Lederne i laksepakkeriet på Sotra stiftet et nytt selskap på samme sted med samme kunder etter at de gikk konkurs. Men kun arbeiderne som ikke var organiserte i fagforeninger, fikk jobb i den nye virksomheten.

De 45 arbeiderne følte seg diskriminert og stevnet laksepakkeriet for retten.

Arbeiderne krevde fast jobb, erstatning for tapt lønn og oppreising for diskriminering. I den enstemmige dommen i saken mot Sund Laksepakkeri og Sund Laks, som falt fredag formiddag, har arbeiderne fått fullt medhold, skriver IntraFish.

– Fagbevegelsen har fått fullt medhold i at motparten har brutt fortrinnsrett ved ansettelse etter konkurs, samt diskrimineringsforbudet mot fagorganiserte arbeidere, sier LO-advokat Fredrik Taarvig Wildhagen, som har ført saken sammen med kollega Edvard Bakke på vegne av de 45 fagorganiserte arbeiderne og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Til sammen er laksepakkeriet dømt å betale nesten 20 millioner i kroner i erstatning til de 45 arbeiderne, ifølge dommen. I tillegg er arbeiderne tilkjent mellom 200-300.000 kroner i erstatning, samt at den tidligere arbeidsgiveren må i tillegg betale alle sakskostnader, skriver NRK.

(©NTB)