Her finner du kalkulatoren: Lønner det seg å eie eller leie bil

Hjelp til utfylling av privatleasing-kalkulator

I kalkulatoren er det ikke lagt inn noen drivstoffkostnader for bilen, fordi disse vil være de samme enten du eier eller leier. Først legger du inn forutsetningene for bilkostnadene. Deretter blir kostnadene i leieperioden automatisk regnet ut.

Kostnader ved å leie

Først legger du inn månedsleien ved å privatlease bilen. Du kan få tilbud om en leieperiode på 3 eller 4 år. Du må legge inn den månedlige leiekostnaden, etableringsgebyr (ink mva), og termingebyr (ink mva). I tillegg legger du inn forskuddsleien for bilen. Denne vil du i de fleste tilfellene kunne velge hvor stor skal være hos enkelte forhandlere.

Avtalt kjørelengde: Legg også inn antall kilometer du kan kjøre per år. Hvis du kjører over dette, må du betale en kilometerpris per ekstra kjørte kilometer.

Ekstrabetaling ved leieperiodens slutt: Her kan du eventuelt legge inn beløp for krav om betaling for skader og unormal slitasje. Det er bare det beløpet som er større enn estimert verdifall pga skadene som du skal legge inn. Har du for eksempel fått en regning på 10.000 kroner, og reelt verditap pga av skadene er 4.000 kroner, skal du legge inn 6.000 kroner her.

Kostnader ved å kjøpe

Egenkapitalen forutsettes å være det samme som ved privatleie for å gjøre sammenligningen korrekt. Egenkapitalen er derfor den samme som forskuddsleien.

Verdifallet på en ny bil vil ligge på rundt 40 prosent i løpet av tre år, pluss minus noen prosent. For 4 år er utgangspunktet 47 prosent. Dette blir regnet av nybilprisen. Verdifallet er den største kostnadene ved å kjøpe.

Renten på lånet avhenger av hvordan du finansierer bilen. Her legger du inn renten på lån, og tapt innskuddsrente på egenkapital. Renten som benyttes blir da det veide snittet (bestemmes av egenkapitalandelen). Hvis du for eksempel har 50 prosent egenkapital, blir den benyttede rentesatsen gjennomsnittet av tapt innskuddsrente og rente på lån. For å se rentesatser sjekk høyrentekalkulatoren, billånsrentene og boliglånsrentene.

Renten regnes av den gjennomsnittlige verdien av bilen i leieperioden. Har den en kjøpspris på 400.000 og en restverdi på 260.000 kroner, blir gjennomsnittlig verdi på 330.000 kroner.

Rentekostnaden blir regnet ut etter skatt, det samme gjelder for etableringsgebyr og termingebyrer. I 2020 blir spart skatt 22 prosent av rentefradraget.

Resultat

Forskjell (leie fratrukket eie) i hele leieperioden: Nederst i kalkulatoren sammenlignes de totale kostnadene over leieperioden. Siden kostnaden ved å eie blir fratrukket leiekostnaden, betyr et positivt tall at eie er billigst. Negativt tall betyr at leie er billigst.

Forventet markedsverdi av bilen om tre/fire år blir bestemt at forutsetningen om verdifallet på bilen.

Likevektverdi viser hva salgsverdien av bilen må være for at eie og leie skal komme likt ut.

Les mer om privatleasing av bil:

Privatleie av bil

Unormal slitasje på privatleaset bil

Slik beregnes leien på privatleasing

Sjekk priser og tilbud på privatleasing av bil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på en ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å bruke en av bildelings-tjenestene fremfor å eie bilen selv.

Finn billigste billån
Billånene her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.