STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Leiligheten hennes er alminnelig innredet. En bokhylle fylt til randen av litteratur og et avslått fjernsyn rammer inn stuen. En hengiven hund bykser fra eierens fang til sofaen, ned på gulvet og opp igjen.

Men kjøleskapet er tomt og mørkt. Gulvet på badet er kaldt. På stuebordet og kjøkkenbordet står det flere stearinlys. I en kjølebag på kjøkkenbenken ligger det seks små og store termosflasker.

– Jeg bekymrer meg fra morgen til kveld, sier huseieren.

Hun smaker på ordet «bekymrer», som føles som et altfor lett ord å bruke for situasjonen hun befinner seg i. Å ikke ha strøm i hus er en bekymring som veier mange tonn på skuldrene hennes, kjennes det som.

Sykepleieren har delvis og helt vært utenfor arbeidslivet siden en påkjørsel april i fjor, og går på arbeidsavklaringspenger. Nettavisen har valgt å delvis anonymisere henne av hensyn til datteren. Johanne er hennes ekte navn.

Store deler av dagene går med på å tenke logistikk: Hvordan skal vi få kokt vann? Får vi gjort rent hjemme? Hvis vi trener eller går tur, vil klærne bli så svette at de må vaskes? Hvilken type mat skal vi spise som ikke trenger varmebehandling?

– En dag i uken kjører jeg et sted for å koke vann. Jeg svømmer to ganger i uken som trening og behandling etter ulykken, og får dusjet gjennom fasilitetene på svømmeanlegget, forteller Johanne og fortsetter:

– Det er et evig jag. I dag har jeg på meg rene klær fordi jeg får deg på besøk. Men ofte tenker jeg på hvor mange dager jeg kan bruke sokker og t-skjorter før de må vaskes, sier Johanne.

Stengte strømmen etter gjentatte advarsler

Slik har situasjonen vært hjemme hos Johanne og datteren siden 10. juni i år. Det er nesten fire måneder siden Lyse stengte strømmen i leiligheten de bor i.

Som et ledd i en modernisering av strømnettet, har rundt 2,5 millioner strømmålere i hus og fritidsboliger blitt byttet ut med nye AMS-målere i løpet av de siste ti årene.

Innen 1. januar 2019 skulle alle norske husholdninger ha fått installert disse smarte strømmålerne, som kontinuerlig måler og innrapporterer strømforbruket ditt hver time. Men fortsatt er det noen få husholdninger som ikke har fått installert en ny måler.

Johanne forteller at kroppen hennes reagerer på lyd, lys og inntrykk. Hodet kan bli vondt og kroppen kan hovne opp og bli anspent. Huden kan bli helt rød, forteller Johanne.

Høysensitivitet er mer et personlighetstrekk enn en diagnose, blir det sagt. Johanne har lenge forsøkt å undertrykke denne delen av seg selv, men bilulykken i april 2020 gjorde vondt verre - og hun har smerter døgnet rundt.

Johanne frykter at den nye måleren skal sende ut impulser og vibrasjoner som hun vil reagere på. Derfor betalte hun et ekstragebyr fra 2019 til januar i år for å slippe å få installert en AMS-måler. Per 2021 er denne ekstrakostnaden på 1.850 kroner i året.

Men presset fra Lyse ble stadig større, forteller Johanne. Hun ignorerte brev og e-poster fra selskapet, men plukket opp telefonen da selskapet ringte. Johanne omtaler Lyses henvendelser som «trusler» og «trakassering».

– Trusler og trakassering er sterke ord. Hva legger du i det?

– Å stille et ultimatum om å stenge strømmen, er en trussel. Å ta livsnerven, strømmen hjemme hos oss, er en trussel. Det går på hygienen, kostholdet og renholdet løs. Det er et omfattende inngrep, sier Johanne.

Lyse skriver i en e-post til Nettavisen at de i det lengste ønsker å unngå slike saker. Å stenge strømmen hos en kunde er alltid siste utvei, skriver kommunikasjonssjef Ingvild Ween.

– Det å ikke ha strøm gir mange ulemper, og vi har strenge rutiner for hvordan vi håndterer denne type saker i Lyse Elnett. Dessverre når vi ikke alltid frem i vår dialog med kundene, skriver Ween.

Hun understreker at kundene mottar brev og brosjyrer om installasjon av ny strømmåler. Dersom kundene ikke svarer, sender Lyse flere purringer via brev og telefon.

Mener Johanne har brutt kontrakten

Alle nettselskaper i Norge ble pålagt å installere nye strømmålere i alle boliger innen 1. januar 2021. Ifølge Lyses standardvilkår regnes det som et vesentlig kontraktsbrudd fra en kunde som Johanne når hun ikke medvirker til at Lyse kan installere en ny måler.

Vilkårene er til stede for at Lyse kan kutte strømmen, mener selskapet selv.

Kommunikasjonssjef Ween skriver imidlertid at Johanne kan få en ny strømmåler uten aktiv kommunikasjonsdel. Den kan hun få installert dersom hun legger frem en bekreftelse fra lege eller psykolog om at hun har ytret bekymring for strømmåler med kommunikasjon.

