*Nettavisen* Økonomi.

Ledigheten øker kraftig

Ytterligere 3.300 personer mistet jobben i desember.

18.12.08 14:38

Arbeidsledigheten i Norge øker fortsatt kraftig. Den registrerte arbeidsledigheten økte med 3.300 personer i desember, justert for vanlige sesongvariasjoner.

Ble du arbeidsledig på grunn av finanskrisen og har en historie å fortelle? Ta kontakt

Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet arbeidsledige økt med 11.200, eller 29 prosent. Arbeidsledigheten steg dermed fra 1,8 prosent i november til 2,0 prosent i desember.

Det er nå 79 prosent flere ledige som har vært ledig i kortere enn fire uker sammenlignet med samme måned i fjor, skriver NAV i pressemeldingen.

- Det er særlig i yrker knyttet til bygg og anlegg, industri og meklervirksomhet at arbeidsledigheten øker, sier arbeids- og inkluderingsminister, Dag Terje Andersen, i en kommentar.

LES OGSÅ: Konkurstallene skyter i været

- Trenger tiltak
- De siste månedene har arbeidsledigheten økt sterkt og desembertallene bekrefter at norsk økonomi er inne i en bratt nedgangskonjunktur. Men det er viktig å understreke at ledigheten øker fra et svært lavt nivå og at det fremdeles er lav ledighet i Norge, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.

Direktør for Næringslivpolitkk i Bedriftsforbundet, Marit Graff Hagen, presiserer også at ledigheten på landsbasis fortsatt er veldig lav, men mener utviklingen krever bedriftsrettede tiltak fra regjeringen på nyåret.

- Rentenedsettelsen i går var veldig positiv, og nå er det viktig å få på plass finanspolitiske tiltak for å komme oss ut av den lavkonjunkturen vi nå befinner oss i, sier Hagen til Nettavisen.

Frp: - Ganske utrolig!
Frps finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, har følgende kommentar før debatten om nysalderingen av statsbudsjettet starter torsdag ettermiddag:

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Berit Almendingen


- Vi gir oss ikke uten kamp, selv om vi trolig ikke får flertall for noen av våre forslag om å bruke mer oljepenger. Det synes jeg er ganske utrolig, sett i lys av alle som mister jobben om dagen, sier Leirstein til Nettavisen.

Les også: Forlanger tiltak mot ledigheten (ekstern lenke)

Ifølge Leirstein kan økt ledighet hindres ved å:

HTML EMBED

Bevilge mer penger til oppussing og rehabilitering av offentlig bygg og veier.

HTML EMBED

Redusere skattetrykket for privathusholdninger og næringsliv.

HTML EMBED

Tilleggsbevilge midler til arbeidsmarkedstiltak.

HTML EMBED

Utvide permitteringsordningen.

Opposisjonen har kommet med en rekke forslag til krisepakker, blant annet økt aktivitet i bygg og anlegg gjennom større pakker til vedlikehold og oppussing av offentlige bygg, som trolig blir stemt ned av en samlet regjeringsmajoritet i salen.

Les også: Les mer om forslagene her (ekstern lenke)

- Dette viser igjen regjeringens sendrektighet. Hvorfor vente til januar/februar med å komme med ny krisepakke, sier Leirstein oppgitt.

Stadig oppjusterte prognoser
Ved utgangen av oktober oppjusterte NAV egne prognoser fra måneden før over ledighetsutviklingen i Norge. Årsaken var at ledigheten i løpet av måneden økte med fem prosent, sammenlignet med samme periode året før. Ledigheten totalt sett ble her målt til å være 1,7 prosent, og antas å nå 2,9 prosent ved utgangen av 2010. Det tilsvarer 75.000 helt arbeidsledige. Les mer om rapporten her.

I overkant av en måned senere sendte NAV ut nye oppjusterte prognoser. Denne gangen med forventning om ledighet opp mot 100.000 mot slutten av 2010. Den tidligere forventningen om 75.000 helt ledige, tilbakestilles ett år, og blir minste forventningen til antall helt ledige ved utgangen av neste år.

«NAV har på bakgrunn av den siste tids utvikling i norsk og internasjonal økonomi oppjustert ledighetsprognosen, og forventer at det ved utgangen av neste år vil være mellom 75 000 og 80 000 registrerte helt ledige,» skriver NAV i meldingen.

I løpet av oktober har arbeidsledigheten økt sterkt innen bygg og anlegg og deler av industrien. Samtidig er det færre nye ledige stillinger innen alle yrkesgrupper.

- Norsk økonomi går nå inn i en lavkonjunktur, melder NAV i den månedlige oversikten over ledighetsutviklingen.

Lave forventninger
Målt ved antall utlyste stillinger, har etterspørselen etter arbeidskraft gått klart ned det siste året. På samme tid har tilgangen av ordinære arbeidssøkere økt sterkt, melder NAV.

NAVs bedriftsundersøkelse viser at bedriftene nå har vesentlig lavere forventninger til fremtiden enn det de hadde for ett år siden. Behovet for utenlandsk arbeidskraft har også falt markert.

Dette gjelder både innen bygg og anlegg og industri, som er de to næringene som har tatt imot flest arbeidsinnvandrere.

Blant arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene ser vi nå at arbeidsledigheten øker relativt mye, samtidig som tall fra Utlendingsdirektoratet viser at veksten i antall nye arbeidstillatelser avtar.

Ble du arbeidsledig på grunn av finanskrisen og har en historie å fortelle? Ta kontakt

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.