YOUNGSTORGET (Nettavisen Økonomi):Klimaetaten i Oslo hadde tirsdag invitert til presseseminar for å orientere om de nye bomstasjonene og bompengesatsene som skal gjelde fra 1. juni. Det er lagt opp til en kraftig inntektsøkning med de nye stasjonene, årlige bompengeinntekter ventes å øke fra 3,5 milliarder kroner til 4,5 milliarder.

- For våre medlemmer vil dette først og fremst slå ut med økte kostnader. Utfordringen for oss er å få disse kostnadene tilbake, og det er ikke så lett som man kanskje skulle tro. En annen kostnad her er administreringen av den nye ordningen, sier regionsjef Kristian Bjerke i Lastebileierforbundet til Nettavisen Økonomi.

Han mener spørsmålet er hvilken kunde som skal betale for hva, og det er det ingen som har tenkt på.


Prisene må opp

- Frykter du i ytterste konsekvens at forbrukerne må ta regningen?
- Ja, det er forbrukerne i teorien i hvert fall som skal betale den merkostnaden som vi blir påført. Prisene må opp på en eller annen måte, og fra ett sted må vi jo ta det fra. Det outrerte eksempelet er at vi må sette igjen varene på Vinterbro (nesten ute ved Ski, red.anm.), og så må noen sykle ut og hente dem.

- Men vi er også utsatt for kraftig konkurranse, og det er ikke alle av våre utenlandske konkurrenter som betaler bompengene sine.

I første omgang får norske transportselskaper regningen. Spørsmålet er om transportørene kan velte sine merkostnader over på kundene. Bjerke sier det er et vanlig prinsipp, spesielt når det inndrives penger til staten, de skal fakturere dette videre.

Nytter ikke

- Men så har vi en del anbudsprosesser, hvor blant annet Oslo kommune er ledende, der det er regler om at alle kostnader skal regnes inn i anbudet. Hvis du da tar forbehold om at du må legge på bompengene, får du ikke det. Hvem skal da betale? spør han retorisk.


- Hvordan vil du karakterisere det som kommer 1. juni?

- Det er urimelig med tanke på de næringsdrivende, og det er lite gjennomtenkt når det gjelder administrasjon av ordningen.

Bjerke sier forbundet og medlemsbedriftene nå sitter og regner på merkostnadene som følge av de nye takstene og bompengestasjonene.


Pottetett

- Poenget er at det er ingen som snakker om oss. Og poenget med en bomring, er at den skal være tett. Da er alternativet at vi setter fra oss varene på Vinterbro, og så får noen sykle ut og hente dem. Det skjønner alle at er helt urealistisk, men det er jo konsekvensene av dette, sier Bjerke.

- Og så er det en annen ting, vi betaler tre ganger så mye i bompenger som en vanlig diesel privatbil. Våre motorer slipper ut en tredjedel så mye NOx som en vanlig dieselbil, men vi blir straffet med tre ganger så mye avgift, fortsetter han.

Lastebileierforbundet fikk i fjor stoppet det Bjerke omtaler som de famøse lavutslippssonene i Oslo, etter det han kaller en konstruktiv dialog med daværende samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg (MDG, nå i permisjon).

Da hadde forbundet regnet på at en medlemsbedrift med ti biler og 350.000 kroner i overskudd, ville gå i minus bare som følge av denne avgiften.

2-3 prosent

- Det er grenser for hvor mye vi har i resultatgrad. Når du har marginer nede på mellom 2 og 3 prosent, er det vanskelig å bake inn økte kostnader utover det. Det er det disse folkene ikke forstår, sier en oppgitt Bjerke.

Det store paradokset med finansieringen av Oslopakke 3, er at jo flere som går, sykler, kjører kollektivt, bruker miljøvennlige elbiler, desto lavere blir bompengeinntektene.

Med andre ord: Jo større miljøsuksess, desto mindre bompenger og midler til kollektiv- og sykkelsatsingen.

Hele 98 prosent av disse inntektene de nærmeste årene skal gå til kollektivsatsing og nye sykkelveier. Det kraftige økende antallet elbiler i og rundt Oslo kan føre til en årlig svikt i bompengene på 1 milliard kroner.

Ikke du og jeg

- Hva skjer når du og jeg begynner å sykle, kjøpe elsykkel, tar tog og trikk, hvem skal da betale inn disse 4,5 milliardene hvert år? Det blir ikke du og jeg, det kan jeg garantere deg, og da blir det oss. Hvem skal betale svikten? For hele konseptet går jo på at folk ikke skal kjøre bil, og hvem skal da betale? spør igjen Bjerke retorisk.

En komplisert prisstruktur gjør det dessuten vanskelig å beregne hvor mye det nye bomsystemet vil slå ut for den enkelte bilist. De to innerste sonene får blant annet en timesregel. Her betaler du kun for en passering per time i begge soner, og du betaler for passeringen med den høyeste taksten.

- Du skal holde tunga ganske rett i munnen her. Hvordan reisemønsteret ditt er, betyr alt for kostnadene. Alt du rekker å gjøre innenfor en time, halverer kostnadene, sa blant annet adm. direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen AS på pressebriefen.

- Vi har mange passeringer innenfor Ring 1 og 2 og har ingen glede av timesregelen, kommenterer Bjerke.