– Kunder med fritak får en ny strømmåler uten kommunikasjon, og må da fortsatt lese av strømmen manuelt slik de har gjort med gammel måler, skriver Ween.

Johanne forteller at hun har innhentet en slik dokumentasjon som Lyse vil ha, men at hun ikke vil gi den fra seg før Lyse gir henne strømmen tilbake. Lyse har monopol på nettjenester i Sør-Rogaland, og har 150.000 kunder i nettområdet. En slik aktør har et stort ansvar for kundene og svake grupper i samfunnet, mener Johanne.

– Det kan godt hende at de har rett i at jeg har brutt kontrakten min med dem. Men da må de søke dispensasjon fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) eller ta meg til retten. De har en leveringsplikt til betalende kunder som meg, og med det følger et stort ansvar i et skeivt kundeforhold, sier hun.

Johanne krever en skriftlig bekreftelse fra Lyse om at det ikke finnes noen impulser, lyder eller vibrasjoner i den nye måleren, som vil kunne bli installert like ved soverommet hennes. Hun vil en garanti om at hun kan slå den av hvis hun blir dårlig eller at det finnes andre tiltak som gjør at hun føler seg trygg.

– Jeg forsøker å være åpen for forslag til andre løsninger og for dialog, men opplever at Lyse ikke er det samme, sier Johanne.

Lyse og kommunikasjonssjef Ingvild Ween svarer at en mulig løsning er et avtalt målerbytte hos kunde hvor montør får se dokumentasjon på stedet, innvilger fritak, bytter strømmåler og setter på strøm hos kunde.

– Vi håper i det lengste at løsningen som er skissert er mulig å få til slik at kunden får strømmen på igjen raskt, skriver Ween i en e-post.

Johanne har klaget saken inn for Elklagenemnda, hvor saken fortsatt er til behandling. Nemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra forbrukere - og uttalelsene deres er rådgivende for partene.

Ikke redd for stråling

– Men det fremstår jo ganske enkelt: Du kan legge frem en legeerklæring på at stråling fra denne måleren bekymrer deg, og så får du et fritak fra Lyse. Hvorfor gjør du ikke det?

– Det er ikke så enkelt. Jeg har ikke strøm, og vil bare ha fred. Jeg er ikke negativ til stråling. Som sykepleier har jeg sett stråling med røntgen og ultralyd. Morfaren min var elektroingeniør, og jeg har hele livet vært positiv til stråling og elektronikk i ulike former. Men jeg sier nei takk til målere som skader min kropp og min helse, samtidig som jeg er åpen for forslag og andre løsninger, sier Johanne.

– Men vet du at denne nye måleren vil skade helsen din?

– Nei, det vet jeg ikke. Og jeg er åpen for å finne ut av det. Men fremtoningen til Lyse, som ikke har vært preget av dialog, gjør meg livredd.

Lars Klæboe, seniorrådgiver i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA), sier at det er helsevesenet som har ansvar for å diagnostisere enkeltpersoner og at DSA på generelt grunnlag anbefaler personer med helseplager om å oppsøke helsevesenet.

På spørsmål fra Nettavisen om hva vitenskapen sier om smartmålere, svarer Klæboe at eksponeringen tilsvarende den fra smartmålere er så svak at det ikke er sannsynlig at den fører til negative helseeffekter.

– Smartmålere skal lagre data om strømforbruket ditt minst én gang i timen. Men noen målertyper sender ut data mange ganger i timen. Har det noe å si for helsen for forbrukerne?

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført målinger på smartmålerne som brukes i Norge. Eksponeringen fra alle er promiller av grenseverdien, uavhengig av hvor ofte de sender, svarer Klæboe.

Ved utgangen av første kvartal 2021 ble det anslått at under én prosent av norske strømkunder ikke har fått installert AMS. Disse har enten nektet eller fått fritak fra montering av helsemessige årsaker, ifølge interesseorganisasjonen Distriktsenergi.

AMS-målere gir mer effektivitet og lavere kostnader

Nettavisen spør Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om hvorfor alle strømkunder nå skal ha tatt i bruk AMS-målere. Seksjonssjef Torfinn Jonassen sier at de forholdsvis nye målerne gjør registrering av strømforbruk og korrekt avregning enklere. I tillegg blir det enklere for forbrukerne å bytte kraftleverandør.

– Mer informasjon om hva som skjer i strømnettet nærmest kundene, gjør at nettselskapene kan drifte nettet mer effektivt enn i dag. Lavere driftskostnader vil over tid føre til at nettleien blir lavere enn den ellers ville ha vært, sier Jonassen.

Seksjonslederen sier at dagens regelverk og denne forskriften sier at nettselskapene har en plikt til å installere AMS hos alle. Men, som Lyse påpeker, så finnes det unntak:

– Det er et unntak i tilfeller der installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Vår vurdering er at en slik ulempe er vesentlig og dokumenterbar i de tilfeller der kunden kan vise til attest fra lege eller psykolog, sier Jonassen.