I en melding onsdag skriver Ola Braanaas (59), sjømatgründer og milliardær, at han flytter sammen med familien til Bø i Vesterålen.

Braanaas viser til at de nye reglene for verdsettelse av oppdrettstillatelser mangedobler papirverdien av familieeide oppdrettsselskaper. Dermed må han, som eier av Firda Seafood, betale langt mer i formuesskatt enn tidligere.

– Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700.000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke. Av dette kommer over 80 prosent som følge av at selskaper som Firda Seafood på papiret får en kunstig og ekstremt høy verdi, sier Braanaas.

Bø i Vesterålen har i lang tid blitt omtalt som et «Norges Monaco». Kommunen har kuttet i formuesskatten, og rikingene har flyttet etter. Ifølge Kapital er Braanaas god for 3,6 milliarder kroner, og er dermed Norges 100. rikeste person.

Nettavisen omtalte skattegrepet (se faktaboks) til regjeringen i oktober.

Les saken her: Uventet finte fra Erna Solberg: Kan gi skattesjokk for bedriftseiere

– Stor byrde for selskapet

I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å fjerne en over 20 år gammel praksis som sier at oppdrettstillatelser ervervet før 1. januar 1998 ikke inngår i grunnlaget for formuesskatten. Støre-regjeringen har ikke foreslått endringer på dette punktet senere.

– Blir dette stående, vil det føre til en kraftig omstrukturering og sentralisering, der de store selskapene blir større og de små blir mindre. Det må være et arbeidsuhell at dette støttes av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Braanaas.

Endringen vil gi økt formuesskatt til eldre oppdrettsselskaper som ikke er børsnoterte. Disse er i hovedsak mindre, familieeide bedrifter. Finansdepartementet forventer 260 millioner kroner i økte inntekter fra endringen.

– Det er ikke synd på meg, men dette er penger som må tas direkte fra driften og utviklingen av Firda Seafood-konsernet. Over natten er jeg og det lokale eierskapet blitt en stor byrde for selskapet, arbeidsplassene og verdiskapingen lokalt i Gulen, sier Braanaas.

Les mer: Fikk massiv kritikk for å bo i skatteparadis - nå har Bjørn Dæhlie solgt huset

Skal gjenspeile verdiene i selskapene

I meldingen skriver laksemilliardæren at familien har røtter i Vesterålen, og at han dessuten sparer skatt og reduserer byrden for Firda-konsernet ved å flytte.

Kristin Langeland i Sjømat Norge påpekte til Nettavisen i oktober at det ikke er lenge siden forrige skatteøkning for næringen.

– Man må ha i bakhodet at dette er en av få næringer som nylig fikk innført en ny skatt, i form av produksjonsavgiften i 2021, og dette forslaget utgjør nok en skatteskjerpelse for enkelte bedrifter, sa Langeland.

Da Nettavisen spurte ut Høyre om forslaget i oktober, svarte Helge Orten (H) i finanskomiteen at grepet ville gjøre beskatningen mer rettferdig innad i næringen.

– Så lenge vi har skatt på arbeidende kapital, er det viktig at formuesskattegrunnlaget gjenspeiler verdiene i selskapene på en best mulig måte og at skattegrunnlaget oppfattes som rettferdig. Det er begrunnelsen for at Solberg-regjeringen har foreslått disse endringene, sa Orten.

Les også: Mange har vært skeptisk til ideen til Bjørn Inge (53) og Lars Erik (41) – nå vil de skape 400 arbeidsplasser

Sparer en halv million i uken

Braanaas beregner at han sparer over en halv million kroner i formueskatt ukentlig ved å flytte til Bø.

– Dette er penger som heller kan bli værende i selskapet, brukes til å videreutvikle næringen og bidra til verdiskapning og sysselsetting i kystsamfunnet i Gulen og Ytre Sogn. Det er her Firda Seafood er bygget stein for stein, og her skal hovedkontoret være og utviklingen skje, sier Braanaas.

Gründeren mener det åpenbare valget for Firda Seafood og andre familieeide selskaper langs kysten er å selge selskapet eller å gå på børs. Lokalt, aktivt eierskap i Distrikts-Norge går fra å være en ressurs til å være en byrde, mener Braanaas.

– Det vil pulverisere det lokale eierskapet og bety en historisk flytting av makt og beslutninger bort fra kystsamfunnene, der verdiskapingen skjer.

Les også: Fagforeningstopp ut mot regjeringen etter olje-nei: – Vi er helt uenige