Gå til sidens hovedinnhold

Marianne føler seg lurt av byggefirma. Nå er huset blitt tre millioner kroner dyrere

Marianne Gløersen og familien skulle bygge drømmehuset. Det ble starten på det de opplever som et mareritt.

– Jeg sitter igjen med følelsen av å være rundlurt, sier hun til Nettavisen.

I desember 2019 var Gløersen og ektemannen i dialog med en boligkonsulent i Fiskarhedenvillan, et firma som bygger nye boliger. De ville ha et pristilbud på huset de skulle bygge på Kongsberg.

I februar 2020 signerte de kontrakten, og med alle kostnader kom prisen på totalt 6,8 millioner kroner.

Men det var før selve arbeidet med å oppføre huset begynte. Nå sitter ekteparet med en regning på nesten tre millioner kroner mer. De har tatt avtalen med boligselskapet til retten.

- Kjernen til konflikten er at mine klienter (Gløersen og mannen, red. anm.) har fått et pristilbud tidlig i prosessen, hvor alt skulle være inkludert. Men så blir alt mye dyrere enn det som var skissert innledningsvis, sier advokat Vegar Dalen, i Advokatfirmaet Dalen, som representerer Gløersen, til Nettavisen.

Se tilsvaret fra Fiskarhedenvillan nederst i saken.

- Ønsket kontroll på kostnadene

I en stevning til Buskerud tingrett krever boligkjøperne erstatning for merkostnadene. Huset er nå nærmere tre millioner kroner dyrere enn totalprisen som skal ha blitt avtalt i kontrakten - 2,84 millioner kroner da stevningen ble sendt.

– Vi var fornøyde med planløsningen i den boligen vi hadde, og tegnet derfor opp ønsket romplan med noen små justeringer der vi hadde erfart dette ville være lurt. Vi planla alt i detalj og viste hvilke fliser vi ønsket, ildsteder og innvendige og utvendige farger, forklarer Marianne Gløersen.

Advokat Dalen sier at ekteparet Gløersen leverte detaljerte tegninger før tilbudet ble lagt på bordet - hver eneste stikkontakt skal ha blitt tegnet opp. I en epost skrev selgeren:

«Vedlagt ligger tilbud på huset etter deres tegninger i egen PDF og en produksjonskostnadskalkyle som viser den totale kostnaden for alt dere ønsker, inkludert graving, bygging av 2x dobbelgarasje og øvrige kostnader slik som søknadsgebyrer til kommune, låndmåler for arealoverføring/tomtesammenslåing, forsikring og uavhengig kontroll.»

Vedlagt lå tilbudet, med alle kostnader og standard tilvalg - totalprisen var på 5.750.000 kroner. Gløersen og advokaten opplyser at totalprisen endte på drøye 6,8 millioner kroner med alle tilvalg, før de signerte.

– Alt vi har gjort av endringer ble gjort før signering. Vi ønsket kontroll på kostnadene, sier Marianne Gløersen til Nettavisen.

Les også: Ingen nåde for pølsefingre - tapte en halv million på feiltasting

Saksøker for mislighold

Ekteparet fikk imidlertid ikke kontroll på kostnadene. Nå har de derfor hyret advokat Dalen for å få hjelp.

«Grunnlaget for erstatningskravet er mislighold av kontrakt og mislighold av opplysnings- og lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Også mislighold av prosjektlederansvaret og brudd på aktsomhetsnormen for prosjektleder som må lede til erstatningsansvar», står det i stevningsdokumentet.

Advokaten skriver også at kunden fikk bekreftelser fra selger om at «totalkostnaden ikke skulle overstiges, og at den oppgitte prisen inkluderte alt fra materialer, søknadsprosesser og ulike entrepriser».

- Gløersen har fått inntrykk av at de har fått kjøpt et ferdig hus, og en fullstendig leveranse, med en profesjonell part å forholde seg til, sier Dalen.

