Gå til sidens hovedinnhold

Lav prisvekst kan gi flere rentekutt

Det er stor spenning knyttet til dagens inflasjonstall. Hvis ikke prisene viser tegn til vekst, kan Norges Bank bli tvunget til flere rentekutt.

Statistisk sentralbyrå legger fram tall for prisveksten de siste 12 månedene i dag. Det er ventet en deflasjon på 1,4 prosent, men det er hovedsakelig grunnet fjorårets høye elektrisitetspriser.

Fokuset retter seg imidlertid mot den såkalte kjerneinflasjonen, hvor blant annet elektrisitetsprisene er unntatt. Her spår analytikerstanden en vekst på mellom 0,4 til 0,7 prosent.

"Sjelden har spenningen vært større foran en statistikkfremleggelse fra Statistisk sentralbyrå. Når konsumprisindeksen for januar legges frem i formiddag klokken 10:00 er det derfor med utvidet oppmerksomhet markedsaktørene tar i mot utfallet", skriver DnB Nor Markets i sin morgenrapport.

Markedsrentene trekker ned i forkant av tallene.

Nordea Markets skriver i dagens morgenrapport at prisveksten bør opp på 0,6 prosent, for at Norges Bank skal kunne ta seg en pust i bakken.

"Med en underliggende på 0,6 prosent ligge vi fortsatt vel 0,5 prosentpoeng under inflasjonsbanen fra siste inflasjonsrapport, men med stimulansen fra de to siste rentekuttene og en norsk krone som nå er 3,8 prosent svakere enn forutsetningen i siste inflasjonsrapport kan Norges Bank argumentere for at dette gapet etter hvert vil bli lukket", skriver analysehuset.

Dersom den underliggende prisveksten skulle komme under 0,6 prosent, kan det være en overhengende fare for at Svein Gjedrem & Co. må ta frem rentekruttet nok en gang. Det vil i så tilfelle føre til at vi får en styringsrente på 1-tallet.

Statistisk sentralbyrå legger fram inflasjonstallene klokken 10 tirsdag. TV 2 Nettavisen kommer med sak.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021