Mamut to ganger overtegnet

Programvareselskapet Mamut skal på børs i dag, og har gjennomført en vellykket emisjon i den forbindelse. Prisen i emisjonen ble fastsatt til sju kroner per aksje.

Styret i Mamut ASA vedtok 7. mai å gjennomføre emisjon og børsnotering i henhold til prospekt datert 26. april 2004. Prisen i emisjonen ble fastsatt til 7 kroner per aksje, noe som gir et brutto emisjonsproveny på 49 millioner kroner.

Prisen på Mamut-aksjen ble fastsatt basert på bestillinger fra institusjonelle investorer i Norge og Europa, samt privatpersoner og selskaper i Norge. På den valgte kurs var emisjonen overtegnet rundt to ganger.

Det er utstedt totalt 7.000.000 nye aksjer i emisjonen. 89,6 prosent av aksjene er blitt tildelt i den institusjonelle plasseringen og 10,4 prosent av aksjene er blitt tildelt i det offentlige tilbudet. Etter emisjonen har selskapet totalt utestående 41.538.750 aksjer fordelt på rundt 750 aksjonærer

Mamut er verdsatt til 291 millioner kroner. Styret sier i en melding at de er godt fornøyd med selskapets nye aksjonærstruktur, hvor utenlandske investorer nå har rundt 20 prosent av de utestående aksjene etter emisjonen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.