Det viser ferske tall offentliggjort fra NAV. I alt 59.500 personer er registrert som arbeidsledig ved månedsskiftet, men det er en nedgang på bare 100 personer fra forrige månedsskifte.

2,2 prosent ledighet er den sesongjusterte arbeidsledigheten, altså korrigert for normale sesongvariasjoner. Inkluderer vi også de som er på arbeidsmarkedstiltak, er ledighetsprosenten på 2,7.

Les også: Hauglie sa EØS-avtalen gjaldt - NAV fortsatte sin praksis

Den registrerte ledigheten som ikke tar hensyn til sesongvariasjoner er på 2,1 prosent ved utgangen av oktober.

Til sammen var 73.800 personer registrerte som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av oktober. Det er 6200 færre enn i oktober i fjor.

Liten nedgang

– Etter en klar nedgang i arbeidsløsheten de første månedene i år, har det siden mai vært mindre endringer. Ser vi de siste seks månedene under ett, har det bare vært en liten nedgang i arbeidsløsheten.

- Regnet i prosent av arbeidsstyrken har arbeidsløsheten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom heie året, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Ved utgangen av september var det i alt registrert 61.300 helt arbeidsledige, som tilsvarte en ledighet på 2,2 prosent.

Ser vi på fylkene, har Østfold hadde Østfold den høyeste arbeidsledigheten ved utgangen av oktober med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,6 prosent. Ledigheten er nær sagt som vanlig lavest i Sogn og Fjordane med 1,2 prosent.

Les også: Advokat om NAV-skandalen - kan omfatte flere typer trygdeytelser

Ledigheten flater ut

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport fredag at de ser for seg små endringer. Banken ventet på morgenen en ujustert ledighetsrate på 2,1 prosent, altså et lite fall fra september. Den sesongjusterte ledigheten var på forhånd ventet å bli 2,2 prosent.

Selv om sysselsettingsveksten har holdt seg godt oppe i år, har ledigheten flatet ut. Det skyldes at arbeidsstyrken også har vokst, først og fremst som følge av en høyere yrkesdeltagelse.

NAV måler den registrerte ledigheten, og inkluderer ikke de som er arbeidssøkende, den såkalte AKU-ledigheten. De seneste AKU-tallene viste en sesongjustert ledighet på 3,7 prosent.