Gå til sidens hovedinnhold

Ledigheten øker igjen

Veksten i arbeidsledigheten flatet ut i høst, men i desember spratt ledighetsraten opp igjen. 91.666 nordmenn står nå helt uten jobb.

Bedre tider for norsk økonomi er hovedgrunnen til at antall arbeidsledige falt både i oktober og november 2003. Ved utgangen av november sto 3,7 prosent av arbeidsstyrken uten jobb.

Dessverre skulle den positive utviklingen i høst vise seg å være kortvarig. I løpet av den siste måneden i 2003 økte ledigheten igjen til 3,9 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra Aetat.

Kraftig økning i 2003

Den sterkeste økningen i ledigheten i desember finner vi i pleie- og omsorgssektoren. Også bygg- og anleggssektoren, som har hatt en positiv utvikling i hele høst, opplevde at ledigheten økte i desember.

Til sammen ble 4.314 personer satt på porten i desember. I forhold til desember 2002, har ledigheten økt med nesten 12.000 personer. Det tilsvarer en økning på hele 15 prosent.

I desember var det drøyt 17.000 personer på tiltak. Det betyr at den samlede ledigheten nå er oppe i 109.000.

Også sesongjusterte tall viser at arbeidsledigheten økte i desember i fjor.

Verst i Finnmark

- Ledighetstallene har i desember utviklet seg negativt sammenliknet med oktober og november. Ser vi de tre siste månedene under ett er det likevel en mindre økning i ledigheten nå enn det var for et halvt år siden, kommenterer arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Finnmark var det fylket med høyest ledighet ved utgangen av desember. Der sto 5,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Oslo og Aust-Agder har en ledighetsrate på 4,9 prosent. Oppland og Akershus har lavest ledighet, begge med 2,7 prosent.

Færre ledige stillinger

I løpet av fjoråret registrerte Aetat 235.900 ledige stillinger. Det er 21 prosent færre enn året før, men de siste månedene har nedgangen i antall ledige stillinger stoppet opp. Det er et tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp, ifølge Aetat.