Det viser ferske tall fra NAV og er tall for den såkalte ujusterte ledigheten. Hvis vi korrigerer for det som er normale sesongsvingninger for årstiden, er ledigheten på 2,2 prosent. NAV måler antall helt ledige registrerte personer, og nå i slutten av februar er dette antallet på 65.400, en nedgang på 2900 personer fra februar i 2019.

– Den registrerte arbeidsledigheten har endret seg lite de siste månedene. Arbeidsledigheten holder seg dermed fortsatt stabil på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar til tallene.

Ved utgangen av januar var det i alt registrert 68.100 arbeidsledige og en sesongjustert ledighet på 2,2 prosent.

Stabilt

For to dager siden kom tallene fra Statistisk sentralbyrå for antall ledige og arbeidssøkende (arbeidskraftundersøkelsen) for desember. De viste en ledighet på 3,9 prosent og i alt 110.000 arbeidsledige og personer som aktivt søkte arbeid.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at de og markedet ventet at den ujusterte ledighetsraten ville være på 2,3 prosent i februar. Det tilsa en uendret sesongjustert ledighetsrate på 2,2 prosent. Ekspertene fikk altså rett i sine spådommer.

Hovedbudskapet til banken er at den forventer at arbeidsmarkedet har fortsatt å stabilisere seg. Ledighetsraten har vært lite endret det siste året og de aller seneste månedene. Dette bildet tror bankens eksperter står seg også i tiden fremover.

Les også: "Nye tall viser at du tok feil, Støre"

Riktig nok har sysselsettingsveksten begynt å bremse opp, men det tror Handelsbanken at dette vil utlignes av svakere vekst i arbeidsstyrken. DNB Markets skriver i sin morgenrapport at tallene fra NAV bør bekrefte bildet om at ledigheten har nådd bunnen.

NAV skriver at til sammen var 79.900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av februar. Det er 4500 færre enn i februar i fjor. Bruttoledigheten utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er ned fra 3,0 prosent i februar i fjor.