I over en halv time fikk allmennlege Gunhild Alvik Nyborg slå alarm og varsle om 150.000 koronadøde i Norge på NRK Debatten: - Dette er krig, hevdet hun, og foreslo 14 dagers full isolasjon for de aller fleste nordmenn for å ta knekken på viruset.

Hvis ikke nordmenn var skremt før, så må de ha fått en støkk av å høre allmennlegen og vurdere om det er henne eller helsemyndighetene som har størst troverdighet.

Det er ikke lett for den jevne fjernsynsseer å vurdere, men følgende er fakta:

  • Som forsker står hun oppført med doktorgradavhandlingen fra 2018. Den handler ikke om virus, men om overmedisinering av eldre.
  • Hun er også registrert med en løpende forskningsjobb, og heller ikke den handler om koronaspredning eller virus. Tvert imot er temaet effekten av glutenfri diett for pasienter med bindevevssykdommer.

Her er en lenke til disputasen: Gunhild Alvik Nyborg - allmennmedisin

NRK-eksperten er en allmennlege, som har regnet og analysert på data fra mange ulike kilder. På direkte spørsmål fra Fredrik Solvang ble estimatet for døde i Norge hevet fra 20.000 til 40.000 og til slutt til 150.000 uten at hun tok avstand fra regnemetoden.

Det kan selvsagt tenkes at hun har rett og at både Folkehelseinstuttet og Helsedirektoratet har feil.

Men det kan også tenkes at virusekspertene har rett, mens allmennlegen tar feil.

Det mener i alle fall professor Pål Gulbrandsen ved klinikk for helseforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo: - Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langtfra, skrev han på Twitter.

Det er en god tilnærming. Norge er i karantene, men vi har hverken satt ytringsfriheten eller demokratiet i karantene. Med de ekstreme påkjenningene samfunnet er utsatt for, er det selvsagt at vi må diskutere både grensekontroll, smittebekjempelse og de økonomiske konsekvensene.

Uansett er spådommer om 150.000 dødsfall egnet til skape frykt. Nettavisen og Amedia har daglige målinger om hvordan ulike deler av befolkningen reagerer på utvikling, og hvilken frykt og tillit de har. Vi skriver daglige saker, men har også lagt ut et koronabarometer hvis du vil analysere tallene selv.

Her kan du bryte ned tallene: Nettavisens koronabarometer

(Teknisk klarer den ikke trafikken på vår åpne nettside, så du må være registert bruker for å få tilgang).

Vi må ha respekt for at vi lever i en tid med enorm usikkerhet, der veldig usikre tall for antallet smittede og smittegrad kan gi totalt forskjellige estimater for alvorlig syke og døde.

De fleste forstår intuitivt formelen som ble diskutert på NRK Debatten, nemlig at spredningen av viruset avhenger av hvor smittsomt det er, hvor mange personer de smittede møter, hvor lenge de syke er smittsomme og hvor mange personer uten immunitet de treffer.

De aller fleste som har brukt regneark har erfart at søppel inn, gir søppel ut. Og alle som har sett de store variasjonene i smitte, sykdom og død mellom land, vil forstå at det er fullt mulig å få regnearket til å produsere både skrekkbilder og mer moderate fremtidsvisjoner avhengig av hva du legger inn.

For å illustrere, så lagde humoristen Kjell Aukrust en gang en beregning hvor han så på hvor mye høyere norske rekrutter var blitt fra år til år, og når han dro linjen bakover i tid, kom han til at norske vikinger må ha vært 30 centimer høye.

Usikkerheten har stor betydning for hvordan smitten skal bekjempes og hvor alvorlig koronautbredelsen vil bli. Belgia, som har 1.200 tilfeller, har fem dødsfall - mens nabolandet Nederland, med 1.700 tilfeller, har 43 dødsfall.

Hvis man skal skjære igjennom, så virker fagfolkene å være enige om noe:

  • Vi blir ikke endelig fri for korona før det er utviklet en vaksine. Det kan skje fort, eller det kan ta 12-18 måneder.
  • NRKs lege mener at 14 dagers full isolasjon for alle ville utrydde viruset, men åpner for å gå på matbutikken og på apoteket.
  • Folkehelseinstituttet mener det er en illusjon at viruset kan utryddes ved å isolere alle nordmenn noen uker.
  • Norske helsemyndigheter ønsker å ha en kontrollert spredning for å kunne håndtere de alvorlig syke, samtidig som befolkningen blir immun.

En av verdens ledende virologer sier følgende: - De fleste forskere tror at det dreper 1 % til 2 % av de som blir smittet. Verdens Helseorganisasjon (WHO) rapporter et høyere tall på mer enn 3 %, men det estimatet vil sannsynligvis bli lavere når de finner ut hvordan man skal telle alle de urapporterte og milde tilfellene. Dødeligheten er helt sikkert høyere for eldre mennesker og de som har andre sykdommer, sier professor Peter Piot, ved London School of Hgiene & Tropical Medisine.

Han anslår at koronaviruset er 10-20 ganger mer dødelig enn vanlig influensa, men mye mindre farlig enn meslinger, kusma og vannkopper. Hans råd ligner på de norske helsemyndighetenes valg, nemlig å sette inn tiltak for å dempe spredningen ved å oppfordre folk til å vaske hendene og holde sosial distanse mellom folk.

- Inntil vi har en vaksine, så er det vi kan gjøre å senke hastigheten på spredningen. Det er svært viktig, sier han.

- Vi ønsker å redusere tempoet i infeksjonsspredningen, som betyr å senke antallet nye tilfeller og totalt antall tilfeller, slik at sykehusene kan behandle de alvorligste pasientene uten å bli overbelastet eller avvise pasienter med andre sykdommer som trenger øyeblikkelig hjelp.

Les mer på Fox10: 100 koronaspørsmål besvart av den verdensledende virologen Peter Piot

Så hva skal vi tro, vi som ikke er virologer?

Vi kan begynne med de uomtvistelige faktaene:

Hvert år dør det rundt 41.000 personer i Norge, eller drøyt 112 personer i døgnet. Rundt 900 av dem dør av influensa, og til og med onsdag formiddag har seks personer død av sykdommen covid-19, som forårsakes av koronaviruset, her i landet.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er det registrert 185.000 tilfeller av covid-19 i hele verden, og det er registrert 7.529 dødsfall i de tre månedene som har gått siden det første tilfellet. Med andre ord 2,5 % døde målt mot antallet registrerte tilfeller.

Her kan du lese siste rapport: Status covid-19 fra WHO

Italia er den statistiske «uteliggeren» med 11,6 prosent døde i forhold til bekreftede tilfeller.

De sikreste norske tallene er at det inntil midnatt var 68 pasienter innlagt på norske sykehus med påvist sykdom, hvorav 18 på intensivavdelingene. Over 28.000 mennesker er testet, og det er registrert 1.423 tilfeller.

Antall tilfeller er usikkert, siden mange ikke testes. På den annen side gir et par dødsfall også store utslag på den matematiske dødeligheten. Det er tidlig og tallene er usikre.

Les mer: Dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet

Konklusjonen: Hele Norge er opptatt av korona og mange er svært bekymret for helsen til eldre slektninger, ifølge koronabarometeret til Nettavisen og Amedia. I et fritt demokrati må vi leve med ytringsfrihet og en åpen debatt.

Les mer: Tirsdagens korona-måling: Koronafrykten faller i befolkningen


Vi må regne med at mange blir smittet av koronaviruset til en vaksine er på plass, og vi kan alle bidra til å senke hastigheten på spredningen ved å vaske hendene, holde sosial avstand og jobbe hjemmefra.

Heldigvis er allmennlegen på NRK nokså alene blant fagfolk i å tro på 150.000 dødsfall i Norge. Men den som lever, får se.