Gå til sidens hovedinnhold

Lønnsom bruk av jord

For det er ikke mangel på mat som er problemet akkurat.

Vi har den strukturen i jordbruket vi har. Den har blitt skapt over lang tid som følge av topografi, jordsmonn, klima, markeder, ambisjoner, kunnskap og politikk. Og sikkert enda flere faktorer jeg ikke kommer på i farten. Jeg er verken agronom eller historiker. Jeg er økonom.

Les også: Haster å gjøre norske småbruk bærekraftige

Noe av strukturen har bare blitt sånn, altså - og noe har blitt sånn fordi vi har villet det sånn. På papiret i hvert fall - for det er ikke alltid at politikken gir de ønskede virkningene. Dette gjelder også for jordbrukspolitikken. Kanskje særlig for jordbruks- og matpolitikken.

Vi har en struktur bestående av gårder med ulike størrelser og driftsformer. Men alle er små. I internasjonal målestokk. Vi er jo ikke så mange mennesker her på fjellhylla vår. Og det er langt mellom hver flekk med brukbar matjord for å si det sånn. Så det er helt naturlig.

Politikken som har vært ført i den senere tid har båret sterkt preg av at størrelse er viktig. Viktigst, egentlig. Som om dette har noe med saken å gjøre? Uansett - den politiske viljen har vært å samle små enheter til større enheter gjennom bruk av finansielle hjelpemidler. Og det virker. Naturlig nok. Selv om matjorda ligger der den ligger. Bønder er utrolig dyktige til å tilpasse seg. Raskt. Det ligger nok i blodet - for det er nettopp sånn man overlever som bonde. Uansett hvor i verden man er det. Bonde, altså.

Les også: En liten klatt med importert korn er ikke beredskap

Den blinde troen på at såkalt stordrift (selv om alt egentlig er smått) skal gi fordeler er nesten rørende. Naiv. I en næring uten skalafordeler. Og der man i tillegg vet at stordrift ikke er lønnsomt og bærekraftig noe sted i verden. Men i Norge skal det visst fungere som ei kule??? Sånn sett kunne vi ledd av det - siden det mest av alt minner oss om ting vi snakket om på gutterommet - før stemmeskiftet.

Men det er dessverre mer alvorlig enn som så. For norske bønder tilpasser seg raskt til den nye og aktuelle virkeligheten og de strukturendringene som skjer lar seg ikke endre. Små bruk bukker under og oppstår aldri igjen. Så enkelt og brutalt er det.

Så hva skal vi gjøre? Før landet vårt endres for alltid. På en måte ingen ønsker at det skal endre seg på. Egentlig.

Vi må selvsagt stoppe galskapen. Det er klart. Men hvordan? For bøndenes egne organisasjoner er jo med på det!! Utrolig nok. De mener også at vi skal fortsette politikken med å skape produksjonsenheter i jordbruket som er løsrevet fra ressursgrunnlaget sitt! Som klarer å produsere mye fordi de bruker ressurser gården egentlig ikke har. Men som de får kjøpt. Billig. Til politisk fastsatte priser.

Les også: Verdens sunneste matvare produseres midt i Moss og varmer opp halve byen

Men hvis vi likevel får stoppet dette må vi endre politikken slik at det blir lønnsomt å bruke norsk jord. Det ligger litt i ordet, egentlig - jordbruk. Slik at det blir lønnsomt - for både små og «store» bruk å benytte seg av de ressursene de har tilgjengelig. For det er jo dette vi egentlig ønsker - lønnsom selvforsyning med mat basert på norske ressurser.

For det er IKKE størrelsen det kommer an på - som vi nå vet. Når vi er ferdige med stemmeskiftet. Det er hvordan man gjør det. Små bruk som utnytter det norske ressursgrunnlaget må være lønnsomme. Akkurat som større bruk som utnytter det norske ressursgrunnlaget må være lønnsomme. Det er måten vi omdanner ressursene til mat på som er viktig. Ikke hvor mye mat det blir.

For vi har da ikke en jordbruks- og matpolitikk fordi vi har for lite mat. Håper jeg. Det ville i så fall være ganske tåpelig.

Les også: Det er noen som tjener på det norske importvernet

Og dersom vi får til disse endringene - med politisk klokskap og vilje - vil vi ha et jordbruk i Norge ingen kan måle seg med. Ingen! Norgesgruppen vil sikkert forsøke å lage EMV av dette også, men det blir neimen ikke lett. Det kan jeg love! Som økonom.

For å få til dette trenger vi både små og mindre små bruk. Som på ulikt vis omdanner norske ressurser til god, sunn og næringsrik mat. Den finansielle støtten må gis til de som utnytter ressursene på best mulig måte. For det er de vi vil trenge.

Vi må altså endre politikken hvis vi ønsker et bærekraftig norsk jordbruk - i fremtiden en gang.

Og det bør vi så absolutt ønske - det dreier seg tross alt om vår egen og våre barns evne til å livnære seg selv. Sånn i farten kommer jeg ikke på noe som er viktigere. Gjør dere?

Les også: Og litt sol. I ny og ne

Kommentarer til denne saken