Her finner du kalkulatoren: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg

Les mer om solcellekalkulatoren

Les mer om hvilke momenter som har betydning for lønnsomheten av å installere solcelleanlegg.

Først legger du inn kostnaden for solcelleanlegget.

Strømproduksjonen
Legg inn hva anlegget vil produsere per år som et gjennomsnitt. Av dette vil du bruke en del selv, den andre delen vil du selge tilbake.

Strømforutsetninger
Her legger du først inn hva strømprisen er i dag. Dette er den totale strømprisen, både selve strømmen og nettleien. Fra denne prisen trekker du fastpriselementer. Alle har et visst fastpriselement, og det er også mange som har et fastpris-element på strømkjøpet (pris per måned). Dette må trekkes ut fordi du ikke sparer noe på denne delen ved å redusere strømforbruket. Hvor mange øre du skal legge inn avhenger av nettleien der du bor, om du har et fastledd ved kjøp av strømmen, og hvor mye strøm du bruker.

Den prisen du oppnår ved strømsalget er mye lavere enn den du sparer. Forskjellen består i mva og forbruksavgift til staten. I tillegg har du effekten av at strømprisene i gjennomsnitt er mye lavere på sommeren enn om vinteren (i gjennomsnitt), og det er da du selger mye av overskuddsstrømmen. I det forhåndsinnlagte tallet er det lagt inn 10 øre lavere salgspris enn gjennomsnittet for året (forutsatt å være 35 øre).

Den totale verdien av spart strøm og solgt strøm blir beregnet til slutt.

Andre forutsetninger
Det forventes at strømprisen skal stige sett over tid. Her er det forhåndsinnlagt en årlig vekst i prisene på 3 prosent.

Rentekravet som er lagt inn er 3,0 prosent (skatt blir tatt hensyn til). Dette er egentlig et lavt rentekrav med en så lang tidshorisont, og den usikkerheten det gir.

Antall år som investeringen skal vare er 30 år. Et solcelleanlegg skal minst vare i 25 år. Restverdien av et solcelleanlegg vil være null.

Resultat

Kalkulatoren beregner to nøkkeltall for dette:

Lønnsomheten i kroner regnet som nåverdi. Dette tar hensyn til investeringskostnaden, inntektene, og hvilket rentekrav du har lagt inn. Positivt tall betyr at det er lønnsomt med de forutsetningene du har lagt inn.

Det andre nøkkeltallet er hvor mange år det tar før du har tjent inn kostnadene ved å installere solcelleanlegg. Det er fra da du begynner å tjene penger på investeringen. Jo kortere tid det tar før du har dekket inn kostnadene, jo bedre er det.