Gå til sidens hovedinnhold

Mannefall i Økokrim-saker

Sykdom blant tiltalte har forsinket rettergangen i fire aktuelle Økokrim-saker. - Økokrims råkjør er årsaken, hevder forsvarer og Økokrim-kritiker.

I løpet av en relativt kort periode har sykemeldinger forskjøvet gjennomføringen av ABI-saken, Røde Kors-saken, Finance Credit-saken og en sak om grovt økonomisk utroskap mot Floren Eiendom.

I alle sakene er påtalemyndigheten representert ved Økokrim.

Flere syke

- Vi ser i stadig større grad at vi må fremstille personer som sykemelder seg for politilegen for å få en annen leges oppfatning av sykdomsbildet. Politiet er oppmerksomme på at sykemeldinger kan misbrukes, og derfor er det viktig for oss å få kontrollert tilstanden med andre medisinere, sier assisterende Økokrim-sjef Erling Grimstad til TV 2 Nettavisen.

- Det er to tidspunkter vi særlig ser problemer med sykemeldinger. Det er når hovedforhandlingen skal innledes, og når domfelte skal sone sine dommer, sier Grimstad.

Ekstra belastning

Han vedgår imidlertid at det ofte er en ekstra påkjenning for personer som blir satt på tiltalebenken i økonomiske straffesaker.

- Belastningen er kanskje større for tiltalte i våre saker. Ofte dreier det seg om personer som kommer fra ledede posisjoner, har godt omdømme og er uvant med å ha kontakt med politiet på en slik måte. Det sosiale fallet og de personlige omkostningene kan derfor bli større enn i ordinære straffesaker. Dette er en særlig utfordring i vårt arbeid, sier Erling Grimstad.

Vil bli ferdig

Forsvarer og Økokrim-kritiker, advokat Per Danielsen, tror ikke tiltalte spekulerer i utsettelser for å svekke mulighetene for fellende dom.

- Ut i fra de sakene jeg kjenner til er det ikke tilfellet, snarere tvert imot, folk i vanskelige situasjoner vil gjerne få sakene unna og bli ferdig med ubehagelighetene. Men jeg ser ikke bort ifra at det i teorien kan ha vært tilfelle i enkelte saker, sier Danielsen.

Forsvareren mener Økokrim selv har ansvar for mange av sykemeldingene.

- Økokrim driver et råkjør, og prøver å fremsynde rettsprosessene før sakene er ferdig etterforsket, hvilket er en ekstra belastning. Man lar hensynet til hurtig gjennomføring gå foran både medmenneskelighet og ønsket om riktigst mulig dom, sier advokat Danielsen til TV 2 Nettavisen.

Grundig og godt

- Vi er pålagt å sørge for kortest mulig saksbehandling fra etterforskning til rettsprosess, for å unngå unødig at sakene får unødig liggetid. Våre saker er grundig etterforsket og godt tilrettelagt for at forsvarerne skal få tilgang til informasjonen. Jeg vil også minne om at forsvarere må sette av tilstrekkelig tid slik at de kan ivareta klientens interesser, svarer Erling Grimstad.

Foran rettssaker bruker Økokrim store ressurser på forberedelser og organisering vitner.

- Utsettelser er ganske dramatisk for vår logistikk, og hindrer en effektiv utnyttelse av Økokrims knappe ressurser, men det er underordnet i forhold til folks helse, sier Grimstad.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?