– Vi kan få flere uføre som føler seg utestengt fra samfunnet. Dette vil føre til isolasjon, ensomhet og fattigdom. I et psykisk helse-perspektiv er regjeringens kutt svært uheldig, sier Lars Erik Andersen (54).

Nettavisen Økonomi har tidligere omtalt at Solberg-regjeringen foreslo å kutte fribeløpet på drøye 42.000 kroner (0,4 G) som uføre kunne tjene uten å få uføretrygden redusert. Flere ble overrasket over at Støre-regjeringen ikke reverserte kuttene i sitt endringsforslag i forrige uke.

Porsgrunn-mannen Lars Erik Andersen, som selv er 70 prosent ufør, leder Organisasjonen for uføres rettigheter (Ofur). Han mener kuttet vil ramme dem med minst arbeidsevne.

– Ifølge våre regnestykker må jeg som delvis ufør tjene mellom 80.000 kroner og 120.000 kroner for at det skal være mer lønnsomt for meg å jobbe med den nye ordningen enn med dagens ordning, sier han.

Se Kari Elisabeth Kaskis (SV) reaksjon på fribeløp-kuttet i videoen under:

OBS: Flere har reagert på at Nettavisen sier at fribeløpet er skattefritt i videoen. Uføretrygd skattlegges på samme måte som lønnsinntekt. Fribeløpet er beløpet du kan tjene før det får konsekvenser for utbetalingen av uføretrygd.

SV: – En politikk som må snus

Mandag la Sosialistisk Venstreparti (SV) fram sitt alternative budsjett. Forslaget tegner et bilde av hva partiet er uenig eller enig med i Støre-regjeringens budsjettforslag. SV er en viktig forhandlingspartner for regjeringen, som ikke har flertall i Stortinget og vil måtte ha hjelp fra andre partier for å få vedtatt budsjettet.

I budsjettet legger SV opp til at uføre får beholde den gamle friinntektsgrensen på 0,4 G. Dermed vil partiet bruke 250 millioner kroner på å redde ordningen.

– Det er et av de usosiale kuttene foreslått av Solberg-regjeringen som vi ønsker å reversere, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til Nettavisen.

Les også: SV-lederen stikker sugerør i Oljefondet for å bruke enda flere oljemilliarder

Hun forteller at det er et opprør på gang blant landets uføre, en gruppe hun mener har blitt offer for en lang rekke usosiale kutt gjennom de siste årene:

– De merker konsekvensen av Høyre-politikken på kroppen gjennom lavere bostøtte, kutt i barnetillegg for uføre og nå kuttet i friinntekter i uføretrygden. Det er en politikk som må snus. Vi er nødt til å sørge for at flere får bedre råd - særlig de uføre.

Les også: Sylvi Listhaug (Frp) raser over lønnskutt for trygdede

Forventer endringer

Andersen i Organisasjon for uføres rettigheter sier til Nettavisen at han er glad for at både SV og Rødt vil legge press på Ap og Sp. 54-åringen forventer endringer i statsbudsjettet slik det står i dag.

– Vi vet at mange uføre ønsker å bidra og være delaktige i samfunnet. Den muligheten blir svekket dersom dagens forslag blir stående, sier Andersen.

Bakgrunnen for Solberg-regjeringens forslag var en anbefaling fra Sysselsettingsutvalget som konkluderte med at dagens fribeløp ikke fungerte optimalt.

Høyres Henrik Asheim påpekte til Nettavisen at friinntekten på drøye 42.000 kroner fungerte som en terskel som gjorde at det ble mindre lønnsomt å jobbe mer.

Arbeiderpartiets Truls Wickholm understrekte at målet med endringen var at flere skulle få mer igjen for å jobbe, og at de som tjente mer enn 0,8 G ville komme bedre ut med den nye ordningen.

Uføre Andersen sier at det godt kan hende at uføre som kan jobbe masse vil få det bedre, men er bekymret for dem som bare kan jobbe litt.

– Flere og flere av våre medlemmer sier at de har evne til å jobbe litt som uføre, og at de vil bidra med det de kan hvis de får muligheten. Dette forslaget får store konsekvenser for dem som ikke kan jobbe så mye, og kan ende med at mange heller takker nei til å jobbe i det hele tatt, sier Andersen.

Les mer: SVs skattesmell svir: 1,4 millioner nordmenn rammes