Gå til sidens hovedinnhold

Marginalskatt på lønnsinntekter

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 46,60 prosent både i 2019 og 2020. Det betyr at du beholder minimum 53,40 prosent av lønnsinntekten selv.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 46,6 prosent både i 2019 og 2020, For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 49,6 prosent både i 2019 og 2020, På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottakere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter er marginalskatten flat på 22 prosent både i 2019 og 2020.

Marginalskattekalkulator

Du kan regne ut hva du får i marginalskatt på en inntektsøkning ved å bruke marginalskattekalkulatoren. Den beregner korrekt marginalskatt også når inntektsøkningen bryter et av marginalskattetrinnene.

Gå til Marginalskattekalkulatoren.

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2020 og 2019. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellene.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2020
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 54.650 0,00%
Trinn 2 54.651 – 81.324 25,00%
Trinn 3 81.325 – 93.272 8,20%
Trinn 4 93.273 – 180.800 20,30%
Trinn 5 180.801 – 232.111 22,20%
Trinn 6 232.112 – 254.500 32,10%
Trinn 7 254.5011 – 639.750 34,40%
Trinn 8 639.751 – 999.550 43,40%
Trinn 9 999.551 46,40%
Marginalskatt på lønnsinntekt 2019
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 54.650 0,00%
Trinn 2 54.651 – 81.324 25,00%
Trinn 3 81.325 – 102.818 8,20%
Trinn 4 102.819 – 174.500 20,30%
Trinn 5 174.501 – 224.000 22,20%
Trinn 6 224.001 – 245.650 32,10%
Trinn 7 245.651 – 617.500 34,40%
Trinn 8 617.501 – 964.800 43,40%
Trinn 9 964.800 46,40%

Derfor blir marginalskatten i 2020 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 54.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 54.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 54.651 - 81.324 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 54.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,20 % i trinn 3: 81.325 - 93.272 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (51.300 kroner) og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

20,30 % i trinn 4: 93.273 - 180.800 kroner
Ved en inntekt på 93.272 kroner blir summen av minstefradraget og personfradraget lik lønnsinntekten. Det er dermed fra denne inntekten og oppover at du betaler skatt på alminnelig inntekt. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatten på alminnelig inntekt blir redusert fra 22 prosent til 12,10 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 8,2 prosent.

22,20 % i trinn 5: 180.801 - 232.111 kroner
Ved en inntekt på 180.801 slår første trinn i Trinnskatten inn med en sats på 1,90 prosent. Marginalskatten øker da til 22,2 prosent.

32,10 % i trinn 6. 232.112 - 254.500 kroner
På denne inntekten vokser ikke minstefradraget ikke lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 8,2 prosent, skatt på alminnelig inntekt med 22,0 prosent, og trinnskatt på 1,90 prosent.

34,40 % i trinn 7. 254.501 - 639.750 kroner
Her slår et nytt trinn inn på trinnskatten med 4,20 prosent. Marginalskatten øker da med 2,3 prosentpoeng.

43,40 % i trinn 8: 639.751 - 999.550 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på trinnskatten. Satsen øker da fra 4,20 prosent til 13,20 prosent.

46,40 % i trinn 9: 999.551 og over

Det fjerde trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 16,20 prosent.

Les også:

Marginalskatt på studentinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Marginalskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.