Gå til sidens hovedinnhold

- Lånet til Røkke var en investering

Orklas lån på 600 millioner til Røkke-selskapet Norway Seafoods var en investering, skriver Orkla i en redegjørelse.

I en kommentar til redegjørelsen sier konsernsjef Finn Jebsen at Orkla ikke er noen bank:

- Vår investeringsvirksomhet er rettet mot den oppside som ligger i egenkapitalinvesteringer. Samtidig aksepterer vi at det da også blir større risiko for tap, sier Jebsen ifølge NTB.

I redegjørelsen, som ligger på Orklas hjemmeside, går det frem selskapet var interessert i hvitfisk, og derfor så på lånet til Norway Seafoods som en investering. Selskapet så potensiale til høy verdistigning i Norway Seafoods. Problemet er at lånet ikke blir innfridd, for sikkerheten for lånet var ikke god nok.

Orkla skriver at formålet med lånet var å få avkastning på egenkapital. At investeringen i Norway Seafood ikke har levd opp til forventningene, endrer ikke dette utgangspunktet. Samtidig er det klart at investeringen i dag har større verdi enn om den hadde vært gjort som en ren aksjeinvestering, heter det i redegjørelsen.

Lånet er tidligere blitt både gransket og sterkt kritisert. Storaksjonær Stein Erik Hagen har dessuten reist spørsmål ved om det ikke er mer naturlig at bankene yter slike lån.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant