Gå til sidens hovedinnhold

Leverte over 15 millioner liter mer melk til Tine

Men de fire første månedene av 2021 ga ikke Tine Gruppa like gode salgsinntekter som samme periode i fjor.

Salgsinntektene i første tertial endte på 7,61 milliarder kroner, en reduksjon på 0,6 prosent (vekst på 1,4 prosent justert for valutaeffekter) sammenlignet med samme periode i 2020.

Det kommer fram av tertialrapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Driftsresultatet til Tine Gruppa ga bedre enn første tertial i 2020. Driftsresultat endte på 518 millioner kroner, som er 71 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Driftsmarginen i første tertial ble 6,7 prosent, opp 0,9 prosentpoeng fra første tertial i fjor.

Les også: Salgsvekst for Tine i 2020: Nordmenn kjøper mer ost og melk

Leverte mer melk

Bøndene leverte 15,6 millioner liter mer kumelk til Tine i første tertial. 47,6 millioner liter i første tertial i fjor mot 503,2 millioner liter i første tertial i år. Gjennomsnittlig fettprosent i kumelk økte til 4,45 prosent i første tertial i år mot 4,36 prosent i samme periode i fjor.

Antall millioner liter levert geitemelk falt fra 6,3 millioner liter i samme periode i fjor til 6,1 millioner liter i første tertial i år.

Les også: Spår matkrise: – Bufferen vår er det som i dag blir brukt som dyrefôr

Volumvekst i butikk

Tine ser at salgsutviklingen i dagligvare viste tegn til å flate noe ut i tertialet. Sammenlignet med andre aktører i de kategoriene hvor Tine var til stede i dagligvare, tapte de volum- og verdiandeler.

Salgsutviklingen målt ut av butikk viste imidlertid at Tine hadde høyere salg i volum og verdi i første tertial 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Samlet var volumveksten til Tine 1,2 prosent sammenlignet med 3,2 prosent i totale meierikategorier hvor Tine er tilstede.

I segmentene faste hvitoster, yoghurt og rømme hadde Tine lavest volum- og verdivekst sammenlignet med andre aktører og bidro til reduserte andeler. Samlet resulterte det i tap av volumandeler for Tine på 1,2 prosentpoeng og verdiandeler på 1,6 prosentpoeng.