Mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkke gjør som flere rike, og flytter til Sveits.

Jan Harsem overlevde Scandinavian Star-ulykken, og har i flere år har jobbet for etterlatte og overlevendes rettigheter. Han mener at formuesskatten spiser av erstatningssummen rammede får utbetalt, og er klar i sin tale:

Media har sviktet fundamentalt i skattedebatten, ved å presentere det slik at det er de rike som betaler formuesskatten.

– Det er ikke de rikeste som bidrar mer ved formuesskatten. Bunnfradraget er bare 1,7 millioner kroner. En enke som bor i nedbetalt treroms-leilighet på Sagene i Oslo har formue over bunnfradraget, og må betale formuesskatt. I Tyskland er Die Grünen i alle fall troverdige når de hevder at det er de rikeste som må yte mer. De vil ha et bunnfradrag på 20 millioner kroner, sier han.

Mener formuesskatten er irrasjonell

Harsem klarte å redde ut seg selv og sønnen av den brennende danskebåten i 1990.

Etter dette fikk han utbetalt erstatning, og har i tiden etter vært leder for støttegruppen for de overlevende, og har samtidig flere verv som ivaretar ofres interesser etter ulykker. Han har selv jobbet, og snakket med flere som har blitt rammet av formuesskatten.

– Hvilke løsninger mener du kan fungere som erstatning for formuesskatten?

– Personlig finner jeg ingen rasjonell begrunnelse for formuesskatten i det hele tatt. Kapitalen bør reguleres med FNs bærekraftmål og etiske retningslinjer, ikke ved skattlegging. Norge er på leting etter næringer for fremtiden, men er blinde for at kapital, formue og forvaltning i dag er norske nasjonale fortrinn som det bør satses på, sier Harsem.

Les også: Kjell Inge Røkke flytter til Sveits: – Et krevende valg

Bare begynnelsen

– Vi ser bare begynnelsen på en massiv utflytting av de rikeste i landet fra Norge. Det er de som blir igjen som får skatteregningen, sier Harsem.

Han sier videre at folk som forvalter egne penger og ikke andres må være rasjonelle.

– Røkkes motiver kjenner jeg ikke, men for utviklere og eiere av industri og verdiskapende næringsliv og anlegg, er det ikke lenger rasjonelt å bo i Norge. Dessverre er Røkkes melding mandag bare toppen av isfjellet, sier han, og legger til:

– Når eiere som er bosatt i utlandet slipper en skatt som eiere bosatt i Norge må betale, så er dette selvsagt noe som vil motivere stadig flere store formuer til å flytte ut av Norge. Det Røkke gjør er verken uklart eller umoralsk. Det er rasjonelt og i beste interesse for arbeidstagere og andre som nyter godt av Røkkes virksomheter, også i Norge.

Les også: Farvel til Norge: Advokater tror flere kan følge etter Røkke

Ny forskrift

I tillegg til formuesskatten er det en forventning om at skadelidte i personskadeerstatningen skal ha en årlig avkastning på 2,5 prosent. Tidligere var denne på fire prosent, men har nå blitt nedjustert.

Dette er realrente, og forventet avkastning på toppen av inflasjon. Helt umulige avkastningskrav, men likevel blir disse gruppene av skadelidte fra ulykke, terror og katastrofe nå rammet av skatteskjerpelser vi ikke har sett på flere tiår, sier Harsem, og legger til:

Og begrunnelsen er at de rikeste må yte mer. Det er både usant og umoralsk, avslutter han.

Les også: Sissener mener Røkkes exit er trist for Norge, Tajik mener han er ferdig som bidragsyter