Se videoen under for å se PFU konkludere i Mads Hansen-saken:

Se og Hør har ikke brutt god presseskikk, konkluderer PFU. De har gjort en samlet vurdering ut fra Hansens tre klagepunkter, men fant ingen grunn til å felle ukebladet for brudd på god presseskikk.

PFU påpeker at Se og Hør måtte kunne lage en sitatsak basert på ulike kilder om Mads Hansen. Personer som selv deltar i offentligheten, må akseptere pressens søkelys.

- Konklusjonen til PFU var litt som ventet. Det Se og Hør driver med er juridisk innafor, men ikke innafor moralsk og etisk. Vær varsom-plakaten bør ikke være den eneste rettesnoren for journalister, sier Mads Hansen til Nettavisen.

Les mer om PFUs vurdering og flere reaksjoner fra Hansen lenger ned i saken.

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken seg i mellom, uten at dette har ført fram. Derfor behandlet PFU nå klagen til Hansen.

I midten av desember ble det kjent at Hansen valgte å klage inn Se og Hør til PFU for en fire-siders reportasje ukebladet skrev om ham, noe Nettavisen også omtalte.

Hansen sier at han flere ganger har takket nei til å stille opp i en reportasje i ukebladet, men ukebladet valgte blant annet å sitere en del fra Hansens nye bok «Min Instastory». Det er imidlertid ikke det Hansen reagerte på, men følgende punkter:

  • Feilsitering fra en «Kåss til kvelds»-episode.
  • Se og Hør har tatt bilde av huset hans, uten at han visste det. Det er noe han føler er ubehagelig for han og familien, for det er lett å finne ut hvilket hus det er snakk om om man er i nabolaget. Han har uttalt følgende: «Jeg har hele tiden vært veldig bevisst på å ikke avsløre adressen min og hvor jeg bor. Jeg har hemmelig adresse og telefonnummer, og har konsekvent takket nei til alle forespørsler om saker eller bilder fra hjemmet mitt».
  • Se og Hør avslutter reportasjen med å skrive at Hansen ikke vil kommentere saken. Hansen selv sier han ikke har blitt spurt om å kommentere noe eller blitt informert om saken før den sto på trykk.

Publiseringen bryter med følgende Vær varsom-plakaten paragraf 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, mener Hansen, ifølge PFU-klagen han sendte inn.

Hansen har nærmere en halv million følgere på Instagram. I tillegg til å være influencer, er den tidligere fotballspilleren et kjent fjes for mange gjennom VGTV-serien «Spårtsklubben». I fjor ledet han også Farmen, og ga ut boka «Min Instastory».

PFUs avgjørelse

Punkt 1:

Hansen følte seg feilsitert i Se og Hør, fra TV-programmet «Kåss til kvelds», og PFU ser at Se og Hørs gjengivelse av uttalelsene var unyansert.

Utvalget påpeker samtidig at skriftlig gjengivelse av uttalelser på TV gjerne innebærer forenkling, ettersom kontekst, mimikk og tonefall utelates.

«Selv om utvalget har forståelse for at klager reagerer på forenklingen, mener utvalget at parafraseringen er innenfor det som må aksepteres», skriver PFU.

Punkt 2:

PFU mener ikke det er et overtramp mot Hansens privatliv at Se og Hør publiserte et bilde av husets fasade tatt fra gata. Samtidig påpeker utvalget at det merket seg at Hansens adresse lå tilgjengelig for offentligheten på nett.

Hansen reagerte også på at Se og Hør hadde brukt et bilde fra hans instagramprofil uten å spørre eller oppgi kilde.

«Når det gjelder bildet som er hentet fra klagers instagramprofil uten kildehenvisning, mener PFU at det først og fremst handler om et opphavsrettslig spørsmål som ligger utenfor den presseetiske vurderingen PFU skal gjøre», konkluderer PFU.

Punkt 3:

PFU har forståelse for at Hansen reagerer på at Se og Hør skriver at han ikke har ønsket å kommentere saken, da han mener ukebladet aldri kontaktet ham i forbindelse med artikkelen.

«Ut fra det som er forelagt PFU, legger utvalget til grunn at Se og Hørs siste forsøk på å komme i kontakt med klager, var et par måneder før publisering. Utvalget merker seg at artikkelen ikke ble nevnt spesifikt i den sammenheng», skriver PFU i behandlingen av klagen.

Selv om utvalget mener ukebladet kunne vært tydeligere i henvendelse til Hansen, mener PFU at formuleringen som er brukt i artikkelen har tilstrekkelig dekning, og er innenfor det presseetiske akseptable.

Samtidig påpeker PFU at Se og Hør-reportasjen ikke utløser rett på samtidig imøtegåelse, for det rettes ikke sterke beskyldninger av faktisk art mot Hansen.

- Har ikke søkt offentligheten med privatlivet

Selv om Hansen ikke ble overrasket over konklusjonen til PFU, var det likevel spesielt én ting i vurderingen deres som overrasket ham.

