Tirsdag formiddag la Rystad Energy fram en 52 sider lang rapport mange har ventet på, om klimafølgene av å kutte norsk olje- og gassproduksjon.

Rapporten skapte debatt allerede to uker før den ble publisert, siden programleder Fredrik Solvang refererte til den i partilederdebatten på NRK. Dette utløste skarp kritikk fra blant andre MDG.

MDG mente det var uryddig å benytte en upublisert rapport ingen andre hadde fått mulighet til å lese. Men da rapporten endelig var publisert, langet en av partiets tydeligste profiler ut mot den uten å ha lest den først.

- Rapporten har null troverdighet

Tirsdag formiddag, mens presentasjonen av Rystad-rapporten fortsatt pågikk, sendte Lan Marie Berg, MDGS førstekandidat for Oslo i stortingsvalget, ut en e-post med ramsalt kritikk av rapporten:

- Oljelobbyen har produsert nok en rapport om at det lønner seg å ødelegge verden. Denne rapporten har null troverdighet. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen, for å avspore klimadebatten to uker før valget.

En rekke lignende, og helt likelydende, sitater ble sendt ut til norske medier, og Bergs kritikk fikk solid oppmerksomhet i blant annet VG, Dagbladet, DN og Nettavisen.

Jarand Rystad, direktør i Rystad Energy, som laget rapporten, tok straks til motmæle, og avfeide kontant at hans firma er en del av «oljelobbyen»

Berg hadde ikke lest rapporten

E-posten som inneholdt sitatene ble sendt ut kl. 11. 49. Da var Jarand Rystad ennå ikke ferdig med presentasjonen.

Et par timer senere ringte Nettavisen til Bergs rådgiver Sindre Buchanan. Vi spurte om Berg selv hadde lest rapporten da utspillet gikk ut.

- Lans rådgivere ser på rapporten, men i det første utspillet har vi fokusert på hvem som har bestilt rapporten og konklusjonene som var kjent på forhånd, sa Sindre Buchanan, Bergs rådgiver på telefon.

Vi gjentok spørsmålet skriftlig litt senere, om Berg hadde lest rapporten og hvordan hun kunne uttale at rapporten har «null troverdighet» når hun ikke hadde lest den.

Svaret kom på epost etter litt tid til, og det er Berg selv som uttaler dette:

- Hovedkonklusjonen til den omstridte Rystad-rapporten ble jo kjent allerede under NRKs partilederdebatt for to uker siden. At kutt i norsk oljeproduksjon visstnok skal gi økte utslipp i verden er et velkjent snakkepunkt fra oljelobbyen gjennom mange år, men som ikke gir noen mening i den virkelige verden hvor olje, kull og gass skaper klimakrisa vi står i.

– Nok en gang har vi fått en rapport fra oljelobbyen som argumenterer for at det lønner seg for Norge å ødelegge verden. At rapporten legges frem mindre enn to uker før valget, understreker at formålet er å tåkelegge det faktum at Norge er verdens åttende største CO2-forurenser.

Les også: MDG: Viser at regjeringen er desperat

- Da blir det en propagandakamp

Som leder for Norsk Olje og Gass er Anniken Hauglie bestiller av rapporten fra Rystad Energy:

- Jeg skulle ønske at Berg hadde lest rapporten før hun kommenterte den. MDG, som vil legge ned Norges mest lønnsomme næring, burde også være partiet som var mest opptatt av konsekvensene av en slik politikk, sier Hauglie til Nettavisen.

- Når hun går så hardt ut, er dette en forhåndsvurdering der de har konkludert før rapporten er klar. Da blir dette bare en propagandakamp i stedet for en diskusjon om fakta, sier Ketil Solvik-Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet.

Anniken Hauglie påpeker at Rystad selv er helt åpne på hvilke forutsetninger og analyser som er gjennomført, og tydelige på at de ønsker faglig kritikk og debatt.

- Det har vært få analyse- og fagmiljøer som har sett på effekten av kutt i produksjon av olje og gass i Norge for klimagassutslippene globalt, og jeg håper vi kan få gode diskusjoner om det faktiske innholdet i rapporten.

Hauglie håper Rystad-rapporten kan bidra til debatten:

- Skal vi redusere klimagassutslipp så raskt som mulig er det viktig at vi legger til grunn fakta og analyser, og denne rapporten håper jeg kan være et viktig bidrag inn i den debatten. Det skulle jeg ønske Berg var interessert i å diskutere.

Les også: SV vil stressteste oljen

- Debatten handler om en ønsket verden

- MDG gir inntrykk av at de er opptatt av forskning og vitenskap. Da er det trist når viktige rapporter som dette behandles med en forhåndsskrevet pressemelding. Rapporten hadde fortjent en grundigere reaksjon, siden dette berører enormt sentrale punkter i norsk økonomi og klimapolitikk, og det gjelder jo uavhengig av hvor man står politisk, sier Solvik-Olsen.

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet og tidligere olje- og energiminister, er ikke overrasket over utspillet:

- Det er dessverre sånn at klimadebatten i stadig mindre grad handler om verden slik den er, men mer om hvordan vi ønsker at den skal være. For Senterpartiets del er det viktig at vi iverksetter tiltak som faktisk virker samtidig som vi tar vare på norsk industri og norske arbeidsplasser.

Diskusjonen bør nå dreie seg mer om hva vi skal enn hva vi ikke skal gjøre, mener Borten Moe:

- Det er enorme mengder ny fornybar energi som skal inn i de globale energimarkedene på bærekraftig vis om verden skal nå klimamålene sine. Vi burde brukt mer tid og krefter på hvordan vi skal få til det fremfor å diskutere hva vi ikke skal gjøre.

Lan Marie Berg er forelagt kritikken av utspillet. Kritikken er ikke besvart innen fristen gitt av Nettavisen.