Gå til sidens hovedinnhold

- Må rydde opp så fort som mulig

Olje- og energiminister Einar Steensnæs liker dårlig korrupsjonsmistankene mot Statoil. – Nå er det uhyre viktig at styret får ryddet opp så fort som mulig, sier han til TV 2 Nettavisen.

Fredag ble det klart at Økokrim tar ut siktelse mot Statoil for korrupsjon i forbindelse med konsulentavtalen i Iran.

Samtidig kunngjorde Statoil at de sier opp den omstridte konsulentavtalen, og at selskapets direktør for internasjonal virksomhet innen undersøkelse og produksjon, Richard John Hubbard, forlater sin stilling umiddelbart.

- Må rydde opp

Olje- og energiminister Einar Steensnæs er tilfreds med den kjappe reaksjonen Statoil, men sier samtidig at han forventer at det nå vil bli ryddet behørlig opp i selskapet.

- Det er klart det er veldig viktig for Statoils renomme og tillit at de rydder opp i dette, og at de fjerner en hver tvil. Jeg forutsetter at de nå går igjennom tilsvarende avtaler og forsikrer at det ei heller her finnes kritikkverdige avtaler, sier han til TV 2 Nettavisen.

Steensnæs vil ikke utelukke at korrupsjonsmistankene kan svekke Statoils omdømme.

- Det er klart at hvis denne tvilen og usikkerheten om avtalen får lov til å spre seg over tid, ser jeg ikke bort fra at det kan svekke selskapets omdømme. Men hittil er det grepet resolutt inn, og så lenge det ryddes opp raskt bør ikke dette ha noen effekt på sikt. Statoil må vise vilje til å rydde opp, og vilje til å bedre kontrollrutinene. Forretningsmessig er Statoil avhengig av tillit, sier statsråden.

- Styret beslutter Fjells fremtid

Hvordan ser du på konsernsjef Olav Fjells fremtid i Statoil?

- Slike spørsmål er det styret som skal svare på. Som majoritetseier i et børsnotert selskap vil jeg forholde meg til de beslutninger som treffes på styremøtet mandag, svarer han.

Staten eier drøyt 82 prosent av aksjene i Statoil.

Razzia torsdag kveld

Torsdag kveld gjennomførte Økokrim en razzia i lokalene til oljeselskapet Statoil utenfor Stavanger. Kort tid etter ble det kjent at det er tatt ut en siktelse for brudd på norsk lov.

Statoil opplyser at de har overlevert materiale fra den interne gjennomgangen til Økokrim som onsdag 10. september innledet etterforskning av eventuelle straffbare forhold i saken.

Økokrim bekrefter fredag at Statoil er formelt siktet for overtredelse av straffelovens bestemmelse som gjelder ulovlig påvirkning av utenlandsk offentlig tjenestemann. Etterforskningen tar sikte på å avklare om det har skjedd straffbare korrupsjonshandlinger.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar