Gå til sidens hovedinnhold

Lønner det seg å ha firmabil eller eie bilen selv?

Om det er gunstig for en arbeidstaker å ha firmabil er det ikke noe endelig fasitsvar på.

Ser vi isolert på det, vil den beregnede skatten ved å ha firmabil så godt som alltid være lavere enn de virkelige utgiftene.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Men vi må også trekke inn kjøregodtgjørelser, og muligheten for at arbeidsgiver gir en ekstra lønnskompensasjon ved å eie egen bil. Arbeidsgiver kan også gi et billig lån for å finansiere bilen.

Generelt kan vi si at jo mer arbeidstaker kjører i yrket, jo mer kan det lønne seg for arbeidstaker å eie bilen selv. Kjøregodtgjørelsen er skattemessig gunstig. Jo mer du kjører privat, jo gunstigere er det å ha firmabil.

Konklusjonen er at for arbeidsgiver og arbeidstaker kan det i mange tilfeller være mye å tjene på å finne frem til en optimal løsning.

Regn selv med kalkulatoren: Firma- eller privateid bil?

Eksempel på bilkostnader

Vi kan se på hva som blir netto kostnad for deg i et eksempel med tre alternativer:

  1. Du får en firmabil som koster 400.000 kroner.
  2. Du kjøper tilsvarende bil selv, og får kjøregodtgjørelse på 41.000 kroner (10.000 km).
  3. Du kjøper tilsvarende bil selv, og får kjøregodtgjørelse på 41.000 kroner (10.000 km). I tillegg får du en lønnskompensasjon på 50.000 kroner fordi firmaet du jobber i sparer mye på at de slipper å betale firmabilen.

Generelle forutsetninger for regnestykket:

Forutsetninger:
Firmabilkost 400 000
Marginalskatt 43,40%
Feriepenger 12,00%
Totalt antall km kjørt 20 000
Yrkeskjøring 10 000
Kjøregodtgjørelse 3,90
Skatt kjøregodtgjørelse 0,40
Drivstoffkostnad 14,00
Drivstofforbruk 0,70
Verdifall per år (snitt) 12,00%
Restverdi etter 3 år 60,00%
Finansieringskostnad 4,00%
Rentefradragseffekt 22,00%

I det første eksemplet er bilkostnaden den skatten du får som følge av å ha firmabil. Kostnaden er i dette tilfellet 48.109 kroner i skatt.

I alternativ 2 kommer du dårligst ut fordi du da må betale alle bilkostnadene selv, og bare kjøregodtgjørelse blir for lite. Kostnaden blir over 17.000 kroner høyere per år.

Alternativ 3 med lønnskompensasjon på 50.000 kroner er med disse forutsetninger det beste valget. Da vil det være omtrent 16.000 kroner billigere å eie bilen selv per år enn å ha firmabil.

Alt 1 Alt 2 Alt 3
Inntekt fra bil:
Lønnskompensasjon 0 0 50 000
Feriepenger 0 0 6 000
Kjøregodtgjørelse 0 39 000 39 000
Sum inntekt 0 39 000 95 000
Bilkostnader:
Inntektspåslag firmabil 110 850 0 0
Inntektspåslag kjøregodtgjørelse 0 4 000 4 000
Skatt firmabil 48 109 0 0
Skatt på kjøregodtgjørelse 0 1 736 1 736
Skatt lønnskompensasjon 0 0 24 304
Drivstoff 0 19 600 19 600
Andre driftsutgifter 0 20 000 20 000
Renteutgifter 0 9 828 9 828
Verdifall 0 53 333 53 333
Sum bilkostnader 48 109 104 497 127 065
Sum netto bilutgifter 48 109 65 497 32 065

Kilde: Smarte Penger

Andre driftsutgifter består av trafikkforsikringsavgift, dekk, vask, rekvisita, service, og reparasjoner.

Se også:

Guide til firmabil

Dette koster firmabilen

Guide til kjøregodtgjørelse

Kalkulatorer:

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.