Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene steg med 0,3 prosent fra oktober til november og med 1,6 prosent fra november 2018 til november 2019.

Skulle prisstigningen holde seg i desember, må vi tilbake til 2012 for å finne en lavere prisstigning på årsbasis. I desember i fjor var det uendrede priser, mens prisene i 2018 steg med 2,7 prosent.

Den fallene prisstigningen i 2019 skjer i et år der lønnsveksten blir høy, 3,5 prosent ifølge den seneste konjunkturrapporten til SSB. Norges Bank og Finansdepartementet opererer med en litt lavere lønnsvekst, men over 3 prosent, slik at det ligger an til en solid bedring i kjøpekraften.

Les også: Sjeføkonom mener SSB er for optimistisk - spår mye større nedtur

Historisk høyt

Hvis vi forutsetter en total prisstigning i år på 1,6 prosent og en lønnsvekst opp mot 3,5 prosent, gir det en såkalt reallønnsvekst (lønnsvekst fratrukket prisstigningen) på nærmere 2 prosent.

Det er høyt historisk, vi må også her tilbake til 2012 for å finne en høyere vekst. I 2017 og 2018 var det kun en marginal forbedringen i kjøpekraften, og i 2016 var det en reallønnsnedgang på hele 1,9 prosent.

Kjøpekraftsforbedringen trekkes ned av økte utlånsrenter for husholdninger med mye gjeld. Men som Nettavisen Økonomi har skrevet, har bankene holdt igjen med å sette opp boliglånsrentene.

Strømprisene opp

Den største bidragsyteren til økningen i november, var strømprisene, inkludert nettleie. Her var det en prisoppgang på 4,6 prosent. Oppgangen i strømprisene kom blant annet som følge av kaldere vær og høyt strømforbruk.

Men strøm- og nettleieprisene er ned med 4,1 prosent fra november 2018 til november 2019.

I tillegg bidro økte priser på drivstoff og bøker til oppgangen i november, med en økning på 2,6 prosent. Oppgangen ble derimot dempet av prisnedgang på flyreiser, som fra oktober til november 2019 falt med 8,6 prosent.

Prisene på matvarer har de seneste tolv månedene falt med 0,8 prosent i samme periode og medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i konsumprisene.

Som bestilt

Når det gjelder kjerneinflasjonen, steg den i november med 0,1 prosent. På årsbasis er er prisstigningen 2,0 prosent.

Kjerneinflasjonen er den prisstigningen Norges Bank legger vekt på når de skal fastsette styringsrenten, bankenes innskuddsrente i sentralbanken. Denne prisstigningen tar ikke hensyn til avgiftsendringer og endringer i energiprisene.

Målet over tid er en kjerneinflasjon rundt 2 prosent, så for tiden er vi der vi skal være. En høyere prisstigning øker isolert sett faren for en renteøkning, men en for lav prisstigning kan føre til rentesenkninger.

Ifølge DNB Markets var kjerneinflasjonen (KPIJAE) ventet å avta fra 2,2 til 2,0 prosent både av meglerhuset selv, markedsgjennomsnittet (konsensus) og av Norges Bank. Nordea Markets spådde 1,9 prosent. Den samlede prisstigningen var ifølge konsensus ventet å falle til 1,6 prosent.

I oktober steg prisene totalt med 1,8 prosent, etter et betydelig hopp i strømprisene.

Utvilsomt viktigere

Inflasjonstallene tirsdag er sammen med den regionale nettverksrapporten fra Norges Bank de siste viktige nøkkeltallene før neste ukes rentemøte i Norges Bank. Nettverksrapporten offentliggjøres i dag kl. 10.00. DNB Markets mente etter den forrige rapporten at signalene tydet på en rentepause.

Meglerhuset skrev i sin morgenrapport mandag at rapporten fra det regionale nettverket utvilsomt blir viktigere enn inflasjonen. Meglerhuset anslår at utviklingen de tre seneste månedene har vært noe svakere enn foregående tremånedersperiode.

Hvis både inflasjonstallene og nettverksrapporten kommer ut som DNB venter, spår de at Norges Bank på rentemøtet 19. desember vil signalisere 50 prosent sannsynlighet for renteheving i mars.

I så fall øker styringsrenten fra 1,50 prosent til 1,75 prosent. Norges Bank endrer alltid renten med 0,25 prosentpoeng, enten det er opp eller ned.

Saken oppdateres.