KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Meier har advart mot at boligprisene i hovedstaden kan stige med hele 25-30 prosent i årene 2020-2022. Hovedårsak: Det kommer altfor få nye boliger ut i markedet.

Hun etterlyser nå en handlingsplan fra byrådet for å dempe prispresset i hovedstaden.

- Jeg er redd de ikke forstår alvoret de faktisk setter Oslo i nå. En ting er at vi får færre som kommer seg inn i markedet og enda mer press på prisene. Men all forskning tilsier at du får ikke den reelle og rette arbeidskraften inn, fordi de har ikke råd til å bo der. Dette er også uheldig også for næringslivet, sier Meier om prisgaloppen i Oslo.

- Her får vi mange ringvirkninger, så jeg synes for å være helt ærlig at det er rett og slett klanderverdig det som skjer nå, fortsetter hun.

Les også: Advarer mot fuktfelle: - Folk tror de sparer 500.000, men reduserer husets verdi med samme sum

Sterkest i landet

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i hovedstaden er opp 7,7 prosent de seneste tolv månedene. Det er den sterkeste prisveksten i landet. Siden 2010 har boligprisene i Oslo steget med nesten 103 prosent. Det er den klart sterkeste veksten på landsbasis.

- Oslo var vel omtrent som forventet nå i september. Jeg tror nok at jeg holder på de sju prosentene som jeg har sagt at prisene i Oslo vil stige med i år. Normalt er det et lite fall utover høsten, men jeg tror fallet blir mindre enn det vi normalt ser. Det skyldes den høye etterspørselen, sier Meier.

- Så signalet til Oslo-politikerne er?

- Sett dere ned, invitér inn utbyggerne, lag en hasteplan på hva som kan reguleres nå. Se littegrann gjennom fingrene på lay-outen, så Plan- og bygningsetaten ikke kommer med mottegningsforslag, og det blir frem og tilbake. Nå brenner det under beina våre, advarer Meier.

Ikke reelt

Byrådet viser ofte til at de har regulert store områder for fremtidige boliger. Den såkalte boligreserven er beregnet til drøyt 25.000 enheter. Den største reserven er Gjersrud Stensrud-området helt sørøst i Oslo, der det teoretisk kan komme 10.000 nye boliger en eller annen gang i fremtiden. Området er på 4000 mål.

- Det er ingen reell reserve, og det er bare et skalkeskjul som de gjemmer seg bak. Men det er kjempeområder som ligger veldig flott og veldig nært Oslo, sier Meier.

- Hva med utbyggingen av Gjersrud Stensrud, har du noen tro på den?

- Hvis man hadde klart å bygge infrastruktur der og gjort det skikkelig med barnehager, skoler og alt det andre som kreves. Det kan være et område, men det vil være en kjempestor investering. Så sier kommunen at den må legges til utbyggeren, men utbyggerne tar ikke den investeringen.

Slutt og klag

Ap-politiker Siri Gåsemyr Staalesen mener utbyggerne må slutte å klage og gå i seg selv for at det tar lang tid å få godkjent nye prosjekter. Det har ikke Meier noen forståelse for.

- Jeg hører politikere sier at det er utbyggere som klager veldig mye og har like mye av skylden som det politikerne har. Der er jeg ikke enig.

- Nesten alle utbyggere som bygger i Oslo, bygger også andre steder i landet. De sier at det ikke har problemer med plan- og bygningsetaten i andre deler av landet. Det er i Oslo vi har det, og dette gjelder byrådet og plan- og bygningsetaten, sier Meier. Hun får stor støtte fra sentrale boligbyggere.

Les også: Boligen som sjokkerte Norge legges ut for salg igjen: - Helt «insane»

Sittende fast

Baard Schumann i nyopprettede Nordr Eiendom sier til Nettavisen at Oslo «helt klart» er i en særstilling. Han mener at når planmyndighetene først bruker tid, blir sakene i byrådet «sittende fast»i lang tid før de kommer til behandling.

- For ti år siden så regnet vi 18 måneder som tid det tok for regulering, nå er vi på 42-48 måneder, sier Schumann. Han får støtte av etterfølgeren i Selvaag Eiendom, Rolf Thorsen, som er opptatt av tomtemangelen i Oslo.

- Kommunen regulerer for få tomter, det må kommunen tåle å høre. Noen ganger kan sikkert utbyggere være mer pragmatiske i reguleringsfasen, og det kan utvilsomt være bedre dialog mellom utbyggere og myndigheter.

- Men det er selvsagt bare tull at utbyggere lar være å utvikle tomter for å få større profitt. Da har man ikke forstått hvordan eiendomsutvikling foregår. Finnes det virkelig noen som kjøper en tomt til en milliard kroner og lar være å bygge på den? Selv ikke kong Midas hadde hatt råd til det, sier Thorsen.

Flere feil

Konserndirektør Thorbjørn Brevik i Skanska Eiendomsutvikling sier de også opplever at behandlingstiden i Oslo er lengre enn i mange andre kommuner, i snitt 4-4,5 år.

- Det er naturlig med en lenger behandlingstid i større byer grunnet ofte større kompleksitet i planprosessen. Men vi ser også flere saksbehandlingsfeil hos plan- og bygningsetaten i Oslo enn andre steder, hevder Brevik.

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj er noe mer forsonende og sier at planprosesser er krevende i alle store byer på grunn av mange kryssende interesser. Oslo har særlige utfordringer med både fremdrift og nok volum på regulering.

Nettavisen har konfrontert lan- og bygningsetaten med kritikken. Avdelingsdirektør for byggesaker - Hanne Høybach - medgir at de seneste to årene har etaten hatt utfordringer med en stor portefølje av byggesaker.

Les også: Leide ut hytta til Tom Cruise og familien: – Et innblikk i en helt annen verden (+)

Ufullstendige

–Derfor startet vi en pilot 1. september for å effektivisere byggesaksbehandlingen. Piloten omfatter to områder i byen, sier hun.

Ifølge Høybach har relativt mange saker vært ufullstendige når de blir sendt inn til kommunen, henholdsvis 59 prosent i 2019 og 56 prosent i 2020, til og med august.

- Nå premierer vi komplette søknader i saksbehandlingen. Målet vårt er å få ned saksbehandlingstiden og unngå denne typen dobbeltarbeid for begge parter. Vi ser på egne rutiner for å også få prosessene smidigere, sier avdelingsdirektøren.

For september er trenden ifølge Høybach lovende, men saksbehandlingstiden samlet sett er fortsatt påvirket av at det er mange gamle saker i porteføljen.

Avdelingsdirektør for områdeutvikling, Andreas Vaa Bermann, sier det er mer komplekst å planlegge i Oslo enn det er i mindre tettbebygde strøk. Noen av årsakene er at planleggingen i Oslo er kompleks, hvor mange forhold må avklares opp mot andre planer.

Les også: Finanstilsynet vil presse sykepleierne ut av boligmarkedet

Mindre

Men tilbake til Meier, fra en meglers synspunkt, hva burde man ideelt burde bygge mer av?

- Mindre leiligheter sentralt i Oslo, kommer det omgående.

- Og se bort fra leilighetsnormen. Jeg tror det hadde vært mye bedre å bygge mindre, fordi man ser i Oslo sentrum er at det er her de unge vil bo. De vil bo sentralt og bo lite. Det må de for å ha råd til det.

- Men det er jo ikke plass i sentrumsnære områder?

- Jo da, det finnes områder, og så kan du se langs kaiområdet. Vi klarer å bygge ut i vannet, vi ser at det blir kjempeflott.

- Og dyrt?

- Ja, dyrt. Men da er det kanskje en del av de i sentrum som flytter ut, så det åpner seg rom. Da er det andre områder i dag som vil bli tilgjengelige.

Les også: Spår vanvittig prisvekst: Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør investere i (+)

Sliter

- Å regulere mange boliger i utkanten av Oslo, løser det noe?

- Vi ser at det som er regulert på Romerike, løser mange problemer. Men politikken med at vi ønsker å ha veldig mange familier inne i sentrum, er jeg ikke sikker på er like riktig.

- Det vi ser at når vi har nybygg sentralt, sliter vi veldig med å selge de største leilighetene, mens de små leilighetene går unna med en gang, sier Meier.