Det fremkommer i en rapport fra den nasjonale interesseorganisasjonen Norsk Vann.

En hovedårsak til kostnadseksplosjonen for boligeierne er de store etterslepene i viktig infrastruktur som vann og avløp og strømnettet.

Les også: Nordmenns mest forhatte avgifter - motstanden vokser

Ifølge Norsk Vann er kommunalt investeringsbehov i vann- og avløpsanleggene beregnet til ca. 280 milliarder kroner frem til 2040, basert på anslag for tre år siden. Dette anslaget er nå økt.

Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for hele 64 prosent av investeringsbehovet. Dagens fornyelsestakt må ifølge Norsk Vann økes med ca. 50 prosent for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. I tillegg skal investeringene sørge for en bærekraftig forvaltning av infrastrukturen i årene framover.

Les også: Avgiftstoppen - du må betale 26.000 kroner for å bo her

Utålelig

Interesseorganisasjonen Huseierne frykter gebyrnivåene som må til i årene fremover for å innfri investeringsbehovet for vann og avløp. Huseiere i noen fylker rammes vesentlig hardere enn andre.

- Norsk Vann har funnet ut at boligeiere i områder som Hedmark, Oppland og Trøndelag årlig må ut med 30.000-35.000 i vann- og avløpsavgifter. Hvis det skjer, blir bompengeoppgjøret for blåbær å regne, og det er utålelig fra et fordelingsperspektiv, advarer generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne overfor Nettavisen.

Ifølge Norsk Vanns rapport «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016–2040» kan økningen i vann- og avløpsutgifter bli på godt over 200 prosent for huseiere i fylker som Trøndelag og Oppland.

I tabellen under har vi gjengitt anslagene for hva en typisk huseier i de ulike fylkene må ut med i vann-og avløpsutgifter i 2040, samt den prosentvise veksten fra 2016 til 2040.

(NB: Dukker ikke tabellen opp? Forsøk å oppdatere siden/trykke F5.)

Som vi ser av tabellen topper Oppland og Trøndelag med en anslått prosentvis vekst fra 2016 til 2040 på hele 223 prosent. Slår prognosen til Norsk Vann til, må en huseier i Oppland i 2040 regne med hele 35.000 kroner i årlige vann- og avløpsgebyrer.

Økningen på landsbasis i perioden er anslått til 156 prosent, drøye 22.000 kroner.

Et sentralt punkt her er hvor effektivt kommunene løser infrastrukturoppgavene. Meyer mener det er store muligheter for å løse oppgaver som vann og avløp bedre enn i dag.

Les også: Spår avgiftsopprør blant boligeiere

Helt meningsløst

- Nord for Dovre finnes det ikke interkommunale vann- og avløpsselskap. Kommunene løser disse oppgavene enkeltvis. Det er helt meningsløst på et område hvor større enheter gir en mer effektiv drift.

Vann og avløp har tradisjonelt vært et område som er et naturlig monopol. Noen av selskapene opererer under et såkalt selvkostregime, som Meyer mener er et system som ikke fremmer effektivitet.

- Nei, det betyr at virksomheten kan dekke inn enhver kostnadsøkning ved å sende regningen over til forbrukerne, som ikke har noen valgmulighet.

Varsko

Huseierne slår alarm om øke kostnader fra myndighetene, som har drevet boligkostnadene i været de seneste årene.

Såkalte myndighetsbestemte bokostnader har de seneste åtte årene økt med 42 prosent.

- Korrigert for lønnsveksten i perioden, er det en økning på 11 prosent. Dette er et varsko til politikerne om at de i tiden fremover må begrense utgiftene, sier Meyer

I tabellen under kan du sjekke de totale boligkostnadene i din kommune.