Saken er oppdatert med kommentarer fra Vedum på pressekonferansen.

REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): Regjeringen la torsdag frem statsbudsjettet for 2023. Det blir mindre bruk av oljepenger neste år, og sjeføkonom Kjersti Haugland har en gladmelding til låntakerne: Rentetoppen kan bli lavere enn fryktet.

Nettopp rentene er finansminister Trygve Slagsvold Vedums største bekymring. Prisveksten kan presse opp rentene ytterligere.

– Bakteppet er at det er et veldig høyt press i norsk økonomi. Når du ser på de store tallene, er det en veldig, veldig høy fart. De anslagene som ligger for ledighet i Norge nå er på 1,7 prosent, som er en veldig lav ledighet, sa Vedum på pressekonferansen.

– Hovedbekymringen nå er en høy prisvekst, det er krevende å få hverdagsøkonomien til å gå i hop. Spiralen er at den går ikke over av seg selv. Målsettingen med dette budsjettet er å få prisveksten under kontroll. Vi må dempe oljepengebruken.

Les også: Nå kommer det store bil-sjokket: Avgiftseksplosjon

Listhaug svinger pisken

Vedum sa også at de grepene de gjør på skatt, har en veldig klar fordelingsprofil. Men en typisk skattelette fra 2022 til 2023 for de med lavere og midlere inntekter er fra 1100-1800 kroner.

Men paradokset er at regjeringen har det mest optimistiske vekstanslaget for norsk økonomi neste år, samtidig som Vedum & Co spår den klart laveste prisveksten. Det henger i utgangspunktet ikke sammen, det skurrer?

– Heldigvis i Norge gjør miljøer sine analyser. Det er det som er bra i Norge, vi har SSB, vi har Norges Bank, vi har Finansdepartementet. Jeg bruker mitt embetsverk til å få våre beregninger.

– Dette er et felles datagrunnlag vi har, og det er de beregningene vi legger til grunn.

Reaksjoner så langt på statsbudsjettet er at regjeringen tegner et for optimistisk bilde av Norge.

Sylvi Listhaug mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum er tidenes «skatte- og avgiftskonge»:

Veldig høye strømpriser

Konfrontert med den uttalelsen fra Frp-lederen, svarer Vedum på Nettavisens spørsmål:

– Det blir spennende å se hva Sylvi Listhaug mener kraftselskapene skal sitte igjen med av de store inntektene. Dette er jo på grunn av de veldig høye strømprisene som gjør at kraftselskapene har fått veldig store inntekter.

– Vi ønsker å bruke disse inntektene til å sikre pensjonene, gjøre barnehagene billigere, billigere SFO, ferger. Vi mener det er en rett prioritering. Hvis Sylvi Listahaug mener det er riktig at kraftselskapene skal ha store overskudd, får hun forsvare det.

NHO omtaler budsjettforslaget som en vanskelig dag for norsk næringsliv.

– Dette blir veldig vanskelig for norsk næringsliv med en massiv overføring fra privat til offentlig sektor, uttaler Ole Henrik Almlid, NHO-sjef til Nettavisen. Han legger ikke skjul på at forslagene i statsbudsjettet vil være vanskelig for NHOs medlemmer.

– Jeg blir lei meg når bedrifter legger ned investeringsprosjekter. Det endelig budsjettet gir lite håp.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk og drivstoff i 2023

Kommer til å slite

Virke er også oppgitt over årets budsjettforslag:

– Det er nesten så man ikke tror det. Nå må vi jobbe for å få en justering i dagene framover. Mange kommer til å slite med å få betalt regningene sine. Alle får mindre penger mellom hendene, uttaler Virke-direktør Stian Sigurdsen til Nettavisen.