Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en prisoppgang i foregående måned klær og sko på 2 prosent. De seneste tolv månedene har imidlertid prisene falt med 4,5

Klesprisene og skopriser stiger normalt kraftig i september etter sommerkampanjene. De seneste årene har septemberoppgangen ligget på mellom 5 og 10 prosent.

Totalt steg prisene i foregående måned 0,4 prosent, mens prisoppgangen fra september 2019 var på 1,6 prosent.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og strøm i 2021

Solid oppgang

SSB skriver at det var en solid oppgang i strømprisene som var den største bidragsyteren til oppgangen. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med hele 9,1 prosent i september. Men, til tross for denne oppgangen, er nivået på strømprisene langt lavere enn på samme tid i fjor.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 25 prosent lavere i september i år mot september i fjor. Videre bidro blant annet prisnedgang på klær samt drivstoff også til å dempe oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Les også: Nye avsløringer om Kiwi og Meny: Har gigantisk fordel mot konkurrentene

Mye lavere enn ventet

Den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - var i september på 0,2 prosent, mens kjerneinflasjonen er opp hele 3,3 prosent de seneste tolv månedene.

DNB Markets ventet en uendret kjerneinflasjon i september, og en oppgang på 3,7 prosent på årsbasis. Ifølge sjeføkonom Kjersti Haugland tilsa markedsforventningene en årsvekst på 3,6 prosent.

Både DNB og de andre ekspertene så for seg en total prisoppgang i september på 0,3 prosent og en tolvmånedersvekst på 2 prosent. De seneste tre årene har prisene i september steget med 0,5-0,6 prosent.

Matvareprisene var 4,3 prosent høyere i september i år enn i samme måned i fjor.

I august falt prisene med 0,4 prosent etter blant annet tilbud på matvarer.

Konsumprisindeksen (KPI) viser utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som private husholdninger i Norge etterspør. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene, kjerneinflasjonen.

Det er denne prisstigningen Norges Bank styrer sin rente etter. Målet over tid er en årlig KPI-JAE på 2 prosent, godt under den nåværende prisveksten.