Gå til sidens hovedinnhold

Lokker med billigere alkohol

Billigere sprit, vin og øl. Lavere boligskatt og tiltak mot arbeidsledigheten. Det er de viktigste lokkemiddelene i statsbudsjettet. Til gjengjeld hentes det inn 645 ekstra millioner i ekstra tobakksavgift.

Det var på forhånd klart at regjeringen hadde til intensjon å holde budsjettet rimelig stramt. Hensynet til den lave renta har radert ut mulighetene for de store krumspringene.

- Regjeringen foreslår å styrke barnehager, sykehus, psykiatri og kommuner. Budsjettet innebærer også økt satsing på utdanning, forskning og innovasjon. For å få rom til dette har det vært nødvendig å redusere utgiftene på andre områder. Skatteletten i årets budsjett er beskjeden sammenlignet med de to foregående årene. Boligskatten reduseres imidlertid, og persontransport gis en momslettelse som på årsbasis tilsvarer en halv milliard kroner, sier finansminister Per-Kristian Foss i en kommentar.

Billigere alkohol, lavere boligskatt

Det er langt mellom de store godbitene, men du kan vente deg billigere alkohol, lavere boligskatt samt økt fradrag for fagforeningskontingenten.

De nye skatte- og avgiftslettelsene i 2004-budsjettet utgjør om lag 510 millioner kroner.

Avgiften på øl, vin og sprit reduseres med 2,5 prosent, mens avgiften på rusbrusen vil øke tilsvarende.

Boligskatten vil reduseres med rundt 750 millioner kroner. Regjeringen har til intensjon å fjerne denne helt i 2005. Bunnfradraget heves for egen bolig fra 80000 til 90000 kroner i 2004.

Regjeringen foreslår å øke fradraget for betalt fagforeningskontingent fra 1450 kroner til 1800 kroner i 2004 etter en tilsvarende økning i 2003.

Kamp mot ledighet

Finansminister Per-Kristian Foss fremhever at kampen mot arbeidsledigheten står sentralt i statsbudsjettet for 2004. Skattefritaksordningen for bedrifter som satser på forskning utvides med 500 millioner kroner til 1,5 milliarder.

I tillegg skal det bli 1.850 flere arbeidstiltaksplasser til neste år, sammenlignet med tiltaksnivået i år.

Næringslivet kan videre glede seg over at elavgiften på 9,5 øre per kilowattime forsvinner for all næringsvirksomhet fra 1. juli neste år. Unntaket er strøm til lys og oppvarming hvor avgiften beholdes.

Regjeringen foreslår en vesentlig satsing på kollektivtransporten. Økte bevilgninger og innlemming i momssystemet med lav sats gir en samlet styrking av kollektivtransporten med nærmere en milliard kroner.

Samtidig settes moms på reiser til 6 prosent fra 1. mars 2004. Besparelsene i inngående merverdiavgift er ifølge regjeringen større enn seks prosent av billettinntektene, noe som vil gi en avgiftslettelse for næringen på rundt 0,5 milliarder kroner årlig.

Dyrere røyketobakk

Avgiften på røyketobakk heves. Denne utgjør knapt 70 prosent av avgiften for sigaretter i dag. Regjeringen foreslår å øke avgiften på røyketobakk slik at avgifts­belastningen på sigaretter og røyketobakk blir den samme.

TV 2 Nettavisen kommer tilbake med mer.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler