Mandag gikk 1.300 lærere ut i streik, i tillegg til de som ble tatt ut før sommeren. Et par timer etter at lærerne gikk ut i streik ble det kjent at ytterligere 13 tas ut ved en ungdomsskole i Bergen fra neste mandag av.

– Lærerne har over mange år bygget seg opp en stor streikekasse, så vi skal kunne streike så lenge det er nødvendig sier leder i forbundet, Steffen Handal, til Nettavisen.

Han sier det ikke har vært noen kontakt mellom partene, men at de er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet når KS ønsker det.

Utdanningsforbundet er for tiden i streik og konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene. Handal har i en pressemelding uttalt at det faktum at streikeuttaket ikke er større, er et klart signal om at forbundet belager seg på en langvarig streik.

– En opptrapping av streiken vil føre til en vanskelig skolestart for elever og foreldre. Det er svært uheldig etter to år med pandemi. Streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør, men når lærerorganisasjonene velger å bruke det, må de også ta ansvaret for konsekvensene, har arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, tidligere uttalt.

Venstre-nestleder Abid Raja sa til NTB at han ikke vil blande seg inn i konflikten, men er tydelig på at lønnen må økes.

– Det største ansvaret ligger på bevilgende myndigheter. Lønnen bør opp for lærerne. Det er en gruppe som trenger å bli sett og hørt, sa Raja.

Ikke mer penger

Gangsø har også uttalt at det ikke er mer penger å gi.

–KS har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater, utover frontfaget i industrien, og har ikke mer penger å gi, sa Gangsø.

Han viser til at KS ble enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et samlet resultat i årets lønnsoppgjør.

– Når det ligger en løsning på bordet som alle andre enn tre lærerorganisasjoner støtter, sier det seg selv at handlingsrommet er svært begrenset. Vi har ett tariffoppgjør og én tariffavtale for kommuner og fylker, ikke noe eget for lærere, sier han.

De 1.300 lærerne jobber ved ungdoms- og videregående skoler i 14 kommuner og alle landets fylkeskommuner utenom Oslo, der lærerne ble enige med kommunen om et oppgjør i mai. Lærerne som tas ut kommer i tillegg til de 45 medlemmene som ble tatt ut i streik i Bergen før sommeren.

Sitter langt inne med streik

Handal i Utdanningsforbundet har understreket at det har sittet langt inne å gå til streik denne høsten, etter streik i fjor og flere år med pandemi og stengte skoler.

Han uttalte at lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer dårligst ut, og at dette er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse.

– Lærerne med mer enn fire års høyere utdanning lønnes dårligere enn andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling, sa Handal.