Gå til sidens hovedinnhold

Lønningene i Norge

Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 547.300 kroner i 2018. Lønnsøkningen ble på 2,9 prosent. Det var så vidt over prisstigningen, slik at det ble en liten reallønnsoppgang i 2018.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes, var gjennomsnittslønnen 561.200 kroner.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 14,3 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.


2017 2018
Årslønn 531 700 547 300 2,9 %
Årslønn ink overtid 542 900 561 200 3,4 %
Menn 565 700 581 000 2,8 %
Kvinner 490 300 497 900 3,2 %
Privat sektor og offentlige foretak 537 700 553 600 2,9 %
Kommuneforvaltningen 485 000 498 500 2,8 %
Statsforvaltningen 576 500 594 900 3,2 %

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er omtrent 51.000 kroner lavere enn gjennomsittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor.

Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er omtrent 51.000 kroner lavere enn gjennomsittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor.

Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet

Nivå 2017 2018 Endring
Grunnskole 433 200 444 500 2,6%
Videregående utdanning 529 200 545 300 3,0%
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 601 200 617 800 2,8%
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning 742 800 762 000 2,6%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 641.900 kroner.

Alder 2017 2018 Endring
0-24 år 358 800 368 600 2,7%
25-29 år 462 000 476 000 3,0%
30-34 år 516 000 531 400 3,0%
35-39 år 561 600 577 000 2,7%
40-44 år 597 600 612 000 2,4%
45-49 år 618 000 634 600 2,7%
50-54 år 624 000 641 900 2,9%
55-59 år 620 400 641 000 3,3%
60 år og over 607 200 628 100 3,4%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 947.900 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 408.100 kroner.

Yrke 2017 2018 Endring
Administrerende direktører 919 200 947 900 3,1%
Ledere 789 600 813 700 3,1%
Akademiske yrker 619 200 637 400 2,9%
Høyskoleyrker 600 000 619 300 3,2%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 465 600 478 300 2,7%
Kontoryrker 463 200 476 600 2,9%
Håndverkere 454 800 467 300 2,7%
Bønder, fiskere mv. 416 400 432 200 3,8%
Salgs- og serviceyrker 408 000 418 800 2,6%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 394 800 408 100 3,4%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 648.600 kroner.

Lavest inntekt er det i Oppland med 513.000 kroner.

Fylke 2017 2018 Endring
Oslo 630 480 648 600 2,9 %
Rogaland 593 640 615 840 3,7 %
Akershus 582 720 598 920 2,8 %
Hordaland 556 440 573 240 3,0 %
Trøndelag * 552 720 *
Vest-Agder 533 640 549 720 3,0 %
Buskerud 532 680 547 800 2,8 %
Vestfold 527 640 543 000 2,9 %
Møre og Romsdal 528 480 543 000 2,7 %
Troms 525 240 540 720 2,9 %
Telemark 523 200 538 200 2,9 %
Aust-Agder 520 440 532 920 2,4 %
Nordland 513 840 529 560 3,1 %
Finnmark 511 680 524 400 2,5 %
Østfold 508 320 522 480 2,8 %
Sogn og Fjordane 503 520 520 080 3,3 %
Hedmark 505 080 519 960 2,9 %
Oppland 495 960 513 000 3,4 %

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse

Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

Se også:

De 50 yrkene med høyest lønn

De 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Historisk lønnsstatistikk

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.