Gå til sidens hovedinnhold

Lønnsforhandling

Slik går du frem for å overbevise arbeidsgiver om at det er riktig å gi deg lønnsøkning.

Lønnsforhandling er for mange knyttet til oppstart i en ny jobb.

Dersom du er innstilt som førstekandidat til en jobb, stiller du ganske sterkt når det kommer til å forhandle deg til en lønn du mener er riktig. Virksomheten er trolig lite innstilt på å sette i gang med en ny ansettelsesprosess, og vil derfor strekke seg et stykke for å sikre seg deg.

Se andre oppdaterte privatøkonomiske guider på Nettavisen.

Men det er også fullt mulig, og i mange tilfeller fornuftig, å be om lønnsforhandlinger også når du har vært ansatt på samme sted i en periode.

Sett deg klare mål

Dersom du vil be om høyere lønn, bør du på forhånd sette deg opp noen klare mål med lønnssamtalene - i tillegg til noen gode argumenter for hvorfor bedriften bør gi deg en lønnsøkning.

Et godt tidspunkt for å ta opp lønnsspørsmålet, er under medarbeidersamtalen med din nærmeste overordnede.

La sjefen komme opp med et tall

Det er forskjellige fremgangsmetoder for å nå frem med en lønnsforhandling, men én måte å forhandle på, er å komme opp med en rekke argumenter for hvorfor du fortjener en lønnsøkning, for så å la sjefen komme opp med et tall. Det hadde jo vært kjedelig om du hadde sagt et tall som var lavere enn det sjefen foreslår.

Du skal uansett ha et konkret tall i bakhodet som du mener er riktig, og dersom sjefen sier et lavere tall, så må du forsøke å forhandle deg oppover - igjen ved bruk av gode argumenter, og ikke trusler.

Argumentér godt

Når det gjelder argumenter bør du både vise til dine egne prestasjoner på jobb, men også klare fakta som lønnsstatistikk.

Når det gjelder sistnevnte, kan du for eksempel vise til SSBs lønnsstatistikk, men også bransjestatistikk, for eksempel fra fagforeningen din.

Du må rett og slett undersøke hvordan din lønn er sammenlignet med andre i samme stilling og profesjon, og med like lang ansiennitet som deg selv. Er din lønn lav i forhold, eller viser det seg at det er et lønnsetterslep i bedriften din, er du i en god forhandlingsposisjon.

Konkrete resultater

Du må også vise til dine konkrete resultater og arbeidsoppgaver i bedriften. Har du for eksempel påtatt deg eller fått flere ekstra arbeidsoppgaver den siste tiden? Har du gjort noe som gjør at effektiviteten eller inntektene for bedriften har økt? Er det vanskelig å finne andre med din erfaring og kvalifikasjoner, slik at bedriften ville tape på om du gikk til en annen virksomhet som ga deg bedre lønn?

Det viktige er at du er mest mulig konkret, og kan vise til konkrete resultater.

Frynsegoder som alternativ

Dersom du ikke lykkes som planlagt med forhandlingene, for eksempel fordi bedriften har en stram økonomi for tiden, bør du avslutningsvis komme opp med andre alternativer. Kan det kanskje være at bedriften har noen gode frynsegoder de kan tilby deg i stedet for høyere lønn? Dette kan for eksempel være en eventuell bonus eller mer fleksibel arbeidstid.

Uansett utfall av forhandlingene, så har du ikke tapt noe på å spørre. Og du har i tillegg fått erfaring du kan ta med deg til neste lønnsforhandling.

Se også:

Guide til frynsegoder

Marginalskatt på lønnsinntekter

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.