Fredag presenterte regjeringen, med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i spissen, en ordning for strømstøtte til bedrifter for strømregningen i oktober, november og desember.

Bedrifter med en strømregning på tre eller flere prosent av sine utgifter i en gitt måned, kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre.

Gjør man tiltak for energieffektivisering, får man mer støtte. Det legges også fram en lånegarantiordning.

Les mer: Regjeringen legger frem strømstøtten til næringslivet

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med strømpakken som kom fredag morgen.

Hun frykter et ras av konkurser, utflagging og redusert verdiskapning dersom pakken ikke styrkes vesentlig i Stortinget. Frp mener en makspris på strøm må på plass.

– Dette er ufattelig svakt. Regjeringens vente å se-holdning har blitt erstattet av en rødgrønn oppskrift på konkurser, utflagging og tapt verdiskapning.

– Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall av bedrifter noen kroner for mye. Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug.

Frp-politikeren mener bedriftene fortsatt må punge ut, og benytter også anledningen til å kalle krisen politikerskapt.

– En bedrift som i dag betaler rundt 5 kroner kilowatten må med regjeringens forslag fortsatt betale rett under 4 kroner kilowatten, noe som vil være et uhåndterlig kostnadsnivå for svært mange bedrifter. Regjeringen virker å være mer opptatt av å begrense ordningen enn å forhindre et konkursras, sier Listhaug.

Les også: Erna Solberg vil ha mer vindkraft: – Helt hårreisende

Avslutningsvis mener Frp-toppen at få av tiltakene som har blitt lagt frem vil gi noen umiddelbar effekt.

– Det henger ikke på greip at Ap og Sp tilbyr bedrifter som sliter enda mer gjeld. Det er ingen av bedriftene jeg har møtt som er positive til en statlig låneordning. Å låne penger til forbruk vil sende dem rett til luksusfellen. Frps modell med makspris på 50 øre ville ha gitt en rask effekt og ført til nødvendig forutsigbarhet for næringslivet, sier Listhaug.

Vil ha mer til de små

SV og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes liker dårlig at ordningen også kan gi direktestøtte til større, sunne bedrifter.

– Vi er kritiske til en generell støtteordning til næringslivet, fordi det vil overføre penger til store bedrifter som ikke sliter. Derfor har vi ønsket en lånebasert ordning. Vi ser at regjeringen har kommet fram til en kombinasjon av låneordning og generell støtte, som vi nå skal vurdere konsekvensen av, sier han.

Les også: Gasselskap vil innfri Støres ønske - ingen vil ta risikoen

Fylkesnes, som også er næringspolitisk talsperson i SV, er usikker på om ordningen er vanntett.

– Det er viktig at ordningen hjelper de bedriftene som sliter mest. Det skytes inn store summer i denne strømstøttepakken, da må den treffe. Vi vet av erfaring med koronastøtten at det er vanskelig å lage en treffsikker ordning, så det kommer vi til å følge med på, sier han.

Venstre-leder Guri Melby spår at en del mindre bedrifter med høye strømregninger vil falle utenfor ordningens rammer.

– Dette treffer ikke de små- og mellomstore bedriftene som nå sliter. Ordningen virker lite treffsikker og byråkratisk. Venstre har vært veldig opptatt av at vi må få på plass en ordning som møter bedriftenes behov og regjeringen har vært bakpå i hele år. Vi forventer at regjeringen kontinuerlig evaluerer ordningen for å gjøre det lettere for de små å søke, slik at vi sikrer at de småbedriftene som virkelig trenger det, får støtte, sier hun.

Ønsker mer ENØK

MDG-topp Lan Marie Berg mener derimot at pakken er avgrenset og målrettet.

– MDG hadde håpet at de også hadde kommet med en storstilt pakke med energisparingstiltak både for husholdningene og næringslivet, sier Berg.

Les også: Støre: – Ikke et mål for Norge å ha så høye gasspriser som nå

Hun oppfordrer næringslivet til å ikke la en god krise gå til spille.

– Situasjonene vi står i nå er en stor mulighet for å kunne sette i gang den energisparedugnaden vi burde ha kommet i gang med for lenge siden. Det er det mest effektive vi kan gjøre på kort sikt og for å kunne gjøre bedrifter og folk mindre sårbare for svingninger i strømpriser framover.

MDG kommer til å legge frem en rekke tiltak på hastemøtet, blant annet en krisepakke for energisparing.

– Nå må folk og bedrifter få skikkelig støtte til å etterisolere, installere varmepumpe, legge solceller på taket og skifte vinduer, avslutter Berg.

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, peker på ENØK.

– Strømstøtte er bare én del av svaret. Regjeringen må også raskt bidra med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt. Da er det særlig mer solenergi, flere enøktiltak og raskere konsesjonsbehandling av både nett og kraftproduksjon som blir viktig, sier Astrup.

Les også: Aker-sjefen om Røkke-exit: – Trist at folk som han forlater landet

Venstre-leder Melby gir tommel opp til ENØK-tiltakene som ligger i ordningen:

– Venstre har lenge påpekt at vi må få bedre ordninger for ENØK-tiltak for bedrifter og husholdninger. At regjeringen nå kommer med støtteordninger for energieffektivisering til bedrifter, gjør at bedriftene kan få bedre kontroll på strømregningene sine. Samtidig rustes de bedre for framtida, om de høye strømprisene vedvarer, eller det oppstår lignende situasjoner igjen, sier hun.

Rødt er passe fornøyd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke blant de som er mest kritisk.

– Ved første øyekast virker dette som greie nok tiltak i seg selv. Det er helt nødvendig med strenge utbytteforbud og andre grep som sørger for at strømstøtte til bedriftene nå sikrer arbeidsplassene og ikke gir ekstra profitt til de som ikke trenger støtten.

– Vi er også glad for at regjeringen endelig ser behovet for en utrulling av energisparetiltak og solenergi, slik Rødt har etterspurt, selv om det nok blir behov for mye mer.

Han står dog fast på partiets ønske om en makspris på strøm.

– Samtidig løser ikke forslagene den grunnleggende strømpriskrisa for folk og næringsliv. Det trengs en makspris på strøm, som Rødt lenge har tatt til orde for, og vil stille forslag om i mandagens stortingsmøte, sier Moxnes.