Gå til sidens hovedinnhold

Må forklare seg om Nicolai Tangen-saken

Lederen i Norges Banks representantskap anklager sentralbanksjefen for mulig brudd på loven.

Følg livesendingen i videovinduet øverst i saken fra kl. 12.00. Saken oppdateres fortløpende.

Det vil koke ned til et spørsmål om tillit når Stortinget skal vurdere ansettelsen av ny oljefondssjef. Mandag skal sentralbanksjefen grilles i finanskomiteen.

Ifølge et manus lederen av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorp, delte ut i forkant av høringen, mener hun sentralbanksjefen kan ha brutt sentralbankloven.

Etter sentralbankloven skal Norges Bank informere departementet om «saker av viktighet».

– Representantskaper anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sier hun og poengterer:

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte om denne forutsetningen.

Brodtkorp mener heller ikke risikoen for interessekonflikt er eliminert med avtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.

– Her har det vært brudd på retningslinjer, regler og lover, sa Brodtkorp.

– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men vi kan henvende oss til finansministeren med vår vurdering av om ansettelsesprosessen har vært tilstrekkelig tillitvekkende, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik til NTB.

Les mer: Norges Banks representantskap sender brev til Stortinget om Tangen-avtalen

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, oljefondet. I ettertid er det kommet fram en rekke momenter rundt ansettelsen av ham, momenter som har vekket kritikk fra blant annet opposisjonen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen forsvarte ansettelsesavtalen med den nye oljefondssjefen Nikolai Tangen i en høring i Stortinget mandag.

– Hovedstyret er klar på at Tangens økonomiske forhold, etter de avtaler som er inngått, er i samsvar med de etiske prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank, sa sentralbanksjefen.

Olsen understreket at bankens hovedstyre, som han selv leder, mener det har demmet opp for mulige interessekonflikter mellom Tangens private økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef.

Risikoen for interessekonflikter er «etter alle praktiske formål eliminert», ifølge Olsen.

Han fastholdt at hovedstyret etter beste evne har forsøkt å svare på spørsmålene fra Norges Banks representantskap om finansielle plasseringer i skatteparadiser.

Arbeidet med Tangens arbeidsavtale er nå sluttført, og Tangen har overlatt forvaltningen av Ako Capital til uavhengige parter, ifølge sentralbanksjefen.

– En rekke erklæringer skal sikre at Tangen ikke får noen informasjon om sin formue og Akos disposisjoner. Nikolai Tangen har oppfylt de krav hovedstyret har stilt til reorganisering, sa Olsen.

Han understreket at det aldri var noe krav fra sentralbanken at Tangen skulle helt ut av Ako Capital, og at det nå er sikret «full uavhengighet» mellom oljefondet og Akos disposisjoner.

Les også: Tangen slipper norsk skatt på milliardinntekter fra AKO Capital

– Alvorlig og uvanlig

Hun poengterer at det er regjeringens ansvar å tilse at alle store offentlige institusjoner – som sentralbanken og NBIM, som forvalter oljefondet – har tilstrekkelig tillit. Både måten Tangen ble ansatt på og hvorvidt det er gjort nok for å forhindre interessekonflikter mellom hans og oljefondets interesser kan ha bidratt til svekket tillit.

– Jeg vil ikke komme med noen konklusjoner før alle spørsmål er besvart. Det er viktig for Arbeiderpartiet å gå grundig inn i en så alvorlig og uvanlig sak, sier hun.

Komiteens utgangspunkt er rapporten fra Norges Banks representantskap av 27. mai. Brodtkorb og Olsen vil begge starte sine «forklaringer» med å redegjøre for hva som er nytt siden den gangen.

Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, og det etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

Les mer: Åpenhjertig Nicolai Tangen til Nettavisen: - Jeg skjønte jeg hadde driti meg ut

Vaktbikkje kritisk

I et oppsiktsvekkende og sterkt kritisk brev advarer representantskapet mot at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig.

Representantskapet mener mekanismene som er etablert for å forhindre interessekonflikter, fortsatt ikke er tilstrekkelige. Da ansettelsesavtalen var offentliggjort, ga Brodtkorb kommentar:

– Avtaleverket endrer ikke på at hovedstyret har lagt seg på en linje om å demme opp for risiko, mens representantskapet mener risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Nbim må elimineres, sier Brodtkorb.

Les også: Rødt krever Tangen-oppgjør: – Reglene gjelder også for makteliten

– Amatørmessig og kritikkverdig

– Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.

– Det er amatørmessig og kritikkverdig at Norges Bank har gjort det, mener Kaski.

Kommentarer til denne saken