Gå til sidens hovedinnhold

Lønnsoppgjøret er i gang

Fredag klokka ti gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør. Dette er hovedkravene fra de sentrale aktørene.

Presis klokka ti fredag benket delegasjonene fra Fellesforbundet, Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Byggenæringens Landsforening seg sammen. I løpet av noen hektiske uker skal de bli enige om rammene for årets lønnsoppgjør for de ansatte i verkstedsbedriftene og byggenæringen.

Tykk bunke

Siden disse tre organisasjonene er først ut, vil forhandlingene også legge føringer for hva andre grupper får ut av årets lønnsoppgjør. Går forhandlingene i stå, kan 80.000 ansatte bli berørt av en eventuell streik.

Det var en tykk bunke med papirer Fellesforbrundets leder Kjell Bjørndalen smalt i bordet foran motparten Kjell Nysterud i TBL.

- Det blir spennende forhandlinger, det er sikkert, smilte Nysterud idet han trykket hånden til Bjørndalen.

Vil ha nulloppgjør

TBL varslet allerede tidlig i vinter at man helst ønsker seg et nulloppgjør i år. Ansatte i industrien er allerede sikret et lønnshopp på 2 prosent i år på grunn av det såkalte overhenget fra oppgjøret i 2003. Arbeidsgiversida har også gått imot kravet om tjenestepensjon til alle, fordi det mener det blir for dyrt.

Det resonnementet kjøper ikke Fellesforbundet. Fagforeningen krever et generelt tillegg til alle i våens oppgjør. I tillegg krever Fellesforbundet et ekstra tillegg til dem som tjener minst. Forbundet vil foreløpig ikke gå ut med de konkrete kravene, det skjer først et stykke ut i forhandlingene.

Krever pensjon til alle

Fellesforbundet krever dessuten at arbeidsgiverne sørger for tjenestepensjon til alle. Ytelsen kan enten være innskudds- eller ytelsesbasert, og skal minst utgjøre 3 prosent av det såkalte beregningsgrunnlaget, som er lønn minus to ganger Folketrygdens grunnbeløp.

For en arbeidstaker med en årslønn på 300.000, blir kostnaden for bedriften omtrent 6.000 kroner i året.

Tjenestepensjonen skal også gi en eller annen form for ytelse ved uførhet, krever Fellesforbundet. Bedrifter som allerede har en tjenestepensjonsordning kan videreføre disse, forutsatt at de oppfyller minstekravet som er fastsatt.

Frykter sosial dumping av nye EU-borgere

Krav nummer tre på Fellesforbundets liste er ordnede forhold for alle innleide arbeidstakere og underleverandører i bransjen. Forbundet krever også regler mot sosial dumping når EU får ti nye medlemsland fra 1. mai i år.

Fellesforbundet går samtidig til felts mot den økende overtidsbruken.

«For overtid utover 200 timer per år skal dette avtales skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte,» skriver forbundet i kravet som fredag ble overlevert TBL.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar