Gå til sidens hovedinnhold

Litt lavere ledighet enn ventet

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i oktober i fjor var på 3,8 prosent.

Det viser ferske tall fra den seneste Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). DNB ventet i sin morgenrapport at at ledigheten, målt som tre-måneders snitt, ville holde seg uendret fra september på 3,9 prosent.

I alt 108.000 personer var registrert som arbeidsledige eller arbeidssøkende i oktober, som er en snittmåling fra perioden september til november. Det er like mange som i den foregående tremånedersperioden.

Ved utgangen av oktober i fjor var det 2.731.000 sysselsatte i befolkningen. Fra oktober 2018 til oktober 2019 ble det 22.000 flere sysselsatte. Det tilsvarer en økning i sysselsettingsprosenten fra 67,7 til 67,9 prosent.

Antallet på registrerte arbeidsledige og folk på ordinære arbeidsmarkedstiltak hos NAV gjekk ned med 1000 personer fra juli til oktober.

Uventet høyt

I september 2019 (august til oktober) var den sesongjusterte ledigheten på 3,9 prosent. Da stod i alt 110.000 ledige og arbeidssøkende utenfor arbeidsmarkedet, og det var en høyere ledighet enn det ekspertene ventet.

Den registrerte arbeidsledigheten, som NAV måler, var ved utgangen av fjoråret på 2,3 prosent. Den registrerte ledigheten er alltid en god del lavere enn AKU-ledigheten til SSB.

Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige og for ulike befolkningsgrupper. For å redusere usikkerheten er tallene et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.

Saken oppdateres.

Kommentarer til denne saken