Flere i lokalmiljøet i Holmestrand kommune reagerte da lokalavisen gjorde det kjent at tidligere Sande-rådmann Olav Roger Grande (63) får utbetalt 411.900 kroner fra kommunen hvert år fram til han blir 70. Summen kommer i tillegg til faktisk opptjent pensjon, og totalt vil Grande motta 1,1 millioner kroner årlig de neste seks årene.

Kort tid etterpå viste det seg at også Knut Johansen (62), tidligere kommunalsjef i Sande kommune, ville få en sluttavtale med utbetalinger på opp mot 800.000 kroner i tillegg til opptjent pensjon.

Mens kommunene Hof og Holmestrand slo seg sammen i 2018 uten å bruke penger på sluttavtaler til ansatte, gikk det annerledes da Sande kommune ble innlemmet i den nye kommunen fra 1. januar:

Sluttavtaler Nettavisen Økonomi har fått tilgang til, viser at kommunen brukte til sammen 5 millioner kroner på sluttpakker til fem personer i forbindelse med sammenslåingen med Sande kommune.

Millionutbetalingene får Alf Johan Svele (H), som var ordfører i Holmestrand fra 2007 til 2019, til å rase:

– Jeg mener at disse sluttpakkene er så umusikalske som det er mulig å bli. Når vi i tillegg hadde trengt den kompetansen som disse menneskene besitter, blir det dobbelt så ille. At noen velger å slutte, må vi leve med. Men at vi skal betale ekstra for å slutte... Nei, jeg melder pass. Jeg skjønner det ikke, sier Svele.

Les også: Rådmannen (63) fikk sluttoppgjør på nesten en million - samtidig fikk han 1,1 million i årslønn hos ny kommune

Kommer samtidig som store planer om kutt

De fem tidligere kommunetoppene fra Sande kommune har alle fått sluttavtaler i form av en såkalt servicepensjon på vei ut døren fra kommunen i tillegg til opptjent pensjon:

 • Sande-rådmann Olav Grande får med seg 411.905 kroner årlig fram til han fyller 70 år. Dette utgjør til sammen 2,8 millioner kroner.
  olav roger grande sande avis
  olav roger grande sande avis
  GOD PENSJON: Tidligere Sande-rådmann Olav Roger Grande sluttet i nye Holmestrand kommune i sommer, og fikk med seg en avtale som sikrer ham full lønn på 1,1 millioner kroner fram til han blir 70 år.
  GOD PENSJON: Tidligere Sande-rådmann Olav Roger Grande (63) sluttet i nye Holmestrand kommune i sommer, og fikk med seg en avtale som sikrer ham full lønn på 1,1 millioner kroner fram til han blir 70 år.
 • Kommunalsjef Knut Johansen får med seg en sluttpakke på 266.113 kroner årlig fram til han blir 65 år i mars 2023. Utbetalingen blir på nesten 800.000 kroner til sammen.
 • Personalsjef Anne Kristin Larsen Lysell fikk månedlige utbetalinger på 43.286 kroner i tillegg til pensjon mellom januar og juni i år. Sluttpakken utgjorde totalt 519.436 kroner.
 • Bjørn Tollaas, kommunalsjef for kultur og oppvekst, får med seg til sammen 739.851 kroner. Han har i over halvannet år jobbet i halv stilling, men har fått utbetalt lønn tilsvarende en full stilling via servicepensjon fra kommunen.
 • Barnevernsleder Berit Steen fikk utbetalt 100.000 kroner i servicepensjon mellom januar og juni for to år siden.

Sluttavtalene blir kjent i en tid der Holmestrand kommune har varslet store innsparinger. Nylig kom det fram at kommuneadministrasjonen anbefaler å innføre eiendomsskatt i Holmestrand for neste budsjettår som et resultat av en kommuneøkonomi under sterkt press.

Kommunedirektøren anbefaler også dype kutt i flere store virksomhetsområder, og varsler at kommunen vil kutte 61,2 millioner kroner neste år og 127,2 millioner kroner innen 2024.

Saken har vekket reaksjoner i lokalmiljøet, og i Kontrollutvalget (KU) i Holmestrand kommune er det foreløpig flertall for å bestille en undersøkelse som skal granske hvorvidt ordføreren og kommunedirektøren var i sin fulle rett til å inngå slike sluttavtaler med kommunetoppene.

