Gå til sidens hovedinnhold

Lusne lønnsoppgjør kan gi rentekutt

Dersom Ola og Kari modererer sine lønnskrav de neste årene, kan den norske renta bli enda lavere. Det mener regnemestrene i Norges Bank.

Veksten i norske lønninger er blant de viktigste faktorene Norges Bank skuler til når de fastsetter renta. Det romslige lønnsoppgjøret våren 2002 førte til at sentralbanken satte renta opp. Nå kan det gå motsatt vei dersom lønnsoppgjørene blir billigere enn forutsatt, spår Norges Bank.

Varsler mulig rentekutt

I den siste inflasjonsrapporten fra Svein Gjedrem & co., anslås lønnsveksten til 4,25 prosent i 2004 og 4,75 prosent i 2005. Skulle lønnstilleggene vise seg å havne under dette nivået, er det duket for lavere rente, ifølge sentralbanken.

”Det kan ikke utelukkes at hensynet til lønnsomheten i konkurranseutsatte næringer igjen får en mer fremtredende rolle i lønnsfastsettelsen fremover enn den har hatt de siste årene. I så fall kan den samlede lønnsveksten bli lavere enn det vi har lagt til grunn og legge grunnlag for en lettere pengepolitikk", heter det i inflasjonsrapporten.

I inflasjonsrapporten spår Norges Bank at renta vil holde seg på dagens nivå fram til sommeren 2004, for så å øke jevnt og trutt til 4,5 prosent mot slutten av 2005.

Massiv industridød

Titusener av industriarbeidsplasser har gått tapt de to siste årene. Nå er utviklingen bremset opp, men ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innskrenkninger fortsatt er dagligdags i deler av den konkurranseutsatte industrien. Trøsten er at stadig flere industriledere nå tror situasjonen vil bedre seg de nærmeste månedene.

Norges Bank tror arbeidsledigheten vil nå toppen om noen måneder. Deretter ventes etterspørselen etter arbeidskraft å stige. Sentralbanken spår en gjennomsnittlig ledighetsrate (AKU) på 4,75 prosent i 2004 og 4,5 prosent året etter. Fallet i arbeidsledigheten vil bidra til noe høyere lønnsvekst i 2005 enn i 2004.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene