Tallene for første kvartal viser at Sbanken fikk et resultat før skatt på 239,0 millioner kroner i første kvartal. Netto renteinntekter økte med 75,5 millioner kroner.

Netto tap i første kvartal utgjorde 51,0 millioner kroner, inklusiv en såkalt diskresjonær tapsavsetning på 19,5 millioner kroner. Det er gjort for ta hensyn til økt makroøkonomisk usikkerhet. I første kvartal 2019 tok Sbanken tapsavsetninger på 22 millioner kroner.

Les også: Nordmenn prøver seg med en frekkas med sparepengene

Langt under 1 prosent

Tapsgraden i første kvartal i år var moderate 0,25 prosent, mens den underliggende tapsgraden var 0,15 prosent. Tapsgraden tilknyttet boliglån var minimale 0,03 prosent. Ifølge Sbanken har hele 94 prosent av boliglånsporteføljen en lav risikoprofil.

Sbanken har klart å bedre resultatet før skatt fra 220 millioner kroner i første kvartal 2019 til 239 millioner i årets første kvartal. Økt utlånsvolum er en av forklaringene. Totale utlån i banken ved utgangen av første kvartal var på 83 milliarder kroner, opp fra 78,2 milliarder ett år tidligere.

Men selv om tallene er bra og viser økning, er også Sbanken påvirket av koronaepidemien.

Umiddelbare kutt

- Utbruddet av koronaviruset påvirker oss alle. I dette kvartalet har banken gitt umiddelbare rentekutt til alle kunder, i tillegg til å hjelpe 2200 boliglånskunder med avdragsfrihet. For boliglån leverer vi en kvartalsvis utlånsvekst på 2,5 prosent og øker vår markedsandel, sier adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken i en børsmelding fredag morgen.

Han mener utsiktene til norsk økonomi har endret seg dramatisk, og vi er vitne til en sterk oppgang i arbeidsledigheten og et rekordlavt rentenivå.

Les også: Setter ny renterekord i Norge

Sbank-aksjen falt gjennom store deler av fjoråret og fikk i likhet med de fleste aksjene en stygg smell i vinter (se grafen under). Den en gang så effektive banken er ikke like suveren lenger, og det var i fjor høst behov for en mer effektiv drift, med kutt i antall ansatte.

Øyvind Thomassen erkjente etter tallene for fjerde kvartal at de ikke hadde levert, og det var behov for forbedring.

Banken fikk derimot god uttelling i mars da den var raskt ute med å sette ned utlånsrenten også på eksisterende boliglån.

Markedsverdien av Sbanken ved børsslutt torsdag var 5,7 milliarder kroner. Den klart største aksjonæren i banken er investeringsfondet Altor IV.