Elsparkesykkelen har blitt et populært fremkomstmiddel, men også et fenomen andre elsker å hate. Med rundt 13.000 elsparkesykler i Oslo har det blitt en veritabel kamp om plass på fortauer og i byens gater.

Angrep er det beste forsvar, men det er dumt å kaste stein når du sitter i et glasshus eller i Oslo Rådhus

Dette er en konflikt Oslos byråder har et effektivt virkemiddel for å ordne opp i. Oslos politivedtekter sier nemlig soleklart: «På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe (...) som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted».

Du kan lese selv på Lovdata: Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune

Oslo kan (trolig) ikke nekte private selskaper å starte med utleie av elsparkesykler - like lite som kommunen kan nekte folk å kjøpe elsparkesykkel privat.

Men om du har lov til å eie eller leie en elsparkesykkel, så er det ingen blancofullmakt til å kjøre som en villmann eller slenge den fra deg på et fortau. Prinsippet er ikke så vanskelig. Hertz og Avis har ikke ansvar hvis leietakerne kjører for fort eller parkerer leiebilen på et fortau.

Derimot gir politivedtektene gode muligheter til å bøtlegge hensynsløse personer - for eksempel med følgende vedtekt: «Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene».

Det er altså utvilsomt slik at Oslo-politiet kan bøtelegge elsparkesyklister som råkjører, hindrer fri ferdsel eller er til fare eller ulempe for andre.

Likevel har det vært vill vest i Oslo, med både råkjøring og hensynsløs parkering. Spesielt har dette skapt farefulle situasjoner på nattestid. MDG-politiker Lan Marie Berg, som er byråd for miljø og samferdsel, har ikke løst problemet. Før hun i dag langer ut mot daværende Frp-statsråd Ketil Solvik-Olsen for noe han sa og gjorde i 2018 (!).

Les Lan Marie Bergs innlegg: Ideologisk kaos i gatene

Ifølge MDG-byrådens innlegg er roten til problemet at elsparkesykler er likestilt med sykler, noe som angivelig gir brukerne rett til å bruke og parkere elsparkesyklene på fortau. Mulig det, men hensynsløse syklister går slett ikke fri. Heller ikke syklister har lov til å slenge sykkelen fra seg på fortauet eller råsykle og utsette andre for fare (selv om det skjer).

Lan Marie Berg mener at problemet ikke er selve kjøretøyet, men businessmodellen.

Jeg mener at problemet er politikere som skylder på hverandre og ikke tar ansvar for å regulere det som kunne vært et verdifullt tilskudd til forurensningsfri transport. Om man eier eller leier er likegyldig i mine øyne - i begge tilfeller plikter man å ta hensyn til andre. Og gjør man ikke det, må Politiet slå ned på adferden. Og blir det for mange brudd, må Oslo kommune bruke sin rett til å stenge steder for elsparkesykler.

Oslos politivedtekter er en forskrift som er laget med hjemmel i Politiloven. Forskriftene ble vedtatt av Oslos bystyre og godkjent av den daværende rødgrønne regjeringen sommeren 2007.

Dersom MDG-byråden mener at politivedtektene er og har vært for uklare, har hun og resten av det rødgrønne byrådet hatt fem år på seg til å lage nye vedtekter. Det har ikke skjedd, og da må også Lan Marie Berg ta sin del av ansvaret for kaoset på gateplan i Oslo.

Angrep er det beste forsvar, men det er dumt å kaste stein når du sitter i et glasshus eller i Oslo Rådhus.

PS! Hva mener du? Er det Fremskrittspartiets tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen eller MDGs nåværende samferdselsbyråd i Oslo som må ta ansvar for elsparkesykkelkaos i Oslo? Skriv et leserbrev!