Her finner du marginalskatt-kalkulatoren

Om marginalskatt-kalkulatoren

Kalkulatoren regner gjennomsnittlig marginalskatt av hele inntektspåslaget, også når påslaget bryter en marginalskattegrense. I tillegg regner den ut hva skatten blir i kroner av inntektspåslaget.

Det forutsettes at inntekten din fra før av er over 90.000 kroner.

Hvis du er bosatt i Finnmark eller Nord-Troms er marginalskatten lavere. Velg «Ja» ved Bosatt i Nord-Norge for å se hva marginalskatten da blir.

Les mer om marginalskatt på lønnsinntekter her.

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.