Gå til sidens hovedinnhold

Ligger åpent for alle: Så lett fikk vi tak i kongens personnummer

Sikkerhetseksperter reagerer på at Statens kartverk sender ut personnummer i posten. Nå innrømmer Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det kan være behov for regelendring.

Nettsiden «Se eiendom» er en av Statens Kartverks mest populære tjenester og har årlig nær ni millioner klikk. Her kan skuelystne sjekke hvem som er registrert som eiere av boliger, hvor eiendomsgrenser går eller hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen.

I tillegg kan du bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter, som innen kort tid kommer hjem til deg i postkassen. Når disse dokumentene sendes ut, får du også med eierens fødselsnummer med på kjøpet.

På denne måten fikk Nettavisen tilgang til både kong Harald og statsminister Erna Solbergs fødselsnummer. Nå reagerer flere sikkerhets - og personverneksperter på praksisen.

Frykter ID-tyveri

- Jeg er overrasket over å høre at Statens kartverk sender det ut i posten. Det bør ikke være sånn, fordi du kan få mange problemer dersom de opplysningene havner på avveie, sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

Thorsheim går for å være en av verdens fremste sikkerhets- og passordeksperter. Han presiserer at personnummer ikke er noen hemmelighet, men viser til at det kan brukes til å gjøre en del ting som nødvendigvis ikke er så hyggelig.

- Har du fødselsnummeret til en person kan du kjøpe telefonabonnement og søke kontokreditt. Personnummer er også en viktig komponent for å ta opp forbrukslån, fortsetter Thorsheim.

Han stusser også over at man ikke må identifisere seg, med for eksempel bank-ID, når man bestiller produktene.

- Hvis du heller ikke må legitimere deg, da kan jo hvem som helst bestille dette og få det sendt på brev til kontoradressen i Beijing. Det er definitivt ikke bra, avslutter Thorsheim.

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Tips oss her.

Er det nødvendig?

Personvernekspert Henrik Dagestad hos BDO sier at fødselsnummer ikke er regnet som en sensitiv personopplysning og heller ikke taushetsbelagt i Norge.

- Samtidig så vet vi av erfaring at fødselsnummer har et potensialet for å bli misbrukt til ID-tyveri. Sånn sett er det viktig at fødselsnummer ikke gjøres tilgjengelig for flere enn det som strengt tatt er nødvendig, sier han.

Dagestad viser til at vi her til lands fortsatt fester høy lit til personer som sitter på et fødselsnummer.

- I en del tilfeller kan disse opplysningene være tilstrekkelig for å bestille ulike typer tjenester på nett og prøveabonnementer. Sånn at misbrukspotensialet er absolutt til stedet hvis uvedkommende har tilgang til fødselsnummer, fortsetter han.

Dagestad viser også til at det er et klart personvernprinsipp at personopplysninger ikke skal gjøres mer tilgjengelig enn strengt tatt nødvendig.

- Så kan man stille seg spørsmål ved om det er nødvendig å sende ut fullt fødselsnummer i disse brevene her, avslutter han.

- Samme regler for alle

Også direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd reagerer.

- Personnummer er noe av det vi må verne absolutt mest om. Personnummer er ikke noe som automatisk skal følge med annen informasjon når den bestilles hos en tredjepart, sier han.

Johannessen understreker at personnummer ikke er noe man skal spre om seg.

- Burde vi fått tilgang til personnummeret til kongen og stasministeren?

- Det er to viktige personer for oss som nasjon. Når det gjelder personlig sikkerhet så er det de samme reglene som gjelder for oss alle. Alle bør passe like godt på og skjermes av de som sitter på disse dataene, avslutter han.

Bør være varsomme

Selv om personnummer etter personopplysningsloven ikke regnes som en sensitiv personopplysning, så burde det ikke være så enkelt å få ut personnummer. Det mener universitetslektor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo.

- Hvor hemmelig personnummer er eller bør være er det delte meninger om. I Sverige er det helt åpnet. I Norge er det tradisjon for at det er langt større varsomhet rundt personnummer, sier han,

Hannemyr understreker at når man har tilgang til personnummer så er lettere å begå ID-tyveri som følge av andre systemsvakheter i Norge.

- Dermed så bør man i Norge og ved statlige institusjoner som Kartverket, etter min mening være mer varsomme med hva de utlever av personopplysninger, mener han.

Kartverket følger loven

Juridisk direktør Jens Christian Leonthin hos Statens kartverk deler synspunktet om at man generelt skal være varsom rundt personnummer.

- Selv om personnummer etter personopplysningsloven ikke regnes som en sensitiv eller særskilt kategori personopplysning, sier han.

Han viser til at reglene om utlevering og som Kartverket er underlagt er gitt i forskrift av tinglysningsloven. Da forskriften ble revidert i fjor, så ble ikke gjort noe endringer.

- Personnummeret i dokumentet er ment for å entydig identifisere rettighetshaver slik at man kan komme i kontakt med rette vedkommende. Utleveringen av slike dokumenter er ment for de som vil undersøke nærmere hvilke rettigheter som ligger på en eiendom og hvem som er rettighetshaver. Men etter regelverket er det ingen fastsatte kriterier for hvem som kan få utover å betale for det fastsatte gebyret, avslutter Leonthin.

- Vurderer regelendring

Statens kartverk er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå sier statssekretær Lars Jacob Hiim i departementet at det kan være behov for regelendringer.

- Vi ser at det kan være grunn til å vurdere å se på dette regelverket på nytt, sier han.

Hverken slottet eller statsministeren har noen kommentarer til saken.

Kommentarer til denne saken