Gå til sidens hovedinnhold

Ledende skatteadvokat slakter SSB, Ap og Hadia Tajik

En av landets fremste skatteadvokater legger ikke fingrene i mellom i sin dom over SSB ferske statistikk over inntektsfordelingen i Norge.

- SSBs nye inntektsmodell tar utgangspunkt i at aksjonærer flest bryter straffeloven, stjeler selskapenes inntekt og begår skattesvik. Og politikerne biter på, skriver dr. juris og partner i advokatfirmaet Wiersholm Bettina Banoun, et et meningsinnlegg i Dagens Næringsliv.

I innlegget, som bærer tittelen: «Løgn, forbannet løgn og statistikk om inntektsforskjeller og skatt», tordner hun mot tre ansatte i Statistisk sentralbyrå (SSB) som nylig la frem et notat (SSB analyse 2020/13) der konklusjonen er at inntektsulikheten i Norge er betydelig større enn tidligere offisiell statistikk har avdekket.

- Ap og Tajik biter på

Banoun er opprørt over at blant annet Arbeiderpartiet og nestleder Hadia Tajik biter på.

- SSB konstruerer en hypotetisk inntekt der de rikeste personene rettsstridig stjeler aksjeselskapenes inntekt. Ap og Hadia Tajik biter på og partiet har til og med laget reklamefilm om de rikes inntekter og skatt og fremstiller artikkelpåstandene som sannheten og proklamerer at de 0,1 prosent rikeste betaler 11–12 prosent skatt av inntektene, skriver Banoun.

Aksjonærer tilordnes inntekter de aldri har sett noe til

- I stedet for å se på en persons egne inntekter, velger artikkelforfatterne selektivt å tilordne en del av inntektene opptjent av andre rettssubjekter. Folkelig sagt kan man si at inntektene i Equinor blir tilordnet aksjonærene selv om Equinor ikke har delt ut noen midler til aksjonæren. Denne modellen øker aksjonærenes inntekter betraktelig, skriver Banoun.

Hun tar for seg flyselskapet Norwegian som et eksempel. Banoun skriver at så lenge overskuddet ble værende i Norwegian og var investert i fly og mannskap, var det dette som ga grobunn for selskapets nye inntekter og overskudd. En aksjonær i Norwegian som ikke har fått utdelt overskuddet, har ikke fått noen inntekt, og det er ikke sikkert aksjonæren noen gang vil få noen slik inntekt. Dette vet Bjørn Kjos alt om, skriver Banoun.

Forutsetter at det begås straffbare forhold

Det mest alvorlige med SSBs rapport er ifølge Banoun at de tre SSB-forfatterne forutsetter at aksjonærer begår alvorlige straffbare forhold.

- Som med røykpakker burde artikkelen komme med en advarsel. Artikkelforfatterne fingerer at aksjonærene får tak i hele selskapets overskudd uten at dette går veien om alminnelig utbyttevedtak med alminnelig utbytteskatt for aksjonæren. Ulovlig uttak fra aksjeselskap er straffbart som økonomisk utroskap etter straffeloven § 390 og 391 og har en strafferamme opptil seks år. I tillegg vil uttak være skattesvik, skriver Banoun.

Tajik svarer

Nettavisen forela kritikken for Hadia Tajik og har fått følgende svar på e-post:

- Allerede for to år siden pekte regjeringen på at daværende tallgrunnlag ikke ga et godt nok bilde av utviklingen i ulikhet, og at det ideelle er å se på både utbetalt og tilbakeholdt utbytte ved beregning av inntektstallene. Regjeringen legger altså til grunn samme premiss som SSB, uten at Banoun har gått i rette med det.

- Kan det hende at motivasjonen for å kritisere akkurat Ap og de andre partiene på venstresiden, i stedet for regjeringen som har sagt det samme, egentlig er at hun personlig ikke er enig i konklusjonen i forskningen? spør nestlederen.

- Det er ikke redelig å trekke faglig arbeid fra institusjoner i tvil uten å gå skikkelig i rette med substansen, men heller forsøke å redusere betydningen eller den faglige relevansen til de som har gjort jobben. For å bruke et uttrykk Banoun selv har benyttet seg av: «Det er løgn og forbannet løgn».

Tajik gjentar sitt sin på konklusjonen.

- På grunn av SSB sitt nybrottsarbeid vet vi nå at forskjellene i Norge er mye større enn den offisielle statistikken viser, og vi vet at de aller rikeste betaler mindre skatt av hver tjente krone enn folk flest. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Kommentarer til denne saken