- Det overrasket meg at Se og Hør slapp unna med å hevde at jeg ikke ønsket å kommentere saken, når det er beviselig løgn, sier han, og forklarer:

- PFU mener det er tilstrekkelig å spørre noen om et intervju om Farmen i oktober, og så holder det for at jeg ikke ønsker å kommentere en sak om mitt privatliv i desember. Hvor langt kan de strekke det?

Selv om han er klar over at han ikke hadde krav om samtidig imøtegåelse, så bør de ikke skrive at han ikke har ønsket å kommentere saken når den aktuelle saken ikke har blitt forelagt Hansen.

Når det gjelder bildet av huset hans, som ukebladet publiserte i reportasjen, hadde Hansen ventet at det skulle bli vurdert som juridisk innafor. Han reagerer likevel på vurderingen.

- PFU skriver at jeg er en person i offentligheten som må tåle eksponering, og det gjør jeg. Men må være tydeligere skille mellom meg som en offentlig og privat person. For jeg har ikke søkt offentligheten med mitt privatliv, sier Hansen.

- Kanskje Vær varsom-plakaten ikke er en god nok rettesnor til det, sier han.

Under kan du se en kort oppsummering av alle klagepunktene med både Se og Hørs tilsvar og Mads Hansens kommentarer.

Se og Hør slo tilbake

PFU klagen ble sendt inn 15. desember, og 6. januar kom Se og Hør med sitt tilsvar, noe Nettavisen også omtalte.

I tilsvaret tar ansvarlig redaktør Ulf André Andersen for seg hvert punkt i klagen til Hansen, men påpeker i innledningen at de avviser alle tre klagepunktene.

Mer detaljert om hvert klagepunkt, tilsvar fra Se og Hør og kommentarer fra Mads Hansen, kan du lese mer om her: Mads Hansen tok oppgjør med Se og Hør: Nå slår kjendisbladet knallhardt tilbake

Her er en kort oppsummering:

Punkt 1:

I punkt 1 gikk Se og Hør gjennom «Kåss til kvelds»-episoden hvor Hansen følte seg feilsitert. De gjenga hver setning som ble sagt av programleder Else Kåss Furuseth og Mads Hansen, i den delen av programmet som ukebladet henviste til. Også Nettavisen dobbeltsjekket dette.

Se og Hør mente de hadde sitt på det rene, og at det ikke var brudd på presseskikk å gjengi sitatet slik de gjorde. Ukebladet skrev: Selv er Mads særlig aktiv på Instagram. I «Kåss til kvelds» forteller 36-åringen at han i snitt bruker åtte timer hver eneste dag for å legge ut og kommentere ting i sosiale medier.

Hansen på sin side sa til Nettavisen at det var en spøk, noe alle skjønte ut fra settingen. I PFU-klagen viste han til VVP punkt 3.7 der det er presisert at «det er pressens plikt å gjengi meningsinnholdet i uttalelser».

Punkt 2:

Se og Hør-redaktøren skrev i tilsvaret til Hansens klage at det ikke uvanlig eller unaturlig at norske medier omtaler kjendisers bosted, og at dette er offentlig tilgjengelig informasjon.

Han viste blant annet til at Hansens hjemsted er omtalt i flere medier tidligere, og at han har stilt opp i TVNorge-programmet «4-stjerners middag» fra samme hus. Ukebladet mener det ikke er brudd på god presseskikk «verken å skrive at Hansen bor på Lierskogen eller å trykke et bilde fra utsiden av huset hans».

Hansen mente likevel at det er uetisk og umoralsk, og at han har gjort det han kan for å skjule adressen sin for offentligheten.

Punkt 3:

Det siste klagepunktet, som var det Hansen reagerte mest på, var at det sto i reportasjen at han ble orientert om saken, og fikk mulighet til å kommentere den.

Se og Hør på sin side sier at saken ikke utløser retten til samtidig imøtegåelse, da den ikke inneholder noen sterke beskyldninger eller annet som tilsier at det er brudd på VVP punkt 4.14.

Likevel sier han at Hansen ble kontaktet for å høre om han reagerte på noe i fremstillingen, og at de forsøkte å få til intervju med han gjennom TV 2s informasjonsavdeling i fjor høst, uten at de fikk svar.

I tilsvaret til Se og Hør kommer det ikke fram at de kontaktet Hansen angående den konkrete saken som sto på trykk 15. desember 2020 - kun at de prøvde å få til et intervju med ham den høsten.

- Jeg har ikke blitt informert om denne saken, og heller ikke fått mulighet til å kommentere den, sa han til Nettavisen i februar.

Hansen reagerte også på at ukebladet tok kontakt med TV 2 og ikke direkte med ham, når det gjaldt hans privatliv og ikke en Farmen-sak.

Lars O. Gulbrandsen, ansvarlig redaktør i Se og Hør, skrev i en SMS til Nettavisen i februar at de ikke ønsket å kommentere saken, utover at de «imøteser utfallet av PFUs grundige behandling».