– Det var flere avisoppslag om denne saken i forkant av at KU valgte å ta den opp. Vi merker at dette er en sak som interesserer innbyggerne, spesielt i en tid hvor kommunen står overfor store kutt på omtrent alle virksomhetsområder, sier KU-leder Jon Tunheim og fortsetter:

– Dessuten handler dette om omdømmet til kommunen. Og ikke minst er det viktig for KU å sørge for at rammer følges, altså at kommunen likebehandler sine ansatte med hensyn til politisk vedtatte mandater, og naturligvis lover og regler.

Har du tips om pengebruk i kommune-Norge? Tips Nettavisens journalist her.

Les mer: Eks-rådmann (61) koster kommunen over en million i pensjon hvert år - samtidig håver han inn millionlønn hos sparebank

Mener sluttavtalene er innenfor omstillingsavtalen

Nettavisen Økonomi har stilt kommunedirektør Hans Erik Utne og ordfører Elin Weggesrud (Ap) en rekke spørsmål knyttet til sluttavtalene som har blitt inngått mellom kommunetoppene og Holmestrand kommune.

Kommunedirektør Utne skriver i en e-post til Nettavisen at avtalene har blitt inngått som følge av overtallighet, arbeidsavtaler og persontilpasning i hvert enkelt tilfelle. Han mener at avtalene tar utgangspunkt i føringene gitt i en omstillingsavtale i forbindelse med sammenslåingen.

I avtalen, som ble behandlet på et møte i Fellesnemnda i 2017, står det at ingen ansatte skal sies opp i forbindelse med sammenslåingen. Unntaksvis kan imidlertid kommunen ta i bruk spesielle virkemidler i form av blant annet sluttvederlag.

– Burde disse avtalene blitt behandlet politisk?

– Jeg som kommunedirektør burde ha informert politisk nivå om disse avtalene, vedgår Utne.

Les også: Rådmann fikk gullkantet avtale verdt 1,2 millioner for å slutte: – Veldig uheldig for skattemoralen

Les mer: Rådmannen ble saksbehandler i den nye kommunen: Beholdt millionlønn

Mener kommunen går langt utover avtalen

Tidligere Holmestrand-ordfører Svele, som i sin tid forhandlet fram en sammenslåing mellom Hof og Holmestrand uten noen form for sluttvederlag til de ansatte, er mildt sagt oppgitt over pengebruken som har kommet fram.

– Det skal sies at rådmannen i Hof valgte å trekke seg, og at det gjorde jobben en god del enklere. Men vi løste sammenslåingen uten at det ble inngått sluttavtaler for fem flate øre. I stedet for å betale folk ut av jobbene for å ikke gjøre noe, ville jeg heller betalt litt ekstra for å beholde disse ressurspersonene i en overgangsperiode. Det er forunderlig at man skal betale ut så store kompensasjoner for å slutte frivillig, sier Svele.

Eks-ordføreren mener det er tydelig at kommunedirektøren har gått langt utover omstillingsavtalen ved å godkjenne sluttpakkene, og mener det er helt riktig at kontrollutvalget nå vil se på om avtalene burde blitt politisk behandlet.

– Dette har med sunt bondevett å gjøre. Det er ille at omstillingsmidlene som regjeringen var så rause å gi oss bli brukt på denne måten. Jeg tror ikke daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mente at disse midlene skulle brukes til pakker til høyt lønnede kommunalt ansatte, sier Svele.

Den snart 64 år gamle Høyre-politikeren mener kommunen aldri burde godtatt at aldrende kommunetopper skulle få utbetalt mellomlegget mellom pensjon og full lønn som en følge av sammenslåingen. Han reagerer sterkt på at den et år yngre eks-rådmannen Olav Grande kan se fram til årlige utbetalinger på over 400.000 de neste syv årene.

– Det er helt ubegripelig, sier Svele.

Hverken rådmann Hans Erik Utne eller ordfører Elin Weggesrud (Ap) har ønsket å kommentere kritikken fra Svele.

Les også: Denne aksjen selges med 50 prosent rabatt: Nå kommer aksjeeksperten med en soleklar anbefaling.