Firmaet mener imidlertid at de kun leverer materialer, opplyser advokaten. Gløersen og selgeren har dermed ulik oppfatning av hvilken rolle selskapet har, bekrefter Dalen. Mens utbygger skal mene at de har fremlagt et tilbud med estimerte kostnader, har boligkjøperne oppfattet tilbudet som en bindende kontrakt mellom partene.

Advokaten sier at det har vært en del muntlige samtaler, men flere e-poster skal underbygge det som ble avtalt muntlig.

- Vi lurte på hvor kontrakten var

Ekteparet fikk ikke én totalkontrakt - men én kontrakt på selve byggesettet. I tillegg skulle det komme en kontrakt for selve oppføringen av boligen, opplyser Gløersen. I stedet endte de opp med separate avtaler for hver enkelt leverandør av materialer og tjenester til oppføringen av boligen.

Marianne Gløersen forteller at de insisterte på at alle tilvalg skulle være med i byggesett-kontrakten, for å unngå overraskelser underveis. De skal ha blitt forsikret om at dette ble lagt inn - selv om de ikke fikk dokumenter som bekreftet detaljene.

- Vi lurte også på hvor kontrakten for oppføringen av huset var. Da fikk vi beskjed om at den måtte vente til aktørene var inne på byggesøknaden. Vi spurte om vi da kunne være sikre på at disse ville forholde seg til oppgitte priser. Vi ble forsikret om at alle var kjent med prisene og skulle forholde seg til dem, forteller Gløersen.

Les også: Vil du kutte strømregningen? Sjekk huset til John Martin (35) som både produserer og sparer strøm (+)

Med byggesett menes blant annet takmaterialer innvendig og utvendig, innervegger, innredning til for eksempel kjøkken, gulv- og taklister, alle materialer til yttervegger, og husholdningsmaskiner som oppvaskmaskin og komfyr, forklarer Fiskarhedenvillan.

Advokaten bekrefter at de først fikk en kontrakt for byggesettet som ekteparet signerte. Etter at byggesøknadsprosessen var i gang, signerte ekteparet en formell kontrakt med entreprenørene for oppføringen av boligen, forklarer Dalen.

Gløersen har formelt sett har signert alle avtaler med entreprenører, men det er Fiskarhedenvillan som har foreslått og hatt kontakt med aktørene. Den eneste entreprenøren som kjøperne selv har valgt, er murer, på grunn av stor prisforskjell fra den som Fiskarhedenvillaen foreslo.

Gløersen sier at på det tidspunktet de fikk kontrakten med mureren, gjennom salgsagenten i Fiskarhedvillan, ikke hadde tid til å hente inn tilbud fra noen andre. De var nødt til å si ja for at arbeidet skulle starte opp i riktig tid.

TIPS OSS: Har du en lignende opplevelse du vil dele med våre lesere? Ta kontakt med journalisten: nina.lorvik@nettavisen.no.

Én million ekstra for graving

I stevningsdokumentet advokaten har sendt til Buskerud tingrett, spesifiseres merkostnadene ekteparet har fått.

Blant annet kostet gravearbeidene drøye 1,1 millioner kroner mer enn i tilbudet fra Fiskarhedenvillaen, mens murearbeidet ble nesten 800.000 kroner dyrere. Alle ekstrautgiftene er oppført i faktaboksen over.

«FHV (Fiskarhedenvillan, journ. anm.) har gitt et bindende pristilbud i saken, som er misligholdt», skriver advokaten.

I stevningen står det også at Fiskarhedenvillan har bestridt at de skulle levere noe annet enn byggesettet til boligen. Gløersen på sin side mener det er avtalt at de skulle bistå med alt det praktiske i prosjektet.

- Det fremsto som en totalpakke. Og vi ga klar beskjed om at vi ønsker et ferdig prosjekt, så vi kunne bare vri om nøkkelen. Nå har vi endt opp som prosjektledere, og entreprenørfirmaet står ikke inne for noen priser, sier hun til Nettavisen.

- Det er kjempefrustrerende! påpeker Gløersen.

Les også: Ny boliglov kan koste boligselgere dyrt: - Få papirene i orden

- De må stå inne for tilbudet

Gløersen sier at det har vist seg at salgsagenten til Fiskarhedenvillan aldri spurte aktørene om pris, men bare førte opp summene.

- Det er salgsagenten som har gitt tilbudet og burde stå inne for dette. Foreløpig har vi imidlertid ikke noe å utsette på arbeidet aktørene utfører, da de virker flinke og arbeidsomme. Det virker også på oss som at salgsagenten har satt dem i en vanskelig situasjon, sier hun.

- Kravet vårt er at kunden får prisen som er lovet innledningsvis, men fratrekk for tillegg og endringer som kunden har bedt om, sier advokat Dalen til Nettavisen.

Vurderinger gjort av eiendomsmegler viser at husets verdi vil bli på 8-8,4 millioner kroner. Det gjør at byggekostnadene faktisk overstiger verdien av boligen, står det i stevningsdokumentet.

- Må levere alt som er nødvendig

Gløersen påpeker overfor Nettavisen at ordet «totalentreprise» ikke sto i kontrakten, noe de i ettertid har skjønt at burde stå. Dette la verken banken eller de selv merke til.

- Vi fikk jo inntrykk av at det skulle leveres komplett trehus, det var snakk om totalkostnad for vårt hus med alt vi ønsket. Det sto klart og tydelig «tilbud på entreprise». Fiskarhedenvillan satte opp skilt på tomten som viser at her kommer Fiskarhedenvillan, som om det var de som styrte prosjektet, sier Gløersen.

Nettavisen har snakket med advokat Bent Kverme hos Codex advokat, som sier at totalentreprise betyr at entreprenøren skal prosjektere alt arbeid byggherren ikke selv har prosjektert, det vil si å legge en plan for å sikre at det som bygges er i tråd med lover og forskriftskrav.

- Totalentreprenøren må da normalt levere alt som er nødvendig for oppfyllelse av kravene, selv om det ikke står uttrykkelig i avtalen. Til gjengjeld har entreprenøren rett til å velge metoder og løsninger så lenge de avtalte kravene blir oppfylt, sier Kverme til Nettavisen.

Dersom byggherren ikke overlater dette ansvaret til en entreprenør, er det byggherren som har ansvaret for å prosjektere, sier han.

- Mange som bygger seg en bolig, vet ikke at de må engasjere noen for å prosjektere arbeidet, de tror at dette er noe entreprenøren kan ta ansvar for. Dette må entreprenørene veilede forbrukerne om, og gjør de ikke det, må de sørge for prosjekteringen selv. Dette følger av omsorgsforpliktelsen beskrevet i Bustadoppføringslova paragraf 7, og regelen om at entreprenøren blir ansvarlig for sine egne valg, forklarer Kverme.

- Tar ofte ansvar uansett

Kverme legger til at det ikke er så vanlig å bruke ordet totalentreprise i kontrakter for oppføring av bolig, da fordelingen av ansvaret kommer som en konsekvens av hvordan entreprenøren ivaretar sin omsorgsforpliktelse etter bustadoppføringslovas paragraf 7.

- I praksis har imidlertid entreprenørene ofte ansvar som en totalentreprenør, selv om uttrykket ikke blir brukt i kontrakten. Nettopp på grunn av at de ikke har veiledet forbruker godt nok før avtale ble inngått, sier han.

Gløersens advokat forteller at prosjekteringen i dette tilfellet var Fiskarhedvillans ansvar:

- Så det er ikke avgjørende om ordet totalentreprise er brukt eller ikke. Det handler om forpliktelsen de har påtatt seg, sier Dalen.

Les også: Toppøkonom med boligprisadvarsel: – 70 prosent av de jeg møter forstår ikke dette

- Grovt misvisende priser

I tilbudet fra 11.2.2020 skal det, ifølge advokat Dalen, være oppgitt at prisene i kalkylen er basert på «annet skriftlig tilbud/ avtale», «selgers pris» eller «selgers estimat».

- I forbindelse med saken har det vist seg at pristilbudet i budsjettet likevel ikke var basert på noen skriftlige tilbud. Fiskarhedenvillan har forklart at disse prisene var basert på estimater, og ikke på konkrete tilbud som det står opplyst i dokumentet, skriver Dale i stevningsdokumentet. .

De elementer i pristilbudet til Gløersen som skulle vært basert på skriftlige innhentede tilbud var følgende:

  • Grunnarbeider 188.000
  • Støpt plate på mark 265.000
  • Byggetrinn 1-4 325.000 x 4
  • VVS - Rørlegger innvendig - 250.000
  • Elektriker - 973.750
  • Maling inne 150.000
  • Maling ute 50.000
  • Flisentreprise 200.000

Dalen skriver i stevningsdokumentet at det er uaktsomt å «selge inn» et prosjekt på bakgrunn av det han kaller «grovt misvisende priser for entreprenørene i prosjektet».

Advokaten skriver også at det skal være opplyst at estimatene var basert på «skriftlige tilbud».

- Det har fortsatt ikke vært lagt frem dokumentasjon på dette, slik at det bevismessig må legges til grunn at dette var uriktig opplysning. Selgerne har uriktig og på en villedende måte gitt utrykk for pristilbud på entreprisene, skriver Dalen.

Han påpeker at kjøperne ikke hadde påbegynt dette prosjektet om de var klar over den faktiske totalprisen.

Dalen påpeker også at kjøperne etter kontraktsignering ikke har foretatt noen tilvalg eller endringer i prosjektet av betydning. Det som er endret er benkeplater på kjøkken og andre mindre justeringer, men det er selvsagt ikke med som en del av kravet for erstatning.

- Totalt uforståelig

I kontrakten med Fiskarhedenvillan skal det ifølge Dalen være fremstilt som at Gløersen kun har kjøpt et byggesett, og Fiskarhedenvillan er omtalt som en materialleverandør.

Dalen påpeker at det er viktig at kontrakten må suppleres og tolkes i lys av korrespondansen før kontraktsinngåelsen, om at Gløersen ville få hjelp til alt i prosjektet, samt prosjektledelsen Fiskarhedenvillan skal ha ytt.

Han mener at selskapet på bakgrunn av pristilbud har garantert for en totalkostnad for prosjektet, inkludert alle nødvendige entrepriser.

- En må også se på byggesøknaden, der Fiskarhedenvillan er oppført med ansvarsrett, skriver Dalen i stevningsdokumentet.

- Ettersom Gløersen hadde utarbeidet såpass detaljerte tegninger og foretatt alle tilvalg og spesifiseringer før kontrakt fremstår prisøkningen som totalt uforståelig, skriver han også.

Mener kravet er uberettiget

Nettavisen har kontaktet salgsagenten i Fiskarhedenvillan for å få hans og Fiskarhedenvillans syn på saken. Det er daglig leder Niclas Brandshage i Fiskarhedenvillan som svarer.

- Det er fremmet et ikke ubetydelig økonomisk krav mot Fiskarhedenvillan fra vår kunde. Vi mener kravet er uberettiget. Det er ikke basert på inngåtte kontrakter, skriver han i en e-post til Nettavisen.

Han påpeker at kravet derfor vil bestridt i forbindelse med sakens behandling for tingretten.

- Til tross for forsøk på å finne en minnelig løsning, som begge parter kunne akseptere, har dette dessverre ikke ført frem, skriver han.

- Vår kunde har valgt å bringe saken inn for tingretten. Fiskarhedenvillan beklager dette, påpeker Brandshage.

Siden tvisten nå skal behandles for tingretten, vil de ikke kommentere saken ytterligere i offentligheten i forkant av en fremtidig rettslig behandling.