Sommerferien står for døren, og været i Norge har vært sånn passe. Alt ligger til rette for en deilig tur til Middelhavet, hadde det ikke vært for fjorårets nyord i Sverige - flyskam.

MDG-politiker Eivind Trædal liker begrepet vi har fått fra svenskene: - Norge trenger det enda mer enn dem. La oss kjenne på flyansvaret!, skriver han i en kronikk i VG.

Ifølge Miljødirektoratets nettside Miljøstatus slipper innenlands luftfart ut 1,25 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Det er under 1/3 av klimagassutslippene fra jordbruket.

Men 1,25 millioner tonn CO2 er et betydelig utslipp.

I første omgang kan man velge mellom tre utveier:

a) Gi blaffen i utslippene og fly uansett

b) Føle flyskam, men likevel velge å fly

c) La være å fly, og la flyskammen bestemme

Men da glemmer man hvor latterlig billig det er å kjøpe seg fri fra flyskammen. Nøkkelordet er kjøp av klimakvoter. Vi kan gjøre som staten, og betale bedrifter i EU for å gjøre kuttene for oss gjennom EUs kvotesystem.

For øyeblikket koster retten til å slippe ut ett tonn CO2 26,22 euro.

I mange år var det stort overskudd av klimakvoter i EU, slik at systemet i praksis ikke virket. Men de siste årene har prisen på utslipp skutt i været. Det er en god indikator på at systemet virker. EU har vedtatt tak på utslipp, og de skal ned over tid.

Når prisen går opp, blir det dyrere å slippe ut CO2. Det betyr også at det blir en vridning fra ulønnsomme utslipp til utslipp som er økonomisk mer lønnsomme.

Innenlands flytransport slipper altså ut 1,25 millioner tonn CO2. Dersom vi betaler oss ut av innenlands flyskam en gang for alle, så er prisen latterlig lave 315 millioner kroner i året. Så billig er det å få andre til å gjøre kuttet for oss.

En annen grunn til å nyansere flyskammen er at det allerede er innført miljøavgifter på flyturer. Kjøper du eksempelvis en tur til Nice neste helg, så koster den akkurat nå 4.207 kroner hos SAS. Men da er det 1.032 kroner i skatter og avgifter.

For Eurobonus-kunder og folk som kjøper ungdomsbilletter er det allerede en god nyhet til: - Når det gjelder våre EuroBonus-medlemmer og reisende på våre ungdomsbilletter, kompenserer vi karbondioksid for alle disse automatisk, skriver SAS på sine nettsider. Det betyr at SAS har betalt andre for å gjøre CO2-kutt som tilsvarer rundt 40 prosent av alle reisene.

Altså: Ikke nok med at staten har krevd inn ulike miljøavgifter - i tillegg har flyselskapet kjøpt tilsvarende med utslippskutt andre steder. Er det noe å skamme eg over?

De aller fleste flyselskaper har tilbud om å gjøre reise klimanøytral for en relativt billig penge. Og velger du et selskap som ikke har tilbudet, kan du kjøpe kvoten selv - for eksempel på Myclimate, som har samarbeidet med Fremtiden i våre hender.

Ifølge kalkulatoren slipper en passasjer på en rundtur Oslo-Nice ut 0,75 tonn CO2 på den 370 mil lange flyreisen. Hvis du vil kutte tilsvarende utslipp andre steder, så koster det 18 euro - eller 175 kroner - å bli klimanøytral uten flyskam.

Så vil noen innvende at dette er umoralsk og billig avlat, og at vi må ta klimekuttene selv i en følelse av internasjonal solidaritet. Og noe er det jo i den innvendingen. Det er ikke til å komme fra at flyturen du tar isolert sett bidrar til klimautslipp.

På den annen side: Er det riktig å påføre enkeltmennesker ansvar for strukturelle utslipp, når deres bidrag uansett er minimale?

Systemet med klimakvoter kom gjennom Kyoto-avtalen i 1997, der det ble åpnet for at land kunne kompensere egne utslipp ved å bidra til CO2-reduksjon i andre land. Kjøper du klimakvoter for egne flyreiser følger du altså moralen til verdens ledende klimapolitikere.

Det kan være verdt å se hvordan Oslo kommune håndterer dilemmaet: - Vi ønsker å være en miljø- og klimavennlig kommune. Ett av flere virkemidler for å nå de målene, er å ta i bruk kjøp av klimakvoter ved flyreiser, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til Vårt Oslo.

Både Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre stemte for denne løsningen - bare Fremskrittspartiet var imot.

- Det settes nå av et kronebeløp per tonn CO2-utslipp på tjenestereiser som tilsvarer kjøp av klimakvoter etter FNs standard, opplyste finansråd Robert Steen (Ap) til VårtOslo.

Er det bra nok for det rødgrønne byrådet i Oslo, så er det kanskje bra nok for solhungrige nordmenn også?

PS! Hva mener du? Føler du flyskam, og ser du poenget med å kjøpe deg fri fra flyskam? Skriv et leserinnlegg!