I over 20 år har OBOS hatt planer om å bygge ut den 3,8 mål store eiendommen sin i Etterstadgata 2 og 4 øverst på Vålerenga. Den siste planen er å bygge rundt 50 leiligheter i blokker på seks, sju og åtte etasjer.

– Vi mener løsningen med lavere høyder mot eksisterende bebyggelse på Vålerenga er god. Så blir det flere etasjer nordover mot Etterstad, sier konserndirektør Nils Morten Bøhler.

100 år lang historie

Nå står det to forfalne bygninger på eiendommene, en nedlagt fabrikk og en forlatt kiosk. OBOS vil rive begge for å gjøre plass til boligene, men kiosken har ført til et bevaringsengasjement. Forkjemperne går nemlig historisk til verks når de argumenterer med dens 100 år lang historie og kaller den for Sotahjørnet – etter møtestedet på andre siden av Etterstadgata.

Sota kafé i Strømsveien 51 var i flere tiår bydelens møtested til den ble stengt i 1956. Faktisk fungerte den som Vålerengens Idrettsforenings (VIF) klubbhus en stund, og var et selvsagt samlingspunkt for både spillere og tilhengere. Den ble revet i 1958, men begrepet Sotahjørnet er fortsatt en viktig del av historien til både Vålerenga bydel og VIFs ånd. Foran kiosken mot Strømsveien sto det til 1970-årene et bolighus.

– Kiosken er et enkelt plankeskur satt opp med restmaterialer etter byggevirksomhet i området, sier by- og eiendomsutvikler Kjell Bjørke i OBOS Eiendom.

Verning enstemmig vedtatt

Protokollen fra byutviklingskomiteens aprilmøte i bydel Gamle Oslo viser et lokalt engasjement for kiosken. Rødts forslag om å verne den ble nemlig enstemmig vedtatt.

– Bydelsutvalget understreker betydningen i at den tidligere kiosken i Etterstadgata 2 blir bevart. Det var gjennom størstedelen av 1900-tallet et viktig samlingspunkt for befolkningen på Vålerenga og området rundt, i likhet med Kampen kro, som også er bevart. Bydelsutvalget viser til at PBE går inn for å bevare kiosken og at byantikvaren anbefaler at kiosken settes i stand og bevares som et historiefortellende element, heter det i forslaget deres.

I tillegg skriver de:

– Hvis utbygger ikke ivaretar byantikvarens og PBEs syn, ber bydelsutvalget om at PBE gir pålegg om dokumentasjon og utbedring. Bydelsutvalget ber også om at bystyret om nødvendig vedtar utbedringsprogram og fatter nødvendige tiltak for å sikre dette historiske og kulturelle minnet.

Ikke selve Sotahjørnet

Hogne Langset hos byantikvaren er godt kjent med at denne kiosken ikke er selve Sotahjørnet.

– Men den er et av få gjenværende elementer i miljøet rundt Sotahjørnet. Kiosken ble byggemeldt i 1922. Boden ble oppført for salg av frukt og tobakk, ble senere bruk som mottak for tøy til rens, som pølsebod og grønnsaksbutikk, og til sist utsalg av frukt og is, forteller han.

Historien er bakgrunnen for at også byantikvaren ønsker vern.

– Slike små kiosker var en del av byens næringsliv og gatemiljø i eldre tid, men de aller fleste er i dag borte. Vi ser det derfor som en verdi å kunne ta vare på den som del av det historiske miljøet på Vålerenga, et forstadsmiljø hvor nettopp små familiebedrifter innen håndverk, handel og tjenesteyting florerte. Det er et svært enkelt bygg, men det er i regelen alle slike kiosker, poengterer Langset.

OBOS har lagt fram utredninger som underbygger at kiosken ikke er i god teknisk stand, og byantikvaren er innforstått med at den nok må gjennom større reparasjonsarbeider.

– Samtidig er det et så lite bygg at kostnaden ikke trenger bli all verden. Vi har vært åpen for å flytte kiosken, men innen miljøet slik at den stadig relaterer seg til offentlig areal. Byantikvaren støtter PBEs planforslag hvor kiosken flyttes inn til det lille offentlige torget som tenkes opparbeidet nærmest Strømsveien. Der kan den brukes som kiosk, eller andre funksjoner som kan bidrar til liv på torget. Her er det åpent for lokalbefolkningen å komme med forslag og melde inn behov. Skal vi ta vare på kiosken ser vi det som vesentlig at det får en god bruk, sier han.

LES OGSÅ: Vil bygge på historisk grunn

Ser ikke poenget

Konserndirektør Nils Morten Bøhler i OBOS sier de for så vidt kan flytte kiosken, men han ser ikke poenget.

– Vi ser ingen funksjon eller behov for den der. Hadde kiosken vært i god stand kunne vi gitt den til et idrettsanlegg eller noe slikt, men å ha bevare den der den står har ingen hensikt. Den ligger ikke inne som vernet i våre planer, påpeker han.

– Hvor står saken i dag?

– Saken ligger nå i en lukket høring hos PBE som etterhvert skal sende den videre til politisk behandling. Vi håper det skjer snart slik at vi kan komme i gang på eiendommen i 2020. Det er viktig å få fornuftig bebyggelse på området som har ligget brakk i mange år. Vårt prosjekt blir en flott avslutning på Vålerenga, sier han.

Kjell Bjørke sier boligplanen stoppes hvis de pålegges å beholde kiosken på eiendommen.

– Den er i dag plassert hvor vi har planlagt bebyggelse i reguleringsplan alternativ 1 og skal bygge boliger. Hvis den vedtas beholdt blir hverken reguleringsplanen eller boligprosjektet vedtatt i bystyret – det vil si at ting blir som det er i dag. Eventuelt bør byantikvaren og politikerne åpne for å gi kiosken bort til lokale entusiaster som brenner for saken, sier han og understreker at kiosken er helt ødelagt av jordmassene som er fylt opp mot veggen bak.

– Den har heller ikke gulv, og dermed må det lages en kopi. På grunn av størrelsen er den ikke brukbar til noe annet enn et symbol på fortiden eller oppslagstavle, påpeker han.

Dropper tak

Opprinnelig hadde OBOS planer om å bygge tak over jernbanen i nordenden av eiendommen, men det har de slått fra seg.

– Bane NOR er motstander av det, noe vi synes er litt synd. Det kunne blitt et fint parklignende område der, påpeker Kjell Bjørke.

OBOS er dessuten ikke alene om å ha planer på Vålerenga.

– Kommunen eier den gamle fabrikkbygningen i Etterstadgata 6 som er verneverdig, og den har vi tatt med i vår plan. Kirkens Bymisjon som driver omsorgssenteret på naboeiendommen har planer om å rive og bygge et nytt plusskonsept der. Da kan nummer 6 bli et flott velhus for brukerne der og beboerne i området, sier han.