Gå til sidens hovedinnhold

Luftfarten reduserte klimagassutslippene med 63 prosent i fjor

Utslippene av klimagasser i kvotepliktig sektor i Norge gikk ned med 7 prosent i pandemiåret 2020. Spesielt luftfarten trakk nedover.

– Pandemiåret i fjor ga lavere utslipp av klimagasser fra kvotepliktig sektor i Norge og EU. For at Norge skal nå klimamålet med 50 til 55 prosent utslippskutt innen 2030 er det viktig at alle bedrifter jobber for å kutte utslippene når situasjonen etter hvert heldigvis vender tilbake til det normale, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Luftfarten var den bransjen som hadde den største nedgangen i utslipp av klimagasser. Nedgangen på hele 63 prosent fra 2019 til 2020 utgjør mer enn halvparten av de totale reduksjonene av norske kvotepliktige utslipp.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Maksimum en biff i uken gir klimakrig mellom MDG og de norske bøndene

– Regjeringen vil omstille Norge til et klimavennlig samfunn med nye, grønne arbeidsplasser. Da må utslippene ned. I fjor ble klimagassutslippene fra kvotepliktig sektor redusert med 7 prosent. Luftfarten hadde som forventet store reduksjoner, noe som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Men også innenfor petroleumsvirksomheten og størstedelen av industrien gikk utslippene ned, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Nå er det viktig å få opp aktiviteten og omstillingen, samtidig som vi får utslippene ytterligere ned. Klimaplanen som regjeringen har lagt fram, er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Utslippene går ned under denne regjeringen og er på sitt laveste nivå siden 90-tallet. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sier han videre.

Les også: Listhaug mener mål om nullutslipp i 2025 er urealistisk

Kvotepliktig sektor dekker om lag halvparten av de totale klimautslippene i Norge.

Som følge av den sterkt reduserte reiseaktiviteten reduserte Norwegian utslippene med 71 prosent i fjor.

Foruten nedgangen i antall reisende med fly, skyldtes mye av reduksjonen av klimagasser i EU i fjor at kraftsektoren fortsetter å kutte bruk av kull til fordel for gass og fornybar energi.

(©NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien