapets verdier som de må skatte av. I Norge er grunnrenten for olje- og kraftvirksomheter henholdsvis 33 prosent og 25 prosent i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 prosent.

Oppdrettsnæringen har protestert kraftig mot en slik skatt. På spørsmålet hvor ødeleggende en lakseskatt vil være for bedriften Gustav Witzøe leder og etablerte på Frøya, er svaret:

Lik konkurranse

- Det kan man jo tenke seg selv. For det første har den generelle selskapsskatten for norsk næringsliv gått ned fra 28 prosent til 22 prosent. Det sier at den norske stat er for at det skal være lik konkurranse med utenlandsk selskapsskatt. Derfor har de redusert skatten.

- Så har de på en eller annen måte funnet ut at norsk lakseoppdrett er immobil, at det ikke er mulig å flytte den. Derfor kan vi legge på en ekstrabeskatning på 40 prosent.

Det mener Norges niende rikeste person, ifølge Bladet Kapital, med en anslått nettoformue på 29 milliarder kroner. Gründeren tok i oktober i fjor igjen over driften av selskapet han en gang startet og kommer nå med en klar advarsel til politikerne:

- Visst kan vi flytte ut av landet, laksen er så mobil som bare det! Over 50 prosent av lakseproduksjonen foregår andre steder enn i Norge. Chile hadde en lavere produksjonskapasitet i 2019 enn i Norge, det forteller hvor mobil denne næringen er.

Mobil som bare det

- Det er klart at 40 prosent skatt oppå en normal selskapsskatt vil redusere investeringene i stor grad og i tillegg vil være med å flytte produksjon fra Norge til andre land, helt klart. Næringen er så mobil som det går an å bli, det ser vi på landbasert oppdrett, understreker Witzøe.

SalMar-konsernet sysselsetter ca. 1600 ansatte i Norge.

- Vil en slik skatt får direkte innvirkning på norske arbeidsplasser?
- Helt klart. Investeringsevnen vil jo bli mindre. 40 prosent skatt går rett på kontantstrømmene og tilgangen til likviditet.

Les også: "Rekordsvak krone gir oppdrettsnæringen milliardgevinst"

- Hva gjør du hvis det blir en innføring av denne lakseskatten?
- Jeg tror på fornuftige politikere. Jeg tror det er noen byråkrater som har sittet gjemt innerst i et kontor og sittet og fundert, men som er så virkelighetsfjerne for å komme på noen ideer som denne.

- Er det noe skattenivå for deg her som er akseptabelt for deg, eller er det ingen nye skatt som gjelder?
- Vi skal betale lik skatt som resten av næringslivet i Norge. Men når det kommer en særskatt på en så en så konkurranseutsatt næring… sier en oppgitt Witzøe uten å finne ordene.

Samstemte

Han sier at når det gjelder spørsmålet om grunnrente, er det gledelig at et samstemt norsk næringsliv går imot innføring av en høyere skatt på produksjon av laks i Norge enn i andre lakseproduserende land.

- Jeg er også glad for at et samlet norsk næringsliv slår fast at laks er en matvare som
produseres og ikke er en stedbunden råvare som pumpes opp av havet. Laks kan i stigende grad produseres over hele verden, til lands og til havs.

Laksegründeren sier at den teknologiske utviklingen har løpt fra forestillingen om at norske bedrifter kan utstyres med en ekstra ryggsekk uten at dette går på bekostning av investeringer og arbeidsplasser i Norge.

- Selv Therese Johaug ville fått problemer om hennes ski var blitt påført ekstra blylodd som konkurrentene slapp unna, sammenlikner Witzøe.

Les også: "Gustav Witzøe har tjent 1,6 milliarder - i dag"

Fantastisk kursoppgang

Men oppdrettsselskapene har hatt en fantastisk børsutvikling de seneste årene som har gjort aksjonærene svært rike. SalMar-kursen har siden 2015 steget fra 115 til 445 kroner. Spørsmålet er om næringen egentlig har så mye å klage over.

- Tilsynelatende har dere jo hatt en superprofitt, det har vært en svært god lønnsomhet i næringen?

- Ja!

- Men lakseprisen i euro i perioden 2016 til 2019 har falt med 10 cent per kilo. Det er altså lavere laksepriser i Europa enn det var i 2016. Alt er valuta, sier Witzøe, og sikter med det til den kraftige kronesvekkelsen. Lakseprisen SalMar oppnår i kroner når de eksporterer, vil øke når kronen svekker seg mot eksempelvis euro.

Og flere og flere bedrifter rammes nå av coronaviruset, som særlig rammer reiselivsbransjen. Norwegian-aksjen har stupt på børs de seneste ukene, SAS venter at viruset covid-19 koster selskapet nærmere 200 millioner. For tiden er børsen og kronen i fritt fall.

Flykapasiteten

- Vi er bekymret. For oss er det store markedet i Asia, Korea, Kina. Det som er utfordringen, er først og fremst flykapasiteten, sier Witzøe.

Som følge av viruset selger SalMar mindre laks på restaurantene, men det er økt butikksalg av laks direkte til forbrukerne.

- Ja, det ser vi, vi har en betydelig økning på retailsiden. Nå lykkes vi, fordi vi har jobbet med retail.

- Men hva skal til for at det rammer resultatene til SalMar?
- Det er vanskelig å si, svarer Witzøe.

Får ikke opphold

Når det gjelder sønnen, Gustav Magnar Witzøe, har han slitt med å få arbeidstillatelse i USA. I 2019 annonserte Norges rikeste person under 30 år at han vil satse på en modellkarriere i New York. Men Witzøe er fortsatt i Trondheim, fordi han ikke har fått arbeidstillatelse.

- Han jobber med saken, ler senior.

- Hva med hans rolle i konsernet fremover?
- Den er ikke avklart, han har ingen konkrete planer.