Gå til sidens hovedinnhold

Låne til pensjon / Seniorlån

Slik kan du som pensjonist nyte godt av pengene som er bundet opp i boligen din.

Mange sitter med en verdifull bolig uten gjeld som pensjonist. I så fall er boligen en stor pensjonsformue som man kan veksle om til penger. Man «spise» av sin egen boligformue i stedet for at arvingene en dag skal overta alt. For eksempel er det mulig å få utbetalt 8.000 kroner i måneden over 20 år for en bolig som er verdt 5 millioner. Og da får du en garanti om at ingenting vil skje med hverken deg eller boligen dersom gjelden skulle komme ut av kontroll.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Det er vanskelig er å vite hvor mye ekstra penger man trenger. Det som imidlertid er enda vanskeligere er å finne ut av er hvor lenge man trenger denne ekstrainntekten. Det oppstår fort et problem hvis man sitter med et stort lån etter at pengene er brukt opp. Da er man nødt til å selge.

Det finnes flere ulike måter å løse dette på.

Tre lånetyper

Det som kan være avgjørende for valg av løsning er hvilket tidsperspektiv du har på å bo i nåværende bolig. Hvis du ønsker å bo der lengst mulig, kontra det å bo der i 10 år til, krever forskjellige løsninger.

Det er tre hovedalternativer for å låne til pensjon:

  1. Et vanlig boliglån med nedbetalings
  2. Et rammelån
  3. Pensjonistlånet LittExtra

1. Nedbetalingslån

Dette er et vanlig boliglån med nedbetaling. Denne lånetypen passer ikke noe særlig godt når målet er at du skal leve av utbetalingen. Her må du tilbakebetale mye av den egenkapitalen du skaffer deg. For å motvirke dette, kan du forsøke å få til avdragsfrihet, og en lengst mulig nedbetalingstid som et annuitetslån.

Dette alternativet kan bare brukes i en viss periode, før du selger boligen.

Da kan du låne ekstra til renter og avdrag, men dette kan bli et høyt beløp. Dette avhenger av hvor mye og hvor lenge du vil ha et månedlig beløp tilgjengelig.

Pengene du låner opp må stå på konto. Normalt har det vært slik at du får lavere rente på innskuddsbeløp enn det du betaler på boliglånet. Slik er det ikke nå. Du kan få så godt som like høy rente på de beste høyrentekontoene som du betaler i effektiv rente på boliglånet.

Du kan sjekke rentene i Finn billigste boliglån og Finn beste høyrentekonto.

2. Rammelån

I rammelånet låner du bare opp det du trenger ut fra en viss låneramme. For eksempel kan du ha en ramme på 2 millioner, uten at du nødvendigvis trenger å bruke noe av denne rammen.

Guide til rammelån.

Fordelen ved denne lånetypen er at du kan hente ut penger fra boligen i en mye lenger periode enn det du kan med et nedbetalingslån. Ulempen er at når rammen er nådd, kan du bli nødt til å selge.

Spørsmålet er da hvor mye du kan ta ut hvert år eller måned før du har nådd grensen, gitt at du ønsker å ta ut det samme beløpet hele tiden. Fordelen med dette er at du bare betaler rente på det beløpet du til enhver tid har lånt.

Vi har laget en tabell som viser hvor mye du kan ta ut i henholdsvis 20, 15 og 10 år, på forskjellige rammebeløp. Det er brukt en rentesats på 5 prosent.

Med rammelånskalkulatoren kan du finne ut hvor fort rammen blir brukt opp.

Hvor mye kan du ta ut av rammelånet

Rentesatsene som er brukt er høye i forhold til hva dagens rentenivå er. Men det kan være fornuftig å bruke en høyere kalkulasjonsrente enn den gjennomsnittlige renteforventningen. Det gir en nødvendig sikkerhetsmargin.

Tabellen viser at hvis du tar opp en låneramme på 1 million kroner, kan du ta ut ca. 31.000 kroner per år i 20 år med en rente på 5 prosent. Dette beløpet øker til 86.000 kroner per år når det skal tas ut over 10 år. .

5 % rente 20 år 15 år 10 år
Lån År Mnd År
3 000 000 87 000 145 000 259 000
2 500 000 77 000 121 000 215 000
2 000 000 62 000 97 000 172 000
1 500 000 46 000 72 000 129 000
1 000 000 31 000 48 000 86 000
500 000 15 000 24 000 43 000

3. LittExtra / Seniorlån

LittExtra er en lånetype som er spesielt myntet på pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett.

Les mer om Seniorlån / Litt Extra her.

Hvilken lånetype passer for hvem

Vanlig boliglån
Dårlig egnet til å gjøre «uttak» av boligformuen da du blir sittende med et stort lån hvor mesteparten må settes på høyrentekonto. Gir et tap tilsvarende renteforskjellen.

Rammelån
Har du høy nok inntekt til at banken lar deg låne nok, er dette den klart billigste løsningen. Har du hytteformue som backup om gjelden skulle bli for høy, er det også et argument for rammelån.

Ønsker du å låne langt under LittExtras maksimalt låneopptak, er rammelån en bedre løsning.

LittExtra
Med lav inntekt, er det vanskelig å få lån av bankene. Det hjelper ikke at formuen og dermed pantesikkerheten er høy. Derfor: Har du lav pensjonsinntekt og høy boligformue, er LittExtra en genial måte å veksle om boligformuen til kontanter.

Hva bør du velge, LittExtra eller rammelån?

Det er altså billigst med rammelån, men du mister tryggheten ved boretten. I veldig mange tilfeller vil du også få problemer med å få innvilget et rammelån som pensjonist.

Siden rammelån har lavere rente, vil du kunne låne opp mindre enn det LittExtra-lånet har vokst til. Her har vi satt opp et eksempel med disse forutsetningene for LittExtra-lånet:

  • Alder er 60 år
  • Markedsverdi på boligen er 3 millioner kroner
  • Dette gir en utbetaling på 53.004 kroner per år (4.417 kroner per mnd)
  • Rente på LittExtra er 5,0 %
  • Rente på rammelånet er 3,65 %

Eksempel: Du får utbetalt 4.417 kroner hver måned i begge ordningene.

LittExtra-lånet har med forutsetningene over vokst til 1.840.000 kroner i løpet av 20 år. Da har du altså fått utbetalt 4.417 kroner hver måned over 20 år.

Rammelånet har vokste til «bare» 1.520.000 kroner med den samme utbetalingen, altså 4.417 kroner hver måned over 20 år. Det vil si at rammelånet er 320.000 kroner lavere om 20 år. Rammelån er derfor en god del billigere enn LittExtra.

Velger du en ramme på 1.840.000 kroner kan rammen vare i 23 år, altså tre år ekstra. En 60 åring kan dermed få en årlig utbetaling til fylte 83 år med disse forutsetningene.

Rammelån er billigst og bør derfor velges dersom du har høy nok inntekt til å få rammelån av banken, eller dersom du bare ønsker lav belåning på boligen. LittExtra passer for deg som ønsker å låne maksimalt på boligen og som gjerne ikke har høy nok inntekt til å oppnå dette gjennom rammelån. Samt at du verdsetter forsikringen i LittExtra, dvs at det gir deg stor bekymring å oppleve at gjelden øker. LittExtra garanterer deg tross alt livsvarig borett. Det har en viss praktisk verdi, og kan ha høy opplevd verdi, særlig når man er eldre og verdsetter det